Jak znaleźć i zainstalować dodatek Analysis ToolPak danych lub dodatku Solver dla programu Excel dla komputerów Macintosh

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2431349
Streszczenie
Nie są dostępne w wszystkie programy Microsoft Excel dla komputerów Macintosh w wersji danych Analysis ToolPak i dodatki dodatek Solver. W poniższej tabeli, które program Excel dla komputerów Macintosh w wersji obejmują te dodatki.

WersjaDane dodatku Analysis ToolPak uwzględnione?Dodatek Solver jest włączone?
2016 Excel dla komputerów MacintoshTak.Tak.
Program Excel 2011 dla komputerów Mac Nr. Należy zainstalować narzędzia analizy danych innych firm, takich jak Dodatek statplus: Mac LE.Tak, począwszy od programu Excel dla komputerów Macintosh 2011 Service Pack 1 (wersja 14.1.0).
Program Excel 2008 dla komputerów MacNr. Należy zainstalować narzędzia analizy danych innych firm, takich jak Dodatek statplus: Mac LE.Nr. Należy zainstalować innych firm dodatek Solver, takich jak Dodatek Solver 2008 For Mac.
Gdzie można znaleźć danych Analysis ToolPak i Solver
Jeśli dodatki są dostępne w programie Excel dla instalacji Mac, którego używasz, wykonaj następujące kroki, aby je zlokalizować:
  1. Uruchom program Excel dla komputerów Macintosh.
  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Add-Ins.

    Zrzut ekranu w kroku 2
  3. Kliknij przycisk Dane dodatku Analysis ToolPak lub opcji Solver ją włączyć. Następnie kliknij OK.
  4. Zlokalizuj danych Analysis ToolPak lub dodatku Solver na karcie dane .

    Zrzut ekranu w kroku 4
Informacje odnośnie produktów innych firm
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Informacje odnośnie produktów innych firm
Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Niniejsze informacje kontaktowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft nie gwarantuje poprawności niniejszych informacji kontaktowych innych firm.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2431349 — ostatni przegląd: 07/09/2015 19:26:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac

  • dftsdahomeportal kbmt KB2431349 KbMtpl
Opinia