Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Poprawka: "Nieprawidłowa data" błąd występuje, gdy rurociąg EDI są używane do odbierania, EDI wymiany oprogramowania BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009, jeśli element danych zawiera wartość Data leap

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:2435900
Symptomy
Gdy rurociąg elektronicznej wymiany danych (EDI) są używane do odbierania EDI wymianę w programie Microsoft BizTalk Server 2006 R2 lub Microsoft BizTalk Server 2009, w dzienniku aplikacji może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Typ zdarzenia: błąd
Źródło zdarzenia: BizTalk Server 2009 EDI
Kategoria zdarzenia: Brak
Identyfikator zdarzenia: 8114
Opis:
Podczas analizowania napotkano błąd. Zestaw transakcji 12 X z zawartych w grupy funkcjonalnej o identyfikatorze '<n>' w wymianie z identyfikatorem '<n>' z sender id '<sender id=""> ' identyfikator odbiorcy '<receiver id="">' id '<n>' jest wstrzymywane, z następujących błędów:</n>
Błąd: 1 (błąd poziomu pola)
SegmentID: DTM
Pozycja w usług terminalowych: 42
Identyfikator elementu danych: DTM02
Pozycja w segmencie: 2
Wartość danych: </receiver></sender></n></n>leapdate
8: Nieprawidłowa data

Ten problem tylko wówczas, gdy zostanie wyświetlony, wymiany EDI X 12 (włączając standardy HIPAA). Ten problem nie występuje użycia wymianę EDI EDIFACT.

Sprawdzanie poprawności EDI typu (Element danych)
aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb226537 (BTS.20)


Notatki
  • Źródło zdarzenia jest "BizTalk Server 2006 EDI", jeśli używasz programu BizTalk Server 2006 R2.
  • Symbol zastępczy leapdate reprezentuje datę leap, zawarte w wymianie EDI.
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ wymiany EDI nie może sprawdzić poprawności elementu danych, zawierający skok wartości daty. Na przykład ten problem występuje, jeśli ma wartość "20120229" Data EDI interchange.
Rozwiązanie

Zbiorcza aktualizacja informacji

BizTalk Server 2009

Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w pakiecie zbiorczej aktualizacji 1 dla programu BizTalk Server 2009.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2429050 Zbiorczy pakiet aktualizacji 1 dla programu BizTalk Server 2009

BizTalk Server 2006 R2


Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w pakiecie zbiorczej aktualizacji 4 dla programu BizTalk Server 2006 R2 z dodatkiem SP1.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2682056Zbiorczy pakiet aktualizacji 4 dla programu BizTalk Server 2006 R2 z dodatkiem SP1

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przedłożyć wniosek z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykle z pomocy technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów z działem pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musisz mieć BizTalk Server 2006 R2 Z dodatkiem Service Pack 1iZbiorczy pakiet aktualizacji 3 dla dodatku Service Pack 1 dla programu BizTalk Server 2006 R2 należy zainstalować tę poprawkę.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o pliku

Informacje o plikach dla wszystkich obsługiwanych wersji programu BizTalk Server 2006 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft.BizTalk.EDI.messagecore.dll3.6.2230.12350,08828-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.pipelinecomponents.dll3.6.2230.12190,35228-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.Reporting.common.dll3.6.2230.1225,48828-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.Reporting.dll3.6.2230.1255,16828-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.schemaeditorextension.dll3.6.2230.12202,64828-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.Shared.dll3.6.2230.12161,65628-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.Reporting.dll3.6.2230.1234,69628-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Messaging.dll3.6.2230.1292,02428-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.pipeline.Components.dll3.6.2230.12292,75228-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.pipeline.dll3.6.2230.12292,72828-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.6.2230.1251,06428-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.6.2230.1279,74428-Sty-201118: 14x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.6.2230.12104,31228-Sty-201118: 14x 86
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2003907Informacje dotyczące poprawek dla programu BizTalk Server
29 Lutego 2012 r. rok przestępny

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Eigenschappen

Artikel-id: 2435900 - Laatst bijgewerkt: 04/12/2012 04:38:00 - Revisie: 4.0

Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition

  • kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbsurveynew kbbtsmessaging kbbtspipeline kbautohotfix kbmt KB2435900 KbMtpl
Feedback