Jak ręcznie odinstalować program Internet Explorer 5 dla systemu Windows 95

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób ręcznego odinstalowania programu Internet Explorer 5 dla systemu Windows 95 w sytuacji, gdy niemożliwe jest odinstalowanie programu przy użyciu narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.

Uwagi

 • Kroki, które opisano w tym artykule, nie mogą służyć do dezinstalacji programu Internet Explorer z systemu Microsoft Windows 98 Wydanie drugie ani do dezinstalacji starszych wersji programu Internet Explorer z jakiejkolwiek wersji systemu Windows.
 • Kroków opisanych w tym artykule nie należy wykonywać, jeśli nie próbowano odinstalować programu Internet Explorer 5 przy użyciu kroków z następującego artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  217344 Jak odinstalować program Internet Explorer 5
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

UWAGA: Przed rozpoczęciem wykonywania poniższych kroków należy upewnić się, że są dostępne następujące elementy:
 • Oryginalne dyskietki lub dysk CD z systemem Windows 95
 • Kopia programu Internet Explorer 4.0 lub nowszego na dysku CD lub w folderze na dysku twardym
 • Jeśli system Windows 95 znajduje się na dysku CD, potrzebna jest dyskietka startowa lub rozruchowa z obsługą stacji dysków CD-ROM
Do programu Internet Explorer 5 nie dołączono narzędzia Ieremove, które było dostarczane z programem Internet Explorer 4.x. Jeśli narzędzie Ieremove nadal znajduje się na komputerze, nie należy go używać do dezinstalacji programu Internet Explorer 5. Po wykonaniu kroków z artykułu, o którym wspomniano powyżej, należy wykonać następujące kroki, aby odinstalować program Internet Explorer 5:
 1. Jak wspomniano w artykule wymienionym powyżej, usuń wszelkie dodatki i składniki programu Internet Explorer 5, które znajdują się na liście w narzędziu Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.
 2. Użyj Edytora rejestru (Regedit.exe), aby usunąć następujące pozycje:

  Usuń wartość Version zlokalizowaną w kluczu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
  Usuń klucz Active Setup zlokalizowany w węźle:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  Usuń klucz Active Setup zlokalizowany w węźle:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  Usuń wartość „Plus! Numer_wersji” zlokalizowaną w węźle:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  Usuń klucz 100 zlokalizowany w węźle:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\Migration
 3. Zamknij Edytor rejestru.
 4. Ponownie uruchom komputer. Po wyświetleniu komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95” naciśnij klawisz F8, a następnie wybierz opcję Tylko wiersz polecenia.
 5. Wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER. W razie potrzeby zamień literę dysku i ścieżkę w ciągu „c:\windows” na literę dysku i ścieżkę do katalogu, w którym zainstalowano system Windows 95:
  ren c:\windows\system\inetcpl.cpl inetcpl.old
  ren c:\windows\system\ole2.dll ole2.old
  ren c:\windows\system\ole32.dll ole32.old
  ren c:\windows\system\oleaut32.dll oleaut32.old
  ren c:\windows\system\olepro32.dll olepro32.old
  ren c:\windows\system\olethk32.dll olethk32.old
  ren c:\windows\system\setupwbv.dll setupwbv.old
  ren c:\windows\system\softpub.dll softpub.old
  ren c:\windows\system\stdole2.tlb stdole2.old
  ren c:\windows\system\urlmon.dll urlmon.old
  ren c:\windows\system\wininet.dll wininet.old
  ren c:\windows\system\wintrust.dll wintrust.old
  ren c:\windows\system\comctl32.dll comctl32.old
  ren c:\windows\system\shdocvw.dll shdocvw.old
  ren c:\windows\system\shdoc401.dll shdoc401.old
  ren c:\windows\system\shdoclc.dll shdoclc.old
  ren c:\windows\system\shd401lc.dll shd401lc.old
  ren c:\windows\system\inseng.dll inseng.old
  ren c:\windows\system\jobexec.dll jobexec.old
  ren c:\windows\system\shlwapi.dll shlwapi.old
  ren c:\windows\system\iedkcs32.dll iedkcs32.old
  ren c:\windows\system\thumbvw.dll thumbvw.old
  ren c:\windows\system\occache.dll occache.old
  ren c:\windows\system\webcheck.dll webcheck.old
  ren c:\windows\system\schannel.dll schannel.old
  ren c:\windows\system\rsabase.dll rsabase.old
  ren c:\windows\system\cdfview.dll cdfview.old
  ren c:\windows\system\mmutilse.dll mmutilse.old
  ren c:\windows\system\mmefxe.ocx mmefxe.old
  ren c:\windows\system\daxctle.ocx daxctle.old
  ren c:\windows\system\proctexe.ocx proctexe.old
  ren c:\windows\system\asctrls.ocx asctrls.old
  ren c:\windows\system\loadwc.exe loadwc.old
  ren c:\windows\system\iemigrat.dll iemigrat.old
  ren c:\windows\java java.old
  UWAGA: W tej procedurze założono, że na komputerze nie ma już plików z rozszerzeniem .old. Jeśli tak nie jest, należy korzystać z aktualnie nieużywanego rozszerzenia nazwy pliku.

  UWAGA: Jeśli przed zainstalowaniem programu Internet Explorer 5 zainstalowano składnik Aktualizacja pulpitu Windows z programu Internet Explorer 4.x, należy go usunąć. Wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:
  ren c:\windows\explorer.exe explorer.old
  ren c:\windows\system\shell32.dll shell32.old
 6. Jeśli system Windows 95 znajduje się na dysku CD, ponownie uruchom komputer przy użyciu dyskietki startowej lub rozruchowej z obsługą stacji dysków CD-ROM. Jeśli dyskietka rozruchowa z obsługą stacji dysków CD-ROM jest niedostępna, przeczytaj sekcję „Startup Disk Drivers” w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  135174 Cannot Access CD-ROM Drive from MS-DOS mode or Command Prompt
 7. Ponownie zainstaluj system Windows 95. Po wyświetleniu komunikatu informującego, że kopiowany plik jest starszy niż wersja aktualnie znajdująca się na komputerze, kliknij przycisk Nie lub przycisk Nie na wszystkie.

  Jeśli nie kliknięto przycisku Nie lub przycisku Nie na wszystkie, mogą wystąpić problemy z wirtualną maszyną Java (VM, Java Virtual Machine) oraz sprawdzaniem zaufania. Ponadto przy późniejszej próbie ponownej instalacji programu Internet Explorer 5, Kreator instalacji programu Internet Explorer 5 może działać niepoprawnie.
 8. Ponownie zainstaluj program Internet Explorer 4.0. Jeśli pulpit Active Desktop zainstalowano przed programem Internet Explorer 5, należy go ponownie zainstalować. Jeśli pulpit Active Desktop jest niepożądany, zainstaluj go podczas instalacji, a następnie odinstaluj po zakończeniu pracy Instalatora. Spowoduje to usunięcie wszelkich pozostałych ustawień i okien dialogowych, które mogłyby stać się przyczyną problemów.
 9. Ponownie zainstaluj wszelkie uszkodzone sterowniki.
 10. Po zainstalowaniu programu Internet Explorer 4.0 uaktualnij go do programu Internet Explorer 5.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustalania, w którym folderze został zainstalowany system Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305792 Jak ustalić, w którym folderze zainstalowany jest system Windows
ręczny ie5 dezinstalacja
Właściwości

Identyfikator artykułu: 243678 — ostatni przegląd: 01/10/2015 12:13:10 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbsetup KB243678
Opinia