Omówienie programu Fixprnsv.exe

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL247196
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisane narzędzie wiersza polecenia Fixprnsv.exe.
Więcej informacji
Instalacyjny dysk CD-ROM z systemem Windows 2000 Server zawiera narzędzie wiersza polecenia Fixprnsv.exe. Program ten jest zaawansowanym narzędziem do rozwiązywania problemów ze sterownikami drukarek w systemach Windows NT 4.0 i serwerach wydruku opartych na systemie Windows 2000. Program Fixprnsv.exe może pomóc w rozwiązywaniu problemów z niezgodnością sterowników drukarek oraz wykonywaniu bieżącej wymiany sterowników, które powodują problemy. Zastępuje on niezgodne lub sprawiające problemy sterowniki drukarek sterownikami firmy Microsoft. Program nie instaluje sterowników drukarek, które nie zostały jeszcze skonfigurowane na serwerze.

Plik Fixprnsv.exe znajduje się w folderze Printers\Fixprnsv na dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 Server.Istnieją następujące przełączniki wiersza polecenia dla narzędzia Fixprnsv.exe:
 • /?

  Po skorzystaniu z tego przełącznika program Fixprnsv.exe wyświetla listę przełączników wiersza polecenia wraz z ich prawidłową składnią.
 • /diag

  Po skorzystaniu z tego przełącznika program Fixprnsv.exe skanuje komputer tylko w poszukiwaniu niezgodnych sterowników drukarki. Żadne zmiany nie są dokonywane.
 • /fix

  Jeżeli ten przełącznik zostanie zastosowany na komputerze z systemem Windows NT 4.0, można zainstalować sterowniki drukarki dla systemu Windows 2000. Dzięki temu klienci z systemem Windows 2000 mogą łączyć się z serwerem wydruku i pobrać odpowiednie sterowniki drukarki. Jeżeli przełącznik zostanie użyty na komputerze z systemem Windows 2000, wszystkie niezgodne sterowniki drukarki systemu Windows NT 4.0 zostaną zastąpione.
 • /q

  Tryb cichy. Po skorzystaniu z tego przełącznika program Fixprnsv.exe nie monituje użytkownika. Program wyświetla wszystkie prawidłowe komunikaty.
UWAGA: Jeżeli przełączniki /diag lub /fix nie są używane, program Fixprnsv.exe instaluje sterowniki drukarki dla systemu Windows NT 4.0 obsługiwane przez firmę Microsoft. Zastępują one wszystkie niezgodne sterowniki.

Podczas używania programu Fixprnsv.exe w węźle klastra wszystkie zasoby buforu uruchomione w tym węźle zostają zaktualizowane. Zalecane jest zatrzymanie wszystkich węzłów przed uruchomieniem programu Fixprnsv.exe. Programu Fixprnsv.exe należy również użyć we wszystkich węzłach klastra.

Podczas używania programu w folderze Windows tworzony jest plik Fixprnsv.log. Plik ten służy do rejestrowania akcji wykonywanych przez program.

Program Fixprnsv.exe nie ma funkcji powrotu (rollback). Po zastosowaniu go wszystkie monolityczne sterowniki drukarki powodujące znane problemy zostaną zastąpione. Aby użyć poprzednich sterowników drukarki, należy zainstalować je ponownie.

UWAGA: W systemie Windows 2000 instalacja sterowników drukarek powodujących znane problemy jest blokowana. Ważne jest, aby uzyskać najnowsze zgodne sterowniki drukarek dla systemu Windows 2000 od producenta drukarki.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Fixprnsv.exe, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
244869 Problems Using Microsoft Lexmark Printer Drivers in Windows 2000
urządzenie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 247196 — ostatni przegląd: 02/08/2014 04:31:37 — zmiana: 2.1

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbprint kbtool kbnetwork KB247196
Opinia