Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można zaznaczyć wielu elementów po wykonaniu uaktualnienia z sytemu Windows XP do systemu Windows Vista

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu
Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z plikami i folderami w systemie Windows umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.To narzędzie do rozwiązywania problemów rozwiązuje wiele różnych problemów. Więcej informacjiUruchom terazUwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Symptomy
Nie można zaznaczyć wielu elementów w Eksploratorze Windows przy użyciu skrótów klawiaturowych po wykonaniu uaktualnienia z systemu Windows XP do systemu Windows Vista.

Nie można na przykład zaznaczyć wszystkich elementów w oknie Eksploratora Windows przy użyciu skrótu klawiaturowego CTRL+A. Problem może również polegać na braku możliwości zaznaczenia wielu elementów w oknie Eksploratora Windows przez przytrzymanie klawisza SHIFT lub CTRL podczas klikania elementów.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ do rejestru dodano klucz rejestru uniemożliwiający zaznaczanie wielu elementów w Eksploratorze Windows.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Regedit.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij wartość rejestru FFlags w następujących podkluczach rejestru:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości wpisz 40200001, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Uruchom ponownie komputer, aby zastosować zmianę.


Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS
 1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista.
 2. Pakiet MATS ustawia w podkluczach rejestru wartość rejestru FFlags równą 40200001, jeśli wartość rejestru FFlags istnieje w podkluczach rejestru oraz jeśli wartość rejestru FFlags nie jest równa 40200001.

  Uwaga W trakcie tego procesu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Umożliwia ono automatyczne rozwiązanie problemu (zalecane) lub ręczne wybranie problemów do rozwiązania. W przypadku ręcznego wybierania problemów do rozwiązania należy wybrać w oknie dialogowym opcję Inne lub nieznane problemy.
 3. Pakiet MATS sprawdza, czy wartość rejestru została pomyślnie utworzona.
Inne problemy rozwiązywane przy użyciu pakietu MATS
2394521 Nie można opróżnić Kosza w systemie Windows XP lub Windows Vista
2396571 Niepoprawna zmiana ikon w systemie Windows
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2394740 — ostatni przegląd: 02/29/2012 05:57:00 — zmiana: 4.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

 • kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2394740
Opinia