Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak w systemie Windows wyłączyć buforowanie DNS po stronie klienta

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL245437
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania Rejestru. Przed modyfikacją Rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić Rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania Rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
System Windows zawiera bufor systemu DNS (Domain Name System) po stronie klienta. Buforowanie DNS po stronie klienta może sprawiać błędne wrażenie, że między serwerem DNS a klientem systemu Windows nie działa mechanizm „karuzeli” (round robin). Pingowanie tej samej nazwy domeny rekordu A może spowodować, że klient będzie używał tego samego adresu IP. To zachowanie jest inne niż we wcześniejszych wersjach systemów operacyjnych firmy Microsoft.

UWAGA: Ten artykuł odwołuje się do części klienckiej systemu DNS. Nie należy korzystać z tych informacji w celu modyfikacji serwerów DNS.
Więcej informacji
Aktualne żądanie DNS jest wysyłane do lokalnego buforu DNS. Jeżeli żądany adres znajduje się w buforze, zostanie on użyty przez system Windows, dzięki czemu nie zostanie wysłane żądanie do serwera DNS. Po przekroczeniu dopuszczalnego czasu (ustalanego na podstawie wartości licznika TTL, czyli czasu wygaśnięcia) dany wpis jest usuwany z lokalnego buforu DNS. Kolejne żądanie zostanie wysłane do serwera DNS.

Aby wyświetlić bufor DNS, wpisz polecenie ipconfig /displaydnsw wierszu polecenia.

Aby usunąć wpisy w buforze DNS, wpisz polecenie ipconfig /flushdnsw wierszu polecenia.

Wyłączanie buforowania DNS po stronie klienta

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

  1. Uruchom Edytor Rejestru (Regedit.exe).
  2. Zlokalizuj wartość MaxCacheEntryTtlLimit w następującym kluczu rejestru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
  3. W menu Edycja , kliknij polecenie Modyfikuj. Wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Zamknij program Edytor Rejestru.
Zauważ, że to ustawienie nie wyłącza w rzeczywistości buforowania DNS po stronie klienta. Zmniejsza ono maksymalną wartość licznika TTL w buforze DNS klienta do jednej sekundy. Dzięki temu można odnieść wrażenie, że buforowanie DNS po stronie klienta zostało wyłączone. W wyniku każdego kolejnego polecenia ping tworzona jest kwerenda DNS, która jest następnie wysyłana do serwera DNS.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 245437 — ostatni przegląd: 12/05/2015 17:23:15 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv KB245437
Opinia