Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak wyłączyć usługę lub urządzenie, które uniemożliwiają rozruch systemu Windows

Symptomy
Usługa lub sterownik urządzenia, które są uruchamiane automatycznie i niezgodne z bieżącą wersją systemu Windows, mogą spowodować, że system Windows nie będzie działał wystarczająco długo, aby zamknąć usługę lub wyłączyć przestarzały sterownik urządzenia.
Przyczyna
Takie zachowanie może występować po zainstalowaniu sprzętu lub oprogramowania instalującego urządzenie lub usługę niezgodną z bieżącą wersją systemu Windows.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić konsolę odzyskiwania i zalogować się do komputera, wykonując następujące kroki:
 1. Uruchom komputer za pomocą dysków rozruchowych systemu Windows lub dysku CD z systemem Windows, jeśli komputer obsługuje rozruch ze stacji CD-ROM.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran Instalator systemu Windows – Zapraszamy, naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację, a następnie naciśnij klawisz C, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 3. Wybierz instalację systemu Windows i zaloguj się do komputera przy użyciu konta administratora.
 4. W wierszu polecenia, w folderze %SystemRoot%\System32, wpisz listsvc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Na wyświetlonej liście zlokalizuj sterownik lub usługę będące przyczyną problemu.

  UWAGA: Niewłaściwy wybór usługi lub urządzenia może spowodować dalsze problemy.
 6. Wpisz disable nazwa_usługi (gdzie nazwa_usługi jest nazwą usługi), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  UWAGA: Polecenie disable powoduje wyświetlenie starego typu uruchomienia usługi przed zresetowaniem go do wartości SERVICE_DISABLED. Należy zapisać ten typ uruchomienia na wypadek, gdyby trzeba było ponownie włączyć usługę.
 7. Wpisz exit. Komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Zezwól na normalny rozruch komputera.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat instalowania konsoli odzyskiwania i korzystania z niej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
229716 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 244905 — ostatni przegląd: 06/13/2007 16:13:30 — zmiana: 3.3

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbenv kbprb KB244905
Opinia