MS11-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2002: 12 kwietnia 2011

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-022. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Prezentacje, które zawierają układy z obrazami tła, mogą powodować błędy po otwarciu w programie PowerPoint 2002. W przypadku wystąpienia takiego błędu zwracany jest komunikat z powiadomieniem, że część zawartości (tekst, obrazy lub obiekty) jest uszkodzona. Można ustalić, jaka zawartość została utracona, przeglądając układ, ale nie zawartość slajdów. W miejscu usuniętych elementów będą wyświetlane puste pola lub pola z tekstem „wyczyszczone”.

  Obejścia problemu
  • Obejście 1. Otwarcie pliku w programie PowerPoint 2007 lub PowerPoint 2010 i usunięcie obrazów ze wzorca slajdów

   W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Otwórz plik w programie PowerPoint 2007 lub PowerPoint 2010.
   2. Kliknij kartę Widok, kliknij pozycję Widoki wzorców, a następnie kliknij pozycję Wzorzec slajdów, aby wyświetlić wzorzec slajdów.
   3. Z każdego ze wzorców usuń obrazy powodujące błąd.


   Uwaga Jeśli usunięte obrazy są potrzebne na slajdach, należy wstawić je bezpośrednio na poszczególnych slajdach, a nie we wzorcu. Po wprowadzeniu tej zmiany plik można edytować w programie PowerPoint 2002.
  • Obejście 2. Otwarcie pliku w programie PowerPoint 2010 i zapisanie go jako pliku typu Prezentacja obrazowa programu PowerPoint (*.pptx)

   W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Otwórz plik w programie PowerPoint 2010.
   2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie zapisz plik, wybierając pozycję Prezentacja obrazowa programu PowerPoint.


   Uwaga Jeśli edytowanie pliku nie jest konieczne, należy skonfigurować wszystkie slajdy jako obrazy za pomocą poprzedniej procedury. Plików w postaci zapisanych obrazów nie można ponownie edytować, ponieważ w wyniku przekonwertowania tych plików wszystkie zawarte w nich informacje stają się obrazami.
  • Obejście 3. Otwarcie pliku w programie PowerPoint 2007 i zapisanie go w formacie HTML

   W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Otwórz plik w programie PowerPoint 2007.
   2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie zapisz plik, wybierając pozycję Jednoplikowa strona sieci Web lub Strona sieci Web.
   Uwaga Pliki w tym formacie można ponownie edytować w programie PowerPoint 2002. Jednak w przypadku ich ponownego zapisania w formacie programu PowerPoint znowu pojawi się symptom tego problemu.
  • Obejście 4. Zapisanie kopii prezentacji po wyświetleniu komunikatu o błędzie i edytowanie tej kopii
  Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne zaakceptowanie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft w trakcie uruchamiania programu pakietu Microsoft Office XP. W przypadku niezaakceptowania postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft program pakietu Office XP może nie zostać uruchomiony.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Office XP.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
2413272 MS10-088: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu PowerPoint 2002: 9 listopada 2010

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga  Podczas usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku programu PowerPoint 2002 do stacji dysków. Ponadto opcja odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania może nie być dostępna. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

903771 Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Microsoft PowerPoint 2002
File nameFile versionFile sizeDateTime
Powerpnt.exe10.0.6868.06,096,72809-Dec-201022:53
Powerpnt.exe_103310.0.6868.06,096,72809-Dec-201022:54
Powerpnt.exe_104910.0.6868.06,096,72809-Dec-201022:55
Pp7x32.dll10.0.6867.0108,36809-Dec-201022:54
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2464617 — ostatni przegląd: 11/01/2013 22:50:00 — zmiana: 3.0

Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew KB2464617
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)