Długa pauza podczas procesu uruchamiania systemu Windows

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po wybraniu opcji uruchomienia systemu Windows z menu rozruchowego może wystąpić długie opóźnienie (lub pauza), zanim komputer zakończy uruchamianie. Długość opóźnienia może wynosić od 10 sekund do 1 minuty. Opóźnienie występuje także przed pojawieniem się paska postępu Uruchamianie systemu Windows i w tym czasie wydaje się, że komputer przestał odpowiadać (zawiesił się).
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się, jeśli system Windows jest zainstalowany na dysku lub partycji, do której nie może uzyskać dostępu przy użyciu normalnych wywołań przerwania INT-13 lub rozszerzeń przerwania INT-13 systemu BIOS. Gdy Instalator Windows stwierdzi, że nie można użyć wywołań systemu BIOS do uruchomienia, użyje składni scsi() lub signature() w pliku Boot.ini zamiast składni multi().
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące składni signature, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
227704 Windows 2000 May Use Signature() Syntax in the Boot.ini File

Podczas rozruchu systemu wymagającego składni scsi() lub signature() program Ntldr ładuje dodatkowy sterownik urządzenia (Ntbootdd.sys) w celu zainicjowania i odpytania kontrolerów rozruchu w komputerze. Następnie program Ntldr poszukuje skojarzonego dysku rozruchowego dołączonego do kontrolera w celu zakończenia ładowania jądra. Te dodatkowe operacje zabierają więcej czasu w systemie Windows z powodu funkcji Plug and Play używanych przez system operacyjny.

Takie zachowanie jest oczekiwane, Instalator Windows może jednak użyć składni scsi() lub signature(), nawet jeśli rozruch komputera może być wykonany przy użyciu normalnych wywołań systemu BIOS. Może się tak dziać w przypadku komputerów wyposażonych w interfejs IDE (Integrated Drive Electronics), w których są używane dyski rozruchowe o dużej pojemności. Można wtedy spróbować dodać do pliku Boot.ini nowy wpis, który będzie użyty do rozruchu, i użyć składni multi(). Jeśli to rozwiązanie zadziała, komputer będzie uruchamiany bez pauzy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące nazw ARC w pliku Boot.ini, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
102873 Plik BOOT.INI i konwencje nazewnictwa ścieżek ARC oraz ich używanie
UWAGA: W systemie Windows XP opóźnienie może nadal występować, ale nie jest tak zauważalne, ponieważ zostało ograniczone do około 10 sekund lub mniej.
zablokować uruchamianie wahanie atabootsys windowsxp winxp
Właściwości

Identyfikator artykułu: 242518 — ostatni przegląd: 12/05/2015 16:03:55 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbui kbprb KB242518
Opinia