W aplecie Dodaj/Usuń programy nie ma pozycji Microsoft Internet Explorer 5 i narzędzia internetowe

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Po odinstalowaniu programu Internet Explorer 5.01 w celu powrotu do wcześniejszej instalacji programu Internet Explorer 5.0 z listy zainstalowanych programów apletu Dodaj/Usuń programy może zniknąć pozycja Microsoft Internet Explorer 5 i narzędzia internetowe.
Przyczyna
Problem ten może wystąpić, jeśli przy usuwaniu programu Internet Explorer 5.01 usunięto z rejestru informacje o poprzedniej dezinstalacji.
Rozwiązanie
Aby obejść ten problem, zainstaluj ponownie program Internet Explorer 5.0:

UWAGA: Istnieje także możliwość naprawy programu Internet Explorer 5.0 bez interfejsu użytkownika.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dezinstalacji programu Internet Explorer 5.01, należy kliknąć numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
246194 Dezinstalacja programu Internet Explorer 5.01
Z tym problemem związane są następujące klucze rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IE40
Ten klucz zawiera łącze do interfejsu użytkownika. Ten klucz zawiera ten sam wiersz polecenia, który służy do uruchamiania narzędzia do naprawy ręcznie.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installinfo
Ten klucz zawiera informacje o ścieżce dla interfejsu użytkownika „Dodawanie składnika”. Ten klucz zawiera również informacje o ścieżce źródłowej instalacji oraz lokalizacji folderu zawierającego pliki instalacyjne rozszerzenia Windows Update.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 246548 — ostatni przegląd: 12/05/2015 17:35:29 — zmiana: 2.2

Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbui KB246548
Opinia