Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można usunąć fałszywej partycji systemowej przy użyciu narzędzia Zarządzanie dyskami

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po wyświetleniu partycji w oknie narzędzia Zarządzanie dyskami dwa osobne woluminy (na przykład dyski C i D) mogą się pojawiać jako partycja „systemowa”. Oryginalny dynamiczny dysk systemowy może być wyświetlany jako „Brak” - „Offline”, a usunięcie „fałszywego” woluminu systemowego może być niemożliwe. Podczas próby jego usunięcia może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Nie można usunąć woluminu systemowego na tym dysku.
Podczas próby usunięcia stanu woluminu systemowego przez ponowne sformatowanie partycji może pojawić się następujący komunikat ostrzegawczy:
Ten wolumin nie jest już bieżącym woluminem systemowym. Wszystkie znajdujące się na nim dane zostaną utracone. Czy na pewno chcesz sformatować ten wolumin?
Po kliknięciu przycisku Tak w celu zezwolenia na kontynuowanie procesu formatowania stan fałszywego woluminu systemowego nie zostanie usunięty i nadal może nie istnieć możliwość jego usunięcia.
Przyczyna
Ten problem może występować z następujących przyczyn:
  • Po ręcznym przerwaniu dublowania partycji „systemowej” na dysku dynamicznym kopia dysku w tle pozostała błędnie oflagowana jako partycja systemowa w bazie danych regionu prywatnego LDM.
  • Partycja systemowa pierwotnie znajdowała się na dysku dynamicznym i zdublowano ją przez zdublowanie systemu Windows 2000 na innym dysku dynamicznym. Jeśli dublowanie z jakiegoś powodu ulegnie awarii i nie jest możliwy rozruch żadnej z połówek, konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu Windows 2000 od podstaw. Powoduje to utworzenie nowego woluminu systemowego, ale pozostała po awarii baza danych dysków dynamicznych nadal odwołuje się do oryginalnej partycji woluminu systemowego. Wydaje się więc, że istnieją dwie różne partycje „systemowe” na osobnych dyskach.
  • Zestaw dysków dynamicznych, który zawierał partycję „systemową”, został zaimportowany do systemu bieżącego. Ten zestaw dysków dynamicznych nadal ma oflagowaną partycję systemową w bazie danych regionu prywatnego LDM.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000. Aby otrzymać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
W celu obejścia tego problemu:
  1. Ponieważ narzędzie Zarządzanie dyskami nie zezwala na usunięcie „fałszywej” partycji systemowej, wykonaj kopię zapasową wszystkich danych znajdujących się na wszystkich innych woluminach na dysku.
  2. Ręcznie usuń wszystkie partycje przy użyciu polecenia diskpart konsoli odzyskiwania, aby umożliwić ponowne podzielenie na partycje „surowego” dysku i przywrócenie danych z kopii zapasowej.Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak to zrobić, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    229716 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows
    227364 Dynamic Volumes Are Not Displayed Accurately in Text-Mode Setup
UWAGA: Po usunięciu partycji fizycznych na dysku dynamicznym i dokonaniu ponownego rozruchu dynamiczny dysk „systemowy” nadal będzie wyświetlany jako „Brak” - „Offline”. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie pozostałe dyski dynamiczne nadal mają w swoich bazach danych rekordy opisujące brakujący dysk. Nie można usunąć tego „urojonego” dysku, ale nie wyrządzi on żadnej szkody.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 2000.
Więcej informacji
Przed podjęciem decyzji o ponownym zainstalowaniu systemu Windows 2000 po awarii dublowania dysku warto spróbować wykonać awaryjne procedury naprawcze, takie jak użycie odpornej na uszkodzenia dyskietki rozruchowej lub konsoli odzyskiwania, tak aby można było dokonać rozruchu przynajmniej z jednej z połówek. Kiedy rozruch z partycji systemowej będzie możliwy, można ponownie zsynchronizować lub ustanowić dublowanie. Należy zwrócić uwagę, że zapobiega to występowaniu problemu opisanego w tym artykule.
veritas ldm
Właściwości

Identyfikator artykułu: 245799 — ostatni przegląd: 12/05/2015 17:26:32 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbwin2000sp1fix kbui KB245799
Opinia