Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Problemy z określaniem czasu i harmonogramami po zmianie czasu na letni lub po zaktualizowaniu strefy czasowej

Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemu


Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, należy przejść do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Symptomy
W wielu krajach początkowa i końcowa data czasu letniego zmienia się co roku. Niektóre kraje mogą też wprowadzić czas letni bądź z niego zrezygnować lub też zmienić przesunięcie czasu lokalnego w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). W takiej sytuacji mogą wystąpić problemy z niektórymi harmonogramami oraz problemy w działaniu niektórych aplikacji wymagających obliczeń daty i czasu.
Przyczyna
Przyczyną tego problemu są niepoprawne informacje o strefie czasowej lub brak takich informacji.
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows


Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaimportuj odpowiedni podklucz TZI i reguły roczne do następującego podklucza rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
  Uwaga Jeśli wartość rejestru nie istnieje, należy zaimportować ciąg w języku angielskim do następującego podklucza rejestru dla ciągu „Non-MUI_*” (na przykład klucze rejestru „Display”, „Dlt”, „Std”):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 2. Uruchom polecenie odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego:

  Windows XP i Windows Server 2003
  Tzchange.exe /w 2147483648
  Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2
  %Windows%\servicing\GC32\tzupd.exe
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Jak rozwiązać ten problem przy użyciu pakietu MATS
 1. Pakiet MATS skanuje komputer i sprawdza, czy na komputerze jest zainstalowany system Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, czy Windows Server 2008 R2.
 2. Pakiet MATS rozpoczyna importowanie odpowiedniego podklucza TZI i właściwych reguł rocznych lub ciągu w języku angielskim do podklucza rejestru.

  Uwaga W trakcie tego procesu zostanie wyświetlone okno dialogowe. Umożliwia ono automatyczne rozwiązanie problemu (zalecane) lub ręczne wybranie problemów do rozwiązania.
 3. Pakiet MATS sprawdza, czy proces importowania został pomyślnie ukończony.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2400550 — ostatni przegląd: 02/23/2012 21:16:00 — zmiana: 2.0

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2400550
Opinia