Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak: Zmienić uprawnienia do rejestru z wiersza polecenia za pomocą skryptu

Streszczenie
W tym artykule opisano, w jaki sposób za pomocą skryptu zmienić z wiersza polecenia uprawnienia określone w kluczu rejestru, używając narzędzia Regini.exe dostępnego w zestawie Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit. Zestaw Resource Kit to osobny produkt oferowany przez firmę Microsoft.
Więcej informacji
PRZESTROGA: W przypadku zmiany uprawnień do rejestru za pomocą skryptu, zmieniany jest cały zestaw bieżących uprawnień określonych w kluczu rejestru. Przykładowo — gdy w wybranym kluczu rejestru są określone uprawnienia czterech typów użytkowników, po utworzeniu i uruchomieniu pliku skryptu zmieniającego uprawnienia tylko trzech z czterech typów użytkowników, informacje o czwartym typie zostaną usunięte.

Aby użyć skryptu do zmiany z wiersza polecenia uprawnień określonych w kluczu rejestru:

 1. Zainstaluj najnowszą wersję zestawu Windows NT Server 4.0 Resource Kit.
 2. Utwórz plik skryptu zawierający zmienione polecenia:
  1. Uruchom dowolny edytor tekstu (na przykład Notatnik).
  2. Wpisz klucze rejestru oraz odpowiednie uprawnienia w następującym formacie
   \Registry\hive\key [permissions]
   gdzie „hive" jest nazwą gałęzi rejestru, „key" nazwą klucza rejestru, a [permissions] to uprawnienia w formacie binarnym.

   Na przykład, aby zmodyfikować klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software celem przyznania grupom Administratorzy i Twórca/Właściciel uprawnień typu Pełna kontrola, a grupie Wszyscy uprawnień typu Odczyt, wpisz następujący ciąg znaków:
   \Registry\Machine\Software [1 5 8]
   UWAGA: Uprawnienia należy wpisać w formacie binarnym. Należy również sprawdzić gałąź rejestru w uprzednio określonym formacie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odwołania do gałęzi rejestru w pliku skryptu oraz liczb binarnych dla różnych typów uprawnień, należy przeczytać rozdział w tym artykule zatytułowany „Odwołanie do gałęzi rejestru oraz odpowiedniki liczb binarnych dla uprawnień”.
  3. Zapisz, a następnie zamknij plik skryptu.
 3. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER
  REGINI [-m \\computername] scriptname
  gdzie „computername" to nazwa komputera, a „scriptname" to nazwa nowo utworzonego pliku skryptu.

  UWAGA: Znaki „-m” należy wpisać wyłącznie w przypadku edytowania rejestru komputera zdalnego. Upewnij się, że została podana pełna ścieżka do pliku skryptu.
Odwołanie do gałęzi rejestru oraz odpowiedniki liczb binarnych dla uprawnień

Zastosuj odwołania do gałęzi rejestru tak jak wskazano poniżej:
 HKEY_LOCAL_MACHINE - \Registry\Machine HKEY_USERS - \Registry\Users HKEY_CURRENT_USER - \Registry\User\User_SID (gdzie „User_SID” to identyfikator zabezpieczeń bieżącego użytkownika)				
Uprawnienia i ich odpowiedniki w formacie binarnym wyglądają następująco:
Administrator Full 1Administrator R 2Administrator RW 3Administrator RWD 4Creator Full 5Creator RW 6World Full 7World R 8World RW 9World RWD 10Power Users Full 11Power Users RW 12Power Users RWD 13System Op Full 14System Op RW 15System Op RWD 16System Full 17System RW 18System R 19Administrator RWX 20				
Bieżące uprawnienia do klucza rejestru w formacie binarnym można uzyskać za pomocą narzędzia Regdmp, które również jest dostępne w zestawie Resource Kit.
security
Właściwości

Identyfikator artykułu: 245031 — ostatni przegląd: 08/07/2006 13:54:07 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • kbinfo KB245031
Opinia