W trakcie oczekiwania na ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu programu Microsoft .NET Framework 4 nie można zainstalować aktualizacji programu Microsoft .NET Framework

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Symptomy
Aktualizacja programu Microsoft .NET Framework 4 może nie zostać zainstalowana, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Zainstalowano wcześniej aktualizację programu Microsoft .NET Framework 4 lub programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile.
  • Przed zainstalowaniem nowej aktualizacji nie zostało przeprowadzone oczekujące ponowne uruchomienie komputera.
Uwaga W przypadku instalowania aktualizacji przy użyciu witryny Windows Update może się wydawać, że aktualizacja została zaproponowana i zainstalowana. Jednak po ponownym uruchomieniu komputera ta sama aktualizacja jest proponowana jeszcze raz.
Przyczyna
Przyczyną tego problemu jest to, że podczas instalacji programu Microsoft .NET Framework 4 niektóre składniki są zablokowane lub używane, aż system zostanie ponownie uruchomiony. Tych składników nie można zaktualizować, dopóki system nie zostanie ponownie uruchomiony. Z tego względu w scenariuszu opisanym w sekcji Symptomy wersja podkładki (mscoree.dll) to program Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 lub starszy. W ramach instalacji programu Microsoft .NET Framework 4 wdrażane są ustawienia, które uniemożliwiają prawidłowe działanie starszych podkładek, chyba że podkładka zostanie zaktualizowana po ponownym uruchomieniu systemu. Jeśli w tym scenariuszu zostanie podjęta próba zainstalowania kolejnej aktualizacji programu Microsoft .NET Framework, gdy oczekiwane jest ponowne uruchomienie komputera, aktualizacja spróbuje użyć wdrożenia GAC (Global Assembly Cache — globalna pamięć podręczna zestawów) na potrzeby plików w tej aktualizacji. Do tej operacji GAC wymagana jest podkładka. Jednak stan podkładki jest niespójny i wymaga ponownego uruchomienia komputera, więc operacja GAC nie powiedzie się. Z tego powodu aktualizacja kończy się niepowodzeniem.
Obejście problemu
Aby uniknąć tego problemu, należy ponownie uruchomić system po zainstalowaniu każdej nowej aktualizacji programu Microsoft .NET Framework. W przypadku wystąpienia tego problemu i niepowodzenia podczas instalowania aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer i jeszcze raz zainstalować nowe aktualizacje.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2431208 — ostatni przegląd: 10/27/2010 14:01:00 — zmiana: 1.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 4.0, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbbug kbexpertiseinter kbsecurity KB2431208
Opinia