Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XL2000: Jak korzystać z folderów startowych w programie Excel

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL240150
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 2002: 291218.
Streszczenie
Program Microsoft Excel korzysta z folderów startowych na dwa sposoby:
 • Aby załadować pliki programu Excel podczas uruchamiania

  i

 • Jako lokalizacji odwołania dla szablonów
Rzeczywiste lokalizacje folderów startowych mogą być różne w zależności od używanej wersji programu Excel. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących folderów startowych programu Excel, zobacz sekcję „Więcej informacji” dalej w tym artykule.
Więcej informacji

Foldery, których program Excel używa podczas uruchamiania

Jeśli program Microsoft Excel zostanie zainstalowany w domyślnej lokalizacji, program Excel otwiera pliki z następującej ścieżki.

Microsoft Windows 95 i Microsoft Windows 98

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart
 • C:\Windows\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

  UWAGA: Jeżeli są włączone profile, ścieżka do folderu XLStart jest następująca:

  C:\Winnt\Profiles\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 • Folder jest określony w polu Inne położenie plików startowych na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje (w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje).

Microsoft Windows NT 4.0

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart
 • C:\Winnt\Profiles\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

  gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą użytkownika używaną podczas logowania.
 • Folder jest określony w polu Inne położenie plików startowych na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje (w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje).

Microsoft Windows 2000

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart
 • C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

  gdzie nazwa_użytkownika jest nazwą użytkownika używaną podczas logowania.
 • Folder jest określony w polu Inne położenie plików startowych na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje (w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje).

Typy plików akceptowane podczas uruchamiania programu Excel

Folderów startowych zazwyczaj używa się, aby załadować szablony i dodatki programu Excel, ale również w celu załadowania skoroszytów. Podczas ładowania tych trzech typów plików z folderu startowego mają one następujące cechy.

Szablony

 • Szablony <*.xlt> umieszczone w folderze startowym nie są ładowane podczas uruchamiania programu Excel, ale można z nich skorzystać przez kliknięcie polecenia Nowy w menu Plik.
 • Zapisany, a następnie umieszczony w folderze startowym skoroszyt Zeszyt.xlt staje się domyślnym skoroszytem podczas uruchamiania programu Excel, a także podczas otwierania nowych dodatkowych skoroszytów.

Dodatki

 • Dodatki <*.xlt> umieszczone w folderze startowym zwykle nie pojawiają się podczas uruchamiania programu Excel, ale są ładowane do pamięci i uruchamiają makra automatyczne.
 • Można korzystać z tych dodatków za pomocą dowolnej metody, udostępnianej przez te dodatki (taką jak: element menu lub przycisk paska narzędzi).

Skoroszyty

 • Skoroszyty <*.xlt> umieszczone w folderze startowym są ładowane i pojawiają się podczas uruchamiania programu Excel, chyba że skoroszyt jest zapisywany w stanie ukrytym. Na przykład arkusz makr osobistych <Personal.xls> jest arkuszem makr globalnych, które program Excel zwykle ładuje z folderu XLStart w stanie ukrytym.

Niepoprawne używanie alternatywnej lokalizacji plików startowych

 • Podczas korzystania z alternatywnej lokalizacji plików startowych należy określić ścieżkę do folderu, w którym znajdują się rozpoznawalne typy plików (takie jak szablony, dodatki i skoroszyty).
 • Jeśli program Excel znajdzie nierozpoznawalne typy plików w folderze startowym, może pojawić się komunikat o błędzie. Najczęściej występującym komunikatem o błędzie jest:
  Plik ma nierozpoznawalny format.

Korzystanie z domyślnej lokalizacji plików

 • Poza ustawieniem alternatywnej lokalizacji plików startowych na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje znajduje się też ustawienie Domyślne położenie plików. Ustawienie to różni się od ustawienia folderów startowych. Pozwala ono ustawić lokalizację folderu, który ma być wskazywany przez program Excel podczas otwierania i zapisywania plików przy użyciu menu Plik.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących położenia folderu XLStart, kliknij polecenie Microsoft Excel — Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz tekst xlstart, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 240150 — ostatni przegląd: 12/05/2015 15:37:43 — zmiana: 1.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB240150
Opinia