JAK: Używanie programu Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowych i przywracania stanu systemu w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL240363
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisane, jak użyć programu Kopia zapasowa systemu Windows 2000 do opcjonalnego wykonania kopii zapasowej stanu systemu (wykonania kopii zapasowej ważnych danych systemowych i ich przywracania). Podczas wykonywania na kontrolerze domeny kopii zapasowej stanu systemu dołączane są następujące elementy:
 • Usługa Active Directory (usługa NTDS)
 • Pliki rozruchowe
 • Baza danych rejestracji klasy COM+
 • Rejestr
 • Wolumin systemowy (SYSVOL)
Podczas wykonywania kopii zapasowej stanu systemu na komputerze niebędącym kontrolerem domeny dołączane są następujące elementy:
 • Plik rozruchowy
 • Baza danych rejestracji klasy COM+
 • Rejestr
Podczas wykonywania kopii zapasowej serwera członkowskiego lub kontrolera domeny z zainstalowanym serwerem certyfikatów dołączany jest również następujący element:
 • Serwer certyfikatów
Program Kopia zapasowa w systemie Windows 2000 może wykonywać i przywracać kopię zapasową usługi Active Directory na kontrolerach domeny systemu Windows 2000. Operację wykonania kopii zapasowej można przeprowadzić, gdy kontroler domeny jest w trybie online. Operację przywracania można wykonać tylko wtedy, gdy kontroler domeny został uruchomiony w trybie przywracania Usług katalogowych (po naciśnięciu klawisza F8 podczas rozruchu serwera).

Wykonywanie kopii zapasowej stanu systemu na kontrolerze domeny

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 2. Kliknij kartę Kopia zapasowa.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Stan systemu. (Lista wszystkich składników przeznaczonych do umieszczenia w kopii zapasowej znajduje się w okienku po prawej stronie. Nie można pojedynczo zaznaczać elementów.)

  UWAGA: Podczas wykonywania kopii zapasowej stanu systemu należy zaznaczyć wykonanie kopii zapasowej folderu Winnt\Sysvol. Aby wolumin sysvol był poprawny po odzyskaniu, należy również zaznaczyć tę opcję podczas operacji przywracania.
Następujące informacje mają zastosowanie tylko do kontrolerów domen. W podobny sposób można przywrócić serwery członkowskie, ale muszą się znajdować w trybie normalnym.

Jeśli jeden z następujących warunków nie zostanie spełniony, stan systemu nie zostanie przywrócony. Program Kopia zapasowa będzie próbować przywrócić stan systemu, ale operacja nie powiedzie się.
 • Litera dysku, na którym jest zlokalizowany folder %SystemRoot% musi być taka sama, jak podczas operacji wykonywania kopii zapasowej.
 • Folder %SystemRoot% musi być taki sam, jak podczas operacji wykonywania kopii zapasowej.
 • Jeśli wolumin sysvol lub inne bazy danych usługi Active Directory znajdowały się na innych woluminach, muszą być obecne i znajdować się również na dyskach o tej samej literze dysku. Rozmiar woluminu nie ma znaczenia.

Przywracanie stanu systemu na kontrolerze domeny

 1. Aby przywrócić stan systemu na kontrolerze domeny, najpierw należy uruchomić komputer w trybie przywracania Usług katalogowych. W tym celu uruchom ponownie komputer i naciśnij klawisz F8 po wyświetleniu menu Uruchamianie.
 2. Wybierz pozycję Tryb przywracania Usług katalogowych.
 3. Zamknij instalację systemu Windows 2000 wybraną do odzyskania i naciśnij klawisz ENTER.
 4. Po wyświetleniu monitu logowania, podaj poświadczenia trybu przywracania Usług katalogowych (podane podczas procesu Dcpromo.exe).
 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić korzystanie z trybu awaryjnego.
 6. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa.
 7. Kliknij kartę Przywracanie.
 8. Kliknij odpowiedni nośnik kopii zapasowej i stan systemu do przywrócenia.

  UWAGA: Przed wykonaniem operacji przywracania, musi zostać zaznaczony do przywrócenia również folder Winnt\Sysvol, aby po ukończeniu procesu odzyskiwania wolumin sysvol działał poprawnie. Przed rozpoczęciem przywracania musi również zostać zaznaczona opcja „punkty połączenia i dane”. Dzięki temu punkty połączenia woluminu sysvol zostaną ponownie utworzone.
 9. Na liście rozwijanej Przywróć pliki do kliknij pozycję Lokalizacja pierwotna.

  UWAGA: Po wybraniu przywracania plików do lokalizacji alternatywnej lub do pojedynczego pliku, nie zostaną przywrócone wszystkie dane systemowe. Te opcje są zwykle używane dla plików rozruchu i kluczy rejestru.
 10. Kliknij przycisk Rozpocznij przywracanie.
 11. Po ukończeniu procesu przywracania, ponownie uruchom komputer.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
235478 Recovering from Failed System Drive with Non-Default %SystemRoot% Folder

ntbackup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 240363 — ostatni przegląd: 12/05/2015 15:40:27 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool KB240363
Opinia