Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można otworzyć pliku programu Microsoft Excel, Word lub PowerPoint 2010 z powodu niepoprawnych skojarzeń plików

Symptomy
Użytkownik klika dwukrotnie plik jednego z tych typów:
 • Dokument programu Word (doc lub docx)
 • Skoroszyt programu Excel (xls lub xlsx)
 • Prezentacja programu PowerPoint (ppt lub pptx)
W takim przypadku może napotkać dowolny z następujących problemów:
 1. Ikona pliku jest pusta lub jej obraz jest niepoprawny.
 2. Nie można otworzyć pliku.
 3. Zwracany jest błąd:

  Z plikiem tym nie jest skojarzony program umożliwiający wykonanie tej czynności. Skojarz odpowiedni program, używając apletu Opcje folderów w Panelu sterowania.
 4. Zwracany jest błąd:

  <nazwa_pliku> nie jest prawidłową aplikacją Win32.

Przyczyna
Te problemy występują, gdy brakuje skojarzenia między plikiem a odpowiednią aplikacją.
Rozwiązanie
Zaleca się, aby przed zastosowaniem którejkolwiek z metod w tej sekcji sprawdzić, czy na komputerze nie ma kilku instalacji pakietu Office 2010. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start.
  • W systemie Windows XP kliknij polecenie Uruchom, a następnie kliknij w polu Otwórz.
  • W systemie Windows Vista kliknij w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
  • W systemie Windows 7 kliknij w polu Wyszukaj programy i pliki.
 2. Wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Sprawdź, czy na liście Aktualnie zainstalowane programy nie ma kilku instalacji pakietu Microsoft Office 2010.
Jeśli na komputerze jest więcej niż jedna instalacja pakietu Microsoft Office 2010, zaleca się wykonanie czynności opisanych w w tej sekcji. Jeśli na komputerze jest tylko jedna instalacja pakietu Microsoft Office 2010, należy wykonać czynności opisane w metodzie 1 w tej sekcji. Czynności opisane w należy wykonać tylko w przypadku, gdy problemu nie udało się rozwiązać dwiema pierwszymi metodami lub zainstalowano wersję próbną pakietu Microsoft Office 2010.

Metoda 1

Jeśli na komputerze jest tylko jedna instalacja pakietu Microsoft Office 2010, w celu naprawienia pakietu Microsoft Office wykonaj te czynności:
 1. Kliknij przycisk Start.
  • W systemie Windows XP kliknij polecenie Uruchom, a następnie kliknij w polu Otwórz.
  • W systemie Windows Vista kliknij w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
  • W systemie Windows 7 kliknij w polu Wyszukaj programy i pliki.
 2. Wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz pakiet Microsoft Office 2010, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Po ukończeniu naprawiania konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Metoda 2


Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe
Jeśli na komputerze jest więcej niż jedna instalacja pakietu Microsoft Office 2010, zaleca się odinstalowanie pakietów bazujących na technologii Szybka instalacja w celu uniknięcia problemów ze skojarzeniami typów plików. Konieczne jest odinstalowanie pakietu Microsoft Office Starter, Szybka instalacja pakietu Microsoft Office lub Wersja próbna pakietu Microsoft Office 2010 i naprawienie instalacji pakietu Microsoft Office 2010 zainstalowanego za pomocą tradycyjnego instalatora MSI (pakietu instalatora Microsoft):
 1. Kliknij przycisk Start.
  • W systemie Windows XP kliknij polecenie Uruchom, a następnie kliknij w polu Otwórz.
  • W systemie Windows Vista kliknij w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
  • W systemie Windows 7 kliknij w polu Wyszukaj programy i pliki.
 2. Wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Na liście Aktualnie zainstalowane programy wybierz pozycję Szybka instalacja pakietu Microsoft Office 2010 i kliknij przycisk Usuń (w systemie Windows XP) lub Odinstaluj (w systemie Windows Vista lub Windows 7).
 4. Pojawi się monit z pytaniem o odinstalowanie wybranej pozycji. Kliknij przycisk Tak.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami odinstalowywania, a następnie ponownie uruchom komputer.
 6. Kliknij przycisk Start.
  • W systemie Windows XP kliknij polecenie Uruchom, a następnie kliknij w polu Otwórz.
  • W systemie Windows Vista kliknij w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
  • W systemie Windows 7 kliknij w polu Wyszukaj programy i pliki.
 7. Wpisz ciąg appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Wybierz pakiet Office 2010 bazujący na instalatorze MSI, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 9. Wybierz pozycję Napraw, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Po ukończeniu naprawiania konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.
Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię

Metoda 3


Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe
Uwaga Ta metoda nie gwarantuje trwałego rozwiązania problemu ze skojarzeniami typów plików. Zaleca się, aby wypróbować te czynności dopiero wtedy, gdy poprzednie metody nie okazały się skuteczne.

Jeśli na komputerze zainstalowany jest pakiet Microsoft Office Starter, Wersja próbna pakietu Microsoft Office 2010 lub Szybka instalacja pakietu Microsoft Office 2010, wykonaj następujące czynności, aby ręcznie ponownie skojarzyć plik:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik pakietu Microsoft Office, który chcesz otworzyć. W systemie Windows XP konieczne może być naciśnięcie klawisza SHIFT i kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku.
 2. Wybierz polecenie Otwórz za pomocą, a następnie kliknij polecenie Wybierz program domyślny (w systemie Windows 7 lub Windows Vista) albo Wybierz program (w systemie Windows XP).
 3. Z listy Zalecane programy wybierz pozycję Obsługa wirtualizacji klienta pakietu Microsoft Office.
 4. Zaznacz kliknięciem pole wyboru Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli na komputerze zainstalowany jest tylko pakiet Microsoft Office 2010 bazujący na instalatorze MSI (pakiecie instalatora Microsoft), wykonaj następujące czynności, aby ręcznie ponownie skojarzyć plik:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik pakietu Microsoft Office, który chcesz otworzyć. W systemie Windows XP konieczne może być naciśnięcie klawisza SHIFT i kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku.
 2. Wybierz polecenie Otwórz za pomocą, a następnie kliknij polecenie Wybierz program domyślny (w systemie Windows 7 lub Windows Vista) albo Wybierz program (w systemie Windows XP).
 3. Z listy Zalecane programy wybierz odpowiedni program do skojarzenia z plikiem.
 4. Zaznacz kliknięciem pole wyboru Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików, a następnie kliknij przycisk OK.
Powinien być teraz wyświetlany poprawny obraz ikony pliku, a plik powinien zostać poprawnie otwarty w programie pakietu Microsoft Office.

Czy te informacje są przydatne? Prześlij nam swoją opinię
Więcej informacji
Wersje pakietu Microsoft Office 2010 Szybka instalacja i bazujące na tradycyjnym instalatorze MSI (pakiecie instalatora Microsoft) nie są przeznaczone do używania na tym samym komputerze. Zaleca się, aby w celu uniknięcia problemów podobnych do opisanych w tym artykule wybrać jedną wersję i na danym komputerze korzystać tylko z niej.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pakietu Szybka instalacja pakietu Microsoft Office i skojarzeń plików, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/982434/pl Omówienie modułu Szybka instalacja pakietu Microsoft Office dla pakietu Office 2010


Jeśli po zastosowaniu kroków przedstawionych w tym artykule nadal są wyświetlane komunikaty o błędach opisane w sekcji Symptomy w tym artykule, to możliwe, że występują problemy dotyczące uprawnień w rejestrze.
Określenie przyczyn powstania problemów z uprawnieniami może być niemożliwe, dlatego zaleca się przywrócenie systemu Windows do wcześniejszego stanu.

Przywracanie ustawień i plików systemowych (Windows 7)
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/Restore-system-files-and-settings

Jak naprawić system operacyjny i jak przywrócić wcześniejszą konfigurację systemu operacyjnego w systemie Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/936212/pl

Jak przywrócić poprzedni stan systemu Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/306084/pl


Jeśli nadal nie można otworzyć plików programu Excel, ale po wykonaniu powyższych czynności komunikaty o błędach przestały być wyświetlane, to prawdopodobnie konieczne jest rozwiązanie innego problemu.

W takiej sytuacji zalecane jest zapoznanie się z treścią tego artykułu:
http://support.microsoft.com/kb/211494/pl


Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2464297 — ostatni przegląd: 12/23/2011 08:35:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010

 • KB2464297
Opinia