MS10-070: Luka w zabezpieczeniach programu ASP.NET umożliwia ujawnienie informacji

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu starszego trybu szyfrowania w programie ASP.NET, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2425938 Jak skonfigurować starszy tryb szyfrowania w programie ASP.NET

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach.

2416447 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows XP, Windows Server 2003 (wersja 64-bitowa), Windows Vista i Windows Server 2008
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1, klikaj następujące numery artykułów w celu wyświetlania odpowiednich artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2433751 POPRAWKA: Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń z biuletynu MS10-070 występuje problem ze zgodnością plików cookie uwierzytelniania przy użyciu formularzy między aplikacjami ASP.NET programów .NET Framework 1.1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2
  2436257 Aktualizacje programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 mogą powodować jednoczesne instalowanie innych aktualizacji
  2431208 W trakcie oczekiwania na ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 4 nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft .NET Framework
  923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu .NET Framework w wersji 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows
  938244 Wersja pliku jest przywracana do wersji zainstalowanej przez najnowszy dodatek Service Pack po usunięciu aktualizacji dla programów .NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 lub Visual Studio .NET 2003
  2197103 Znany problem występujący przy próbie zainstalowania aktualizacji na komputerze bez zainstalowanego programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1
  923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 na komputerze z systemem Windows Server 2003 x64 Edition: Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.
  2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2416473 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2431806 Niepoprawne aktualizowanie plików w ramach aktualizacji programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 nawet w przypadku pomyślnego zainstalowania aktualizacji
  2431208 W trakcie oczekiwania na ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 4 nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft .NET Framework
  923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu .NET Framework w wersji 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows
  923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 na komputerze z systemem Windows Server 2003 x64 Edition: Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.
  2197146 Aktualizacje dla programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 mogą powodować wyświetlanie numeru artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zamiast pełnego tytułu aktualizacji w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania
  2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
  2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
2416474 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2416754 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 Beta i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 Beta
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub programu Microsoft .NET Framework 3.5.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2418240 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP i Windows Server 2003
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub programu Microsoft .NET Framework 3.5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu .NET Framework w wersji 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows
  923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 na komputerze z systemem Windows Server 2003 x64 Edition: Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.
  2197148 Znany problem z aktualizacjami dla programów Microsoft .NET Framework 3.5 i Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1
  2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2418241 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 2,0 z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2431806 Niepoprawne aktualizowanie plików w ramach aktualizacji programów .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2, .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2 i .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 nawet w przypadku pomyślnego zainstalowania aktualizacji
  2431208 W trakcie oczekiwania na ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 4 nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft .NET Framework
  923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu .NET Framework w wersji 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows
  923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 na komputerze z systemem Windows Server 2003 x64 Edition: Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.
  2197146 Aktualizacje dla programów .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 mogą powodować wyświetlanie numeru artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zamiast pełnego tytułu aktualizacji w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania
  2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2416451 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 w 32-bitowych wersjach systemów Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2003 R2 z dodatkiem Service Pack 2
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2433751 POPRAWKA: Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń z biuletynu MS10-070 występuje problem ze zgodnością plików cookie uwierzytelniania przy użyciu formularzy między aplikacjami ASP.NET programów .NET Framework 1.1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2
  2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
2416468 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows Server 2003 i Windows XP
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub programu Microsoft .NET Framework 3.5, klikaj następujące numery artykułów w celu wyświetlania odpowiednich artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2431208 W trakcie oczekiwania na ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 4 nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft .NET Framework
  923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu .NET Framework w wersji 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows
  923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 na komputerze z systemem Windows Server 2003 x64 Edition: Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.
  2197148 Znany problem z aktualizacjami dla programów Microsoft .NET Framework 3.5 i Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1
  2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2416469 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2416470 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2416471 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub programu Microsoft .NET Framework 3.5.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
2416472 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 4 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją tej aktualizacji zabezpieczeń lub na temat programu Microsoft .NET Framework z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2431208 W trakcie oczekiwania na ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 4 nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft .NET Framework
  2260913 Pliki w użyciu lub blokady plików mogą spowodować usunięcie plików zestawu programu Framework
  2263996 Stosowanie poprawek do programu Microsoft Framework może zakończyć się niepowodzeniem i wyświetleniem błędu „Odmowa dostępu” lub „Plik w użyciu”
  2473228 Produkty lub aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane poprawnie, jeśli po zainstalowaniu produktu lub aktualizacji system będzie oczekiwać na ponowne uruchomienie i użytkownik zainstaluje program Microsoft .NET Framework 4 lub aktualizacje tego programu
Poniższy znany problem dotyczy wszystkich aktualizacji opisanych w biuletynie zabezpieczeń MS10-070:
2431728 Zaszyfrowana zawartość w programie ASP.NET nie jest odszyfrowana dla witryny wdrożonej w kolektywie serwerów sieci Web
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2418042 — ostatni przegląd: 05/10/2011 21:41:00 — zmiana: 3.0

Microsoft .NET Framework 4.0, Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2418042
Opinia