Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.6.1

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS10-079 i MS10-080, które zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac. Aby wyświetlić pełne biuletyny zabezpieczeń, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji
Ta aktualizacja wprowadza ulepszenia zabezpieczeń. Obejmują one poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają atakującemu zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyny zabezpieczeń wymienione w sekcji „Wprowadzenie”.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji dla pakietu Office 2004 for Mac 11.6.1 należy upewnić się, że na komputerze działa system Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.6.1 na danym komputerze musi być zainstalowana aktualizacja pakietu Microsoft Office 2004 11.6.0. Aby sprawdzić, czy aktualizacja pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.6.0 jest zainstalowana, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
  2. Otwórz folder Microsoft Office 2004, a następnie otwórz folder Office.
  3. Kliknij plik Microsoft Component Plugin.
  4. W menu File (Plik) kliknij polecenie Get Info (Informacje).
  5. Kliknij kartę General (Ogólne). Zostaną wyświetlone informacje o wersji.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.6.1.

Data wydania: 12 października 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Uwagi
  • Aktualizacja dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.6.1 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office, a następnie kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje) w menu Help (Pomoc).

    Aby uzyskać więcej informacji o zasobach dotyczących pakietu Office 2004 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zaktualizowane pliki

Zastosowanie tej aktualizacji powoduje zmianę lub dodanie plików aplikacji pakietu Microsoft Office wymienionych na poniższej liście. Po zainstalowaniu tej aktualizacji można porównać numery wersji tych plików, aby sprawdzić, czy zostały zainstalowane lub zaktualizowane. Aby sprawdzić numer wersji pliku, należy zaznaczyć ten plik w programie Finder, a następnie kliknąć pozycję Get Info (Pobierz informacje) w menu File (Plik). Ponadto w pliku dziennika aktualizacji w folderze Microsoft Office 2004/Updater Logs na komputerze można znaleźć pełną ścieżkę instalacji każdego zaktualizowanego pliku.
PlikWersja
Microsoft Component Plugin11.6.1
Microsoft Excel11.6.1
Microsoft Word11.6.1
Microsoft Graph11.6.1

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2422343 — ostatni przegląd: 12/12/2015 09:54:57 — zmiana: 1.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecadvisory kbbug kbsurveynew kbPubTypeKC KB2422343
Opinia