Works: Pola korespondencji seryjnej są drukowane bez formatowania numerycznego

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas drukowania dokumentu edytora tekstów Microsoft Works, zawierającego scalone pola bazy danych, dane w określonych polach daty, godziny, waluty, numeru telefonu lub innych sformatowanych polach numerycznych mogą być drukowane jako niesformatowane liczby.
Przyczyna
Ten problem może występować wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Źródło danych przechowuje niesformatowane dane w polu i używa maski danych do stosowania formatowania wówczas, gdy użytkownik wprowadza lub wyświetla dane. Dotyczy to również danych pobieranych z bazy danych Works.
 • W jednym lub kilku polach w źródle danych używane są formaty pól lub liczb, które nie istnieją w programie Microsoft Works.
Rozwiązanie
W celu obejścia tego problemu należy przy użyciu programu obsługującego bazy danych lub arkusze kalkulacyjne eksportować tabelę przeznaczoną do scalenia jako plik zawierający sformatowany tekst (.txt), a następnie wstawić pola z eksportowanego pliku tekstowego do dokumentu edytora tekstów Works.
-lub-
W celu obejścia tego problemu należy utworzyć inne pole w bazie danych, sformatowane jako tekst i wypełnione zawartością oryginalnego pola powodującego problemy, używając niektórych wbudowanych funkcji do wymuszenia formatu uwzględniającego wymagany znak dolara ($) i odpowiednie 2 miejsca dziesiętne. W tym celu należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

Uwaga: W poniższych krokach określenie „ORYGINALNE_POLE” dotyczy pola, które nie jest scalane poprawnie, a określenie „NOWE_POLE” dotyczy pola utworzonego przez użytkownika w celu przeniesienia danych tekstowych. Należy podstawić rzeczywiste nazwy używanych pól.
 1. Uruchom program Works 6 i otwórz bazę danych.
 2. W menu Widok wybierz polecenie Lista.
 3. Kliknij szary obszar ponad kolumną ORYGINALNE_POLE.
 4. W menu Rekord wybierz polecenie Pole, a następnie kliknij opcję Po.
 5. Zmień nazwę pola na NOWE_POLE.
 6. W polu Format zaznacz opcję Tekst.

  NIE wprowadzaj wartości domyślnej.
 7. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 8. Kliknij pole NOWE_POLE, wpisz następującą formułę, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ="$" & TEKST(ZAOKR(ORYGINALNE_POLE;2);2)
  Uwaga: Należy pamiętać o podstawieniu rzeczywistej nazwy pola zamiast określenia ORYGINALNE_POLE w powyższej formule.

  Jeżeli nadal jest wyświetlane formatowanie dziesiętne, wpisz następującą formułę, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  =JEŻELI(ZAOKR(ORYGINALNE_POLE;0)=ORYGINALNE_POLE;("$"&TEKST(ORYGINALNE_POLE;0)&",00");("$"&TEKST(ORYGINALNE_POLE;2)))
  Pole w każdym rekordzie powinno być wypełnione tekstowymi wersjami wartości w polu ORYGINALNE_POLE, włącznie z 2 miejscami dziesiętnymi i znakiem dolara ($). Jeżeli wartość pola ORYGINALNE_POLE jest równa zero lub pole jest puste, zostanie wyświetlona wartość „$0.00”.
 9. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie zamknij bazę danych.
 10. Rozpocznij generowanie korespondencji seryjnej, jednak wstaw pole NOWE_POLE zamiast pola ORYGINALNE_POLE. Umieszczanie znaku dolara ($) w dokumencie NIE jest konieczne, ponieważ ten znak zostanie dołączony do pola.
Podobne problemy występują tylko w przypadku dat w formacie skróconym (MM/DD/RR). Poniżej przedstawiono podobną formułę służącą do tworzenia dat w formacie tekstowym w celu scalenia z datami w formacie pełnym (Dzień Miesiąc Rok):
=TEKST(DZIEŃ(pole_daty);0)&FRAGMENT.TEKSTU(" Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru ",MIESIĄC(pole_daty);5)&TEKST(ROK(pole_daty)+1900;0)
Uwaga: Spacje są istotne (2 przez Sty, 1 po Gru i 1 pomiędzy poszczególnymi miesiącami).
Więcej informacji
Ten problem może również występować w programie Microsoft Word 2000 dostarczanym z pakietem Microsoft Works Suite.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobów rozwiązywania tego problemu w programie Word 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
211421 WD2000: Incorrect Format of Phone Numbers in Mail Merge Result
w_works works2k w2001 korespondencja seryjna dolar centy cent $ miejsca dziesiętne długość
Właściwości

Identyfikator artykułu: 246066 — ostatni przegląd: 02/24/2014 05:52:48 — zmiana: 3.1

Microsoft Works 2000 Standard Edition, Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works 6.0 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbprint kbui KB246066
Opinia