Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Klienci programu NetMeeting nie mogą połączyć się z serwerem ILS uruchomionym w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL245621
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po uruchomieniu klientów programu NetMeeting na komputerach z systemem innym niż system Windows 2000 i próbie podłączenia do internetowego serwera lokalizacji (ILS), uruchomionego na komputerze z systemem Windows 2000 Server, klienci mogą nie być w stanie zalogować się do serwera ILS lub pobrać z niego listy katalogów.

Analogicznie, po uruchomieniu klienta NetMeeting w systemie Windows 2000 i próbie podłączenia do serwera ILS, który jest uruchomiony w systemie NT 4 Server, zalogowanie się do serwera ILS lub pobranie z niego listy katalogów może nie być możliwe.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić, ponieważ serwer ILS dla połączeń używa innego portu.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, można skonfigurować serwer ILS do używania portu 389.

UWAGA: Na kontrolerze domeny systemu Windows 2000, biorącym udział w replikacji usługi Active Directory oraz na komputerze z uruchomionym serwerem Exchange nie powinno być używane następujące polecenie.

Aby skonfigurować serwer ILS do używania portu 389, użyj narzędzie wiersza polecenia ILSCFG. W wierszu poleceń, wpisz następujące polecenie:
ILSCFGserver_name/portdesired_port
UWAGA: We wcześniejszych wersjach programu NetMeeting istnieje możliwość pobrania listy katalogów z serwera ILS systemu Windows 2000, przez dołączenie ciągu :1002 do nazwy serwera.
Więcej informacji
Przed powstaniem systemu Windows 2000, portem używanym przez serwer ILS dla klientów programu NetMeeting był port 389. Po skonfigurowaniu serwera ILS na komputerze z uruchomionym systemem Windows 2000, serwer ILS będzie używał portu 1002. Klienci programu NetMeeting uruchomieni na komputerze z systemem Windows 2000 mogą podłączyć się do tego serwera ILS, ale żaden klient programu NetMeeting uruchomiony na komputerze z systemem Windows NT 4.0, Windows 98 lub Windows 95 nie będzie w stanie tego zrobić.

Port 389 jest otwierany przez kontrolery domeny systemu Windows 2000 dla ruchu związanego z usługą Active Directory. Serwery programu Exchange otwierają port 389 dla ruchu związanego z protokołem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 245621 — ostatni przegląd: 02/02/2014 14:11:29 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbprb KB245621
Opinia