Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Przełączniki rozruchu w trybie awaryjnym dla pliku Boot.ini w systemie Windows

Streszczenie
System Windows ma funkcję rozruchu w trybie awaryjnym. Aby użyć tej funkcji, należy podczas rozruchu nacisnąć klawisz F8, a następnie wybrać tryb rozruchu w trybie awaryjnym. Są również dostępne przełączniki, których można użyć w pliku Boot.ini w celu uaktywnienia żądanego trybu. Może to być przydatne, jeśli użytkownik często używa jednego z tych trybów rozruchu lub musi zautomatyzować proces rozruchu.
Więcej informacji
Oto lista trybów rozruchu w trybie awaryjnym i odpowiadających im przełączników:
 • Tryb: Tryb awaryjny
  Przełącznik: /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb: Tryb awaryjny z obsługą sieci
  Przełącznik: /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb: Tryb awaryjny z wierszem polecenia
  Przełącznik: /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
 • Tryb: Włącz rejestrowanie uruchamiania
  Przełącznik: /bootlog
 • Tryb: Włącz tryb VGA
  Przełącznik: /basevideo
 • Tryb: Tryb przywracania usług katalogowych (tylko kontrolery domeny)
  Przełącznik: /safeboot:dsrepair /sos
 • Tryb: Tryb debugowania
  Przełącznik: /debug

Przykładowa zawartość pliku Boot.ini z przełącznikiem „Tryb awaryjny z wierszem polecenia”

[boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /SAFEBOOT:MINIMAL(ALTERNATESHELL)				
UWAGA: Przełączniki /sos /bootlog /noguiboot nie są wymagane dla żadnego z powyższych ustawień, ale są pomocne przy rozwiązywaniu problemów. Przełączniki te są uwzględniane, jeśli użytkownik naciśnie klawisz F8 i wybierze jeden z dostępnych trybów.
safemode safeboot
Właściwości

Identyfikator artykułu: 239780 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:12:55 — zmiana: 3.2

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbenv kbinfo KB239780
Opinia
l>