Komunikat o błędzie w przypadku próby zainstalowania dodatku Service Pack lub aktualizacji systemu Windows na komputerze z systemem Windows Server 2008 lub Windows Vista: ERROR_INVALID_PARAMETER(0x80070057)

Symptomy
Na komputerze z systemem Windows Server 2008 lub Windows Vista nie można zainstalować żadnych aktualizacji systemu Windows ani dodatków Service Pack i zwracany jest następujący komunikat o błędzie:
Instalacja nie zakończyła się pomyślnie. Parametr jest niepoprawny.
Błąd: ERROR_INVALID_PARAMETER{0x80070057}
Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ na komputerze istnieje jeden lub więcej z następujących wpisów rejestru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\AIFailureInformation
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\NextQueueEntryIndex=hex(b):40,00,00,00,00,00,00,00
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\AdvancedInstallersNeedResolving
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\PendingXmlIdentifier
Rozwiązanie
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć wpisy rejestru wymienione w sekcji z opisem przyczyny.

Czy problem został rozwiązany?

  • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
  • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Więcej informacji
Po wystąpieniu tego problemu jest generowany plik cbs.log podobny do następującego pliku dziennika:
2010-08-17 13:38:15, Info CSI 0000000f@2010/8/17:12:38:15.832 CSI Transaction @0x2349518 destroyed2010-08-17 13:38:15, Info CBS WER: Generating failure report for package: Package_for_KB955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005, status: 0x80070057, failure source: Resolve, start state: 0, target state: 72010-08-17 13:38:19, Info CBS SPI: Error callback - 0x800700572010-08-17 13:38:19, Info CBS Exec: Processing complete.  Session: 30096904:4294350444, Package: Package_for_KB955430~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18005, hr: 0x800700572010-08-17 13:38:19, Info CBS Restored system sleep block state: 0x800000002010-08-17 13:38:19, Info CBS Session: 30096904:4294350444 finalized. Reboot required: no2010-08-17 13:38:19, Error CBS SPI: (CSPICbsClient::ChangeState:462)Failed changing package state to 7 hr=0x80070057
APGCKE wyszukiwanie zawartości fixit fix it fixme automatyczne rozwiązywanie problemu
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2469239 — ostatni przegląd: 10/21/2011 13:27:00 — zmiana: 1.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbfixme kbmsifixme KB2469239
Opinia