Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia dokumentu w programie Word: „Plik zawiera niestandardowe elementy XML, które nie są już obsługiwane w programie Word”

Symptomy
Przykładowy scenariusz: Użytkownik programu Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010 lub Microsoft Word 2013 próbuje otworzyć dokument w jednym z poniższych formatów plików:
 • Dokument programu Word (DOCX)
 • Dokument programu Word z włączoną obsługą makr (DOCM)
 • Szablon programu Word (DOTX)
 • Szablon programu Word z włączoną obsługą makr (DOTM)
 • Dokument XML programu Word (XML)
 • Dokument XML programu Word 2003 (XML)
Podczas otwierania dokumentu w programie Word 2007, Word 2010 lub Word 2013 jest zwracany następujący komunikat o błędzie:
Plik zawiera niestandardowe elementy XML, które nie są już obsługiwane w programie Word. Jeśli zapiszesz ten plik, te niestandardowe elementy XML zostaną trwale usunięte.

Po kliknięciu przycisku OK niestandardowe elementy XML nie są wyświetlane.

Uwaga W programie Microsoft Word 2013 komunikat o błędzie jest wyświetlany dla już wymienionych oraz dodatkowo dla następujących formatów plików:
 • Dokument programu Word 97–2003 (DOC)
 • Strona sieci Web (HTML)
 • Tekst sformatowany (RTF)
Więcej informacji
Wersje programu Word rozpowszechniane przez firmę Microsoft po 10 stycznia 2010 nie odczytują już niestandardowych znaczników XML, które mogą być zawarte w plikach DOCX, DOCM, DOTX, DOTM i XML. Nowe wersje programów Word 2007, Word 2010 i Word 2013 nadal umożliwiają otwieranie takich plików, ale wszelkie niestandardowe znaczniki XML są usuwane.

Niestandardowe znaczniki XML w dokumencie programu Word są wyświetlane jako różowe (kolor domyślny) nazwy tagów otaczające tekst w dokumencie:Usunięcie niestandardowych znaczników XML jest skutkiem wyroku sądowego wydanego 22 grudnia 2009 w Stanach Zjednoczonych. Klienci, którzy po 10 stycznia 2010 kupili od firmy Microsoft licencję programu Word 2007, Word 2010 lub Word 2013 do użytku w Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach, na ogół muszą korzystać ze zaktualizowanego oprogramowania niezawierającego określonej implementacji niestandardowych znaczników XML.

Aktualizacja nie ma wpływu na podane niżej funkcje programu Word.
 • Aktualizacja nie wpływa na formanty zawartości. Typowym zastosowaniem formantów zawartości jest określanie struktury zawartości dokumentu i mapowanie jej na niestandardowe części kodu XML.
 • Aktualizacja nie wpływa na obsługę standardów Open XML (wszystkie wersje ECMA i ISO).
 • Aktualizacja nie wpływa na niestandardowe znaczniki XML przechowywane w plikach dokumentów programów Word 97–2003 (DOC).
 • Aktualizacja nie wpływa na obsługę języka XML Wstążki i rozszerzalność Wstążki.
 • Aktualizacja nie wpływa na niestandardowe części kodu XML. Aby uzyskać więcej informacji o niestandardowych częściach kodu XML, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb608618.aspx.
 • Aktualizacja nie wpływa na model obiektów programu Word. Jednak niektóre metody modelu obiektów dotyczące niestandardowych znaczników XML mogą zwracać odmienne wyniki.
  • Metoda TransformDocument nadal działa, ale wszelkie niestandardowe znaczniki XML w wynikach transformacji są usuwane.
  • Metoda InsertXML nadal działa, ale wszelkie istniejące niestandardowe znaczniki XML są usuwane przed wstawieniem zawartości.


Uwaga Deweloperzy opracowujący rozwiązania z użyciem niestandardowych znaczników XML powinni pamiętać o tym, że takie znaczniki nie są już obsługiwane. Wiele rozwiązań opartych na niestandardowych znacznikach XML można zaimplementować przy użyciu alternatywnych technologii, takich jak kontrolki (formanty) zawartości, pola formularzy i zakładki dostępne w programach Word 2007, Word 2010 i Word 2013. Na przykład w podanych niżej artykułach opisano, jak kontrolki (formanty) zawartości (wraz z innymi wymienionymi technologiami, takimi jak zakładki) pozwalają deweloperom tworzyć strukturalne dokumenty i przypisywać dowolne wartości do strukturalnej zawartości. Te dowolne wartości umożliwiają przypisywanie semantycznego znaczenia fragmentom zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji o formantach zawartości, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
978951 Opis aktualizacji dla programów Word 2003 i Word 2007 ze stycznia 2010
2445060 Niestandardowe mapowanie XML jest usuwane po otwarciu dokumentu w programie Word 2010
2761189Niestandardowe znaczniki XML są usuwane po otwarciu dokumentu w programie Word 2013
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2445062 — ostatni przegląd: 02/15/2013 16:58:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013

 • KB2445062
Opinia