Jak ręcznie usunąć programy z listy Dodaj/Usuń programy

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL247501
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak ręcznie usuwać elementy z narzędzia Dodaj/Usuń programy, jeśli są one wciąż wyświetlane mimo próby ich usunięcia z narzędzia Dodaj/Usuń programy.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Programy zgodne z systemem Windows mogą być wyposażone w specjalną funkcję lub program do dezinstalacji. Na liście narzędzia Dodaj/Usuń programu są wyświetlone wszystkie programy zgodne z systemem Windows, które są wyposażone w specjalną funkcję lub program do dezinstalacji. Ręczne usunięcie programu z listy narzędzia Dodaj/Usuń programy może być konieczne, jeśli program został odinstalowany, ale klucz służący do wyświetlania nazwy programu nie został poprawnie usunięty:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 3. Po kliknięciu klucza rejestru Uninstall kliknij polecenie Eksportuj plik rejestru w menu Rejestr.
 4. W oknie dialogowym Eksportowanie pliku rejestru kliknij opcję Pulpit w polu Zapisz w, wpisz nazwę dezinstalacja w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. Każdy klucz w węźle Uninstall reprezentuje jeden program wyświetlany w narzędziu Dodaj/Usuń programy. Aby określić program, który reprezentuje dana nazwa, kliknij klucz, a następnie wyświetl następujące wartości:
  DisplayName — wartość klucza DisplayName odpowiada nazwie, która jest wyświetlana w narzędziu Dodaj/Usuń programy.

  oraz

  UninstallString — wartość klucza UninstallString odpowiada programowi, który jest wykorzystywany do odinstalowania programu
 6. Po zidentyfikowaniu klucza rejestru reprezentującego program, który wciąż jest wyświetlany w narzędziu Dodaj/Usuń programy, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 7. Po usunięciu klucza kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 8. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 9. W oknie Dodaj/Usuń programy sprawdź, czy program, którego klucz rejestru został usunięty, nie jest już wyświetlany.
 10. Jeśli lista programów w narzędziu Dodaj/Usuń programy nie jest poprawna, można kliknąć dwukrotnie plik Dezinstalacja.reg na pulpicie, aby przywrócić oryginalną listę programów w rejestrze.
 11. Jeśli lista programów w narzędziu Dodaj/Usuń programy jest poprawna, można kliknąć plik Dezinstalacja.reg na pulpicie, a następnie kliknąć polecenie Usuń.
w98seusefaq w98usefaq winmil
Właściwości

Identyfikator artykułu: 247501 — ostatni przegląd: 08/17/2005 11:42:00 — zmiana: 3.3

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 95

 • kbhowto kbui kbfaq kbdisplay KB247501
Opinia