Jak uruchomić narzędzie Eseutil na komputerze bez programu Exchange Server

Streszczenie
Może zajść konieczność użycia narzędzia Eseutil w bazie danych na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Microsoft Exchange Server. Ta sytuacja zazwyczaj występuje, gdy na komputerze z programem Exchange Server nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na ukończenie zadań, takich jak defragmentacja pliku bazy danych programu Exchange Server w trybie offline. W tych ograniczonych scenariuszach wymagane pliki binarne programu Exchange są tymczasowo kopiowane na komputer, na którym nie znajduje się program Exchange Server. Wymagane pliki binarne programu Exchange można też uruchomić z udziału sieciowego. Aby uzyskać trwałe rozwiązanie, należy zainstalować program Exchange w trybie tylko dla administratora. Podczas instalowania programu Exchange w trybie tylko dla administratora odpowiednie pliki binarne są kopiowane na komputer docelowy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących miejsca podczas używania narzędzia Eseutil w celu zdefragmentowania bazy danych, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
183888 Free disk space requirements for Eseutil.exe
192185 XADM: Jak defragmentować za pomocą narzędzia Eseutil (Eseutil.exe)
255035 How to recover hard disk space from Exchange Server databases
Więcej informacji
Ważne: Firma Microsoft zdecydowanie zaleca, aby podczas wykonywania tej procedury używać tych samych wersji plików ESE (Extensible Storage Engine), które znajdują się na komputerze z programem Exchange Server.

Exchange Server 5.5

 1. Utwórz nowy folder na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Exchange Server.
 2. Skopiuj do nowego folderu narzędzie Eseutil.exe, plik Ese.dll i pliki Exchmem.dll z folderu dysk:\Winnt\System32 (gdzie dysk to dysk, na którym znajdują się pliki serwera systemu Microsoft Windows NT) znajdującego się na komputerze z programem Exchange Server.
 3. Otwórz wiersz polecenia i zmień katalog na nowy folder, w którym znajdują się skopiowane pliki.
 4. Uruchom narzędzie eseutil z tego folderu w bazach danych skopiowanych z komputera z programem Exchange Server.
Te pliki należy skopiować na komputer z systemem Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
190996 Operation terminated with error -1911 using ESEUTIL /d
Jeśli na komputerze z programem Exchange Server i na komputerze bez programu Exchange Server nie jest używana ta sama wersja systemu Windows NT z tym samym dodatkiem Service Pack, w dzienniku aplikacji mogą zostać zarejestrowane zdarzenia wskazujące, że indeksy bazy danych zostały odtworzone po ponownym uruchomieniu usługi bazy danych. Jest to normalne i nie wskazuje wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
215297 WinNT version change may cause Exchange DB indexes to be rebuilt

Exchange 2000 Server

 1. Utwórz nowy folder na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Exchange 2000.
 2. Skopiuj do nowego folderu narzędzie Eseutil.exe i pliki Ese.dll, Jcb.dll, Exosal.dll i Exchmem.dll z folderu Dysk:\Exchsrvr\Bin, który znajduje się na komputerze z programem Exchange 2000 Server.
 3. Otwórz wiersz polecenia i zmień katalog na nowy folder, w którym znajdują się pliki Eseutil.exe i Ese.dll.
 4. Uruchom narzędzie eseutil z tego folderu w bazach danych skopiowanych z komputera z programem Exchange 2000.
Uwaga: Jeśli ustawienie regionalne języka na serwerze programu Exchange Server nie jest zgodne z ustawieniem regionalnym języka na komputerze bez programu Exchange Server, na którym jest uruchamiane narzędzie Eseutil, po uruchomieniu tego narzędzia zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd -1062 (JET_errInvalidLanguageId, Nieprawidłowy lub nieznany identyfikator języka)

Exchange Server 2003

 1. Utwórz nowy folder na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Exchange Server 2003.
 2. Skopiuj do nowego folderu narzędzie Eseutil.exe i pliki Ese.dll, Jcb.dll, Exosal.dll i Exchmem.dll z folderu Dysk:\Exchsrvr\Bin, który znajduje się na komputerze z programem Exchange Server 2003.
 3. W wierszu polecenia zmień katalog na nowy folder.
 4. Uruchom polecenie eseutil z tego folderu w bazach danych skopiowanych z komputera z programem Exchange Server 2003.
Uwaga: Jeśli ustawienie regionalne języka na serwerze programu Exchange Server nie jest zgodne z ustawieniem regionalnym języka na komputerze bez programu Exchange Server, na którym jest uruchamiane narzędzie Eseutil, po uruchomieniu tego narzędzia zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Błąd -1062 (JET_errInvalidLanguageId, Nieprawidłowy lub nieznany identyfikator języka)
x2kinfoht machine integrity check different XADM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 244525 — ostatni przegląd: 11/26/2007 01:43:00 — zmiana: 8.1

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbhowto KB244525
Opinia