Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak dodać kartę sieciową OEM innej firmy do instalacji RIS

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Dodanie karty sieciowej, wymagającej sterownika OEM, do obrazu usługi instalacji zdalnej (RIS, Remote Installation Service) na dysku CD wiąże się z wykonaniem niektórych kroków spośród tych, które przeprowadza się podczas dodawania sterownika do typowej instalacji nienadzorowanej. Jednak ze względu na to, że metoda instalacji rozpoczyna się od użycia środowiska PXE (Pre-Boot eXecution Environment), a potem następuje przełączenie do protokołu SMB (Server Message Block), sterownik karty sieciowej oraz plik inf muszą być dostępne podczas instalacji w trybie tekstowym. Jeśli nie są one dostępne, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Serwer sieciowy nie obsługuje uruchamiania systemu Windows 2000. Instalator nie może kontynuować. Naciśnij dowolny klawisz, aby zakończyć.
Gdy klient PXE, na którym działa Kreator instalacji klienta (CIW, Client Installation Wizard), łączy się z serwerem RIS, karta sieciowa używa interfejsu Universal Network Device Interface do komunikowania się z serwerem RIS. Gdy zaczyna się właściwa instalacja, Instalator systemu Windows przełącza się do protokołu SMB, następuje wykrycie karty sieciowej i zostaje załadowany odpowiedni sterownik. Dlatego sterownik musi być dostępny.

UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie obrazów na dyskach CD (czyli utworzonych za pomocą programu Risetup.exe). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat dodawania kart sieciowych innych firm do obrazów Riprep, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
254078 Jak dodać sterowniki Plug and Play dostarczone przez producenta sprzętu do instalacji systemu Windows 2000
Więcej informacji
Dowiedz się od producenta sprzętu, czy dostarczony sterownik karty sieciowej jest podpisany cyfrowo. (Jeśli sterowniki dostarczone przez producenta zawierają plik cat, to prawdopodobnie są poprawnie podpisane). Sterowniki podpisane przez firmę Microsoft zostały zweryfikowane i przetestowane pod kątem działania w systemie Windows. Jeśli sterownik nie został podpisany, ale mimo to chcesz go użyć, pamiętaj o dodaniu następującego parametru instalacji nienadzorowanej do pliku sif, który ma zostać użyty do instalacji tego obrazu:
[Unattended]
DriverSigningPolicy = Ignore
UWAGA: Nazwa domyślna pliku sif to RemoteInstall\Setup\język\Images\nazwa_katalogu\I386\Templates\Ristndrd.sif

UWAGA: Jeśli sterownik OEM jest aktualizacją sterownika dołączonego do systemu Windows XP (na przykład, jeśli sterowniki mają te same nazwy), wówczas plik musi być podpisany, gdyż w przeciwnym wypadku Instalator użyje dołączonego sterownika.
 1. Na serwerze RIS skopiuj dostarczone przez producenta OEM pliki inf oraz sys związane z kartą sieciową do folderu RemoteInstall\Setup\język\Images\nazwa_katalogu\i386. Dzięki temu Instalator będzie mógł użyć sterownika podczas części instalacji przebiegającej w trybie tekstowym.
 2. Na poziomie folderu i386 w obrazie RIS utwórz folder $oem$ o następującej strukturze:
  \$oem$\$1\Drivers\Nic
 3. Skopiuj do tego folderu pliki sterownika dostarczone przez producenta OEM. Zwróć uwagę na folder, w którym plik inf szuka sterowników. Niektórzy producenci umieszczają plik inf w folderze i kopiują pliki sterownika z podfolderu. Jeśli ma miejsce taka sytuacja, utwórz identyczną strukturę folderów poniżej folderu utworzonego w tym kroku.

  UWAGA: Jeśli obraz RIS został utworzony za pomocą narzędzia RIPREP, to trzeba wykonać te kroki zarówno dla obrazu RIPREP, jak i obrazu RISETUP odpowiadającego obrazowi RIPREP.
 4. Wprowadź następujące zmiany w pliku sif, który ma zostać użyty do instalacji tego obrazu:
  [Unattended]
  OemPreinstall = yes

  OemPnpDriversPath = Drivers\Nic
 5. Zatrzymaj i ponownie uruchom usługę BINL na serwerze RIS. Wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER po każdym z nich:
  net stop binlsvc
  net start binlsvc
  UWAGA: Zatrzymanie i ponowne uruchomienie usługi BINL jest niezbędne, ponieważ musi ona wczytać wszystkie pliki inf związane z kartą sieciową i utworzyć pliki pnf w obrazie. Ponieważ jest to czasochłonne zadanie, jest wykonywane tylko raz, podczas uruchamiania usługi BINL.
W przypadku użycia tej metody można zainstalować klientów PXE z kartami sieciowymi OEM za pomocą usługi RIS. Jeśli masz kilka kart wymagających sterowników OEM, wykonaj powyższe czynności dla każdej karty sieciowej. Należy zauważyć, że te zmiany nie wpływają na działanie klientów PXE, którzy dołączyli sterowniki karty sieciowej, i mogą używać tego obrazu do instalacji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 246184 — ostatni przegląd: 12/05/2015 17:30:49 — zmiana: 4.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbsetup KB246184
Opinia