Funkcja systemu Windows umożliwia generowanie pliku Memory.dmp przy użyciu klawiatury

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
System Windows jest wyposażony w funkcję, której można użyć, aby doprowadzić do stanu, w którym system przestaje odpowiadać, i aby wygenerować plik zrzutu pamięci (Memory.dmp). Po wykonaniu tej czynności pojawia się komunikat o błędzie Stop podobny do następującego:
*** STOP: 0x000000E2 (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Użytkownik końcowy ręcznie spowodował zrzut awaryjny.
Po włączeniu tej funkcji można wygenerować plik zrzutu pamięci przez przytrzymanie wciśniętego prawego klawisza CTRL i dwukrotne wciśnięcie klawisza SCROLL LOCK. Ta funkcja jest dostępna dla klawiatur PS/2 i USB. Klawiatury PS/2 używają sterownika i8042prt.sys dołączonego do klawiatury. Jednak w przypadku korzystania z klawiatury USB podłączonej do komputera z systemem Windows Server 2003 należy zainstalować poprawkę sterownika Kbdhid.sys. Aby uzyskać więcej informacji o tej poprawce, zobacz rozwiązanie w sekcji „Więcej informacji”.

Uwaga W sterowniku Kbdhid.sys istnieje ograniczenie, które umożliwia wygenerowanie procesu zrzutu pamięci przy użyciu klawiatury USB. Skrót klawiaturowy CTRL+SCROLL LOCK+SCROLL LOCK nie działa, jeżeli komputer przestanie odpowiadać na wyższym poziomie żądań przerwania urządzenia (IRQL). Przyczyną takiego ograniczenia jest działanie sterownika Kbdhid.sys na poziomie IRQL niższym niż poziom, na którym działa sterownik i8042prt.sys.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/cc266483.aspx

Uwaga Funkcja klawiatury USB może być używana w systemie Windows Server 2008, jeśli zainstalowano dodatek Service Pack 2 lub nowszy bądź zainstalowano następującą poprawkę:
971284 Dostępna jest poprawka umożliwiająca włączenie obsługi funkcji CrashOnCtrlScroll dla klawiatury USB na komputerze z systemem Windows Vista SP1 lub Windows Server 2008 (j. ang.)
niebieski ekran wymuszanie awaria memory.dmp ręczne ctrl scrlk
속성

문서 ID: 244139 - 마지막 검토: 05/11/2011 18:42:00 - 수정: 26.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008

  • kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbexpertiseadvanced kbwinserv2003presp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe KB244139
피드백