Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

POPRAWKA: Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń z biuletynu MS10-070 występuje problem ze zgodnością plików cookie uwierzytelniania przy użyciu formularzy między aplikacjami ASP.NET programów .NET Framework 1.1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Przykładowy scenariusz:
  • Uruchomiono kilka aplikacji w różnych wersjach programu Microsoft .NET Framework.
  • W tych aplikacjach używane jest uwierzytelnianie przy użyciu formularzy .
  • Aplikacje są skonfigurowane tak, aby współużytkowały te same pliki cookie uwierzytelniania w celu bezproblemowego przeglądania między aplikacjami.
  • Zastosowano aktualizację zabezpieczeń opisaną w biuletynie zabezpieczeń MS10-070.
W tym scenariuszu aplikacje ASP.NET programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 nie mogą korzystać z plików cookie uwierzytelniania przy użyciu formularzy wydanych przez aplikacje ASP.NET programu .NET Framework 1.1 i odwrotnie.


Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Aby pobrać tę poprawkę z galerii kodu w witrynie MSDN, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga Galeria kodu w witrynie MSDN zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest wymieniony, oznacza to, że dla danego języka strona zasobu galerii kodu nie jest dostępna.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Uwaga W celu pobrania tej poprawki można też odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


Wymagania wstępne

 Do zastosowania tej poprawki wymagane jest zainstalowanie programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące instalacji


W celu rozwiązania tego problemu udostępniono dwa pakiety poprawek. Pobierz i zainstaluj poprawkę odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego.
  • Jeśli na komputerze jest zainstalowana wersja systemu Windows Server 2003 dla procesorów x86, pobierz i zainstaluj pakiet poprawek WindowsServer2003-KB2433751-x86-ENU.exe.
  • Jeśli na komputerze jest zainstalowana wersja systemu Windows Server 2003 dla procesorów x64 lub IA-64, pobierz i zainstaluj pakiet poprawek NDP1.1sp1-KB2433751-X86.exe.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aspnet_filter.lib1.1.4322.247224,57612-Oct-201019:52x86
Aspnet_isapi.lib1.1.4322.2472258,04812-Oct-201019:52x86
Aspnet_wp.exe1.1.4322.247232,76812-Oct-201019:52x86
Cachemgr.exe1.1.4318.081,92024-Jun-200919:55x86
Hotfix.exe1.0.1.073,72824-Jun-200919:56x86
Mscoree.dll4.0.31106.0297,80805-Nov-200922:17x86
Mscorees.dll4.0.31106.011,60005-Nov-200922:17x86
Mscorie.dll1.1.4322.247286,01612-Oct-201018:59x86
Mscorjit.dll1.1.4322.2472315,39212-Oct-201018:57x86
Mscorld.dll1.1.4322.2472102,40012-Oct-201018:59x86
Mscorlib.dll1.1.4322.24722,142,20819-Oct-201012:12x86
Mscorlib.ldoNot applicable10,95212-Oct-201018:53Not applicable
Mscorsn.dll1.1.4322.247277,82412-Oct-201018:59x86
Mscorsvr.dll1.1.4322.24722,523,13612-Oct-201018:58x86
Mscorwks.dll1.1.4322.24722,514,94412-Oct-201018:58x86
Mscorwks.dll1.1.4322.247281,92012-Oct-201018:58x86
Netfxupdate.exe1.0.3705.198,30424-Jun-200919:56x86
System.dll1.1.4322.24721,232,89619-Oct-201012:12x86
System.security.dll1.1.4322.247281,92019-Oct-201012:13x86
System.web.dll1.1.4322.24721,265,66419-Oct-201012:12x86
System.ldoNot applicable11,54012-Oct-201019:55Not applicable
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z zainstalowanym programem .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Aspnet_filter.dll1.1.4322.247224,57625-Oct-201013:10x86SP2
Aspnet_isapi.dll1.1.4322.2472258,04825-Oct-201013:10x86SP2
Aspnet_wp.exe1.1.4322.247232,76825-Oct-201013:10x86SP2
Netfxupdate.exe1.0.3705.382,98408-Jul-201016:54x86SP2
Setregni.exe1.1.4322.203566,60008-Jul-201016:54x86SP2
System.web.dll1.1.4322.24721,265,66421-Oct-201010:36x86SP2
Togac.exe1.1.4322.225166,60008-Jul-201016:55x86SP2

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o uwierzytelnianiu przy użyciu formularzy w różnych aplikacjach, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie i biletach uwierzytelniania przy użyciu formularzy, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
910443 Opis pliku cookie i biletu uwierzytelniania przy użyciu formularzy
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2433751 — ostatni przegląd: 12/12/2015 09:55:29 — zmiana: 1.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbfix kbHotfixServer kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload KB2433751
Opinia