Jak usunąć system Linux i zainstalować system Windows na komputerze

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314458.
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak usunąć z komputera system operacyjny Linux i zainstalować system operacyjny Windows. Zakłada się również, że system Linux jest już zainstalowany na dysku twardym przy użyciu partycji natywnej systemu Linux i partycji wymiany systemu Linux, które są niezgodne z systemem operacyjnym Windows, i że na tym dysku nie ma już wolnego miejsca.

Systemy Windows oraz Linux mogą współistnieć na tym samym komputerze. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji systemu Linux.
Więcej informacji
Aby zainstalować system Windows w systemie z zainstalowanym systemem Linux przy założeniu, że system Linux ma zostać usunięty, należy ręcznie usunąć partycje używane przez system operacyjny Linux. Partycje zgodne z systemem Windows można utworzyć automatycznie podczas instalacji systemu operacyjnego Windows.

WAŻNE: Przed wykonaniem kroków opisanych w tym artykule należy upewnić się, że jest dostępny dysk rozruchowy lub rozruchowy dysk CD-ROM systemu operacyjnego Linux, ponieważ opisany proces powoduje całkowite usunięcie systemu operacyjnego Linux zainstalowanego na komputerze. Jeżeli przewiduje się przywrócenie systemu operacyjnego Linux w późniejszym czasie, należy się upewnić, że są dostępne działające kopie zapasowe wszystkich informacji przechowywanych na komputerze. Oprócz tego jest potrzebna pełna wersja systemu operacyjnego Windows, który ma zostać zainstalowany.

Systemy plików Linux używają superbloku znajdującego się na początku partycji dysku w celu określenia podstawowego rozmiaru, kształtu oraz stanu systemu plików.

System operacyjny Linux jest na ogół instalowany na partycji typu 83 (partycja natywna systemu Linux) lub 82 (partycja wymiany systemu Linux). Program zarządzający rozruchem systemu Linux (LILO) może być skonfigurowany tak, aby system był uruchamiany z następującej lokalizacji:
 • Główny rekord rozruchowy (MBR) dysku twardego
 • Folder główny partycji systemu Linux
Do usunięcia partycji można użyć narzędzia Fdisk dołączonego do systemu Linux. (Istnieją inne narzędzia, które działają równie skutecznie, takie jak program Fdisk systemu MS-DOS 5.0 lub nowszy. Można też usunąć partycje podczas instalacji.) Aby usunąć system Linux z komputera i zainstalować system Windows:
 1. Usuń partycję natywną, wymiany i rozruchową używane przez system Linux:
  1. Uruchom komputer za pomocą dyskietki instalacyjnej systemu Linux, wpisz fdisk w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER.

   UWAGA: Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z narzędzia Fdisk, wpisz m w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER.
  2. Wpisz p w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić informacje o partycjach. Pierwszy wymieniony element to hard disk 1, partition 1 information, a drugi to hard disk 1, partition 2 information.
  3. Wpisz d w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlony monit o podanie numeru partycji, którą chcesz usunąć. Wpisz 1, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby usunąć partycję o numerze 1. Powtórz te kroki, aby usunąć wszystkie partycje.
  4. Wpisz w, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać informacje w tabeli partycji. Podczas zapisywania informacji w tabeli partycji mogą się pojawić komunikaty o błędach, ale w tym momencie nie mają one znaczenia, ponieważ następnym krokiem jest ponowne uruchomienie komputera i zainstalowanie nowego systemu operacyjnego.
  5. Wpisz q w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć narzędzie Fdisk.
  6. Włóż dyskietkę rozruchową lub rozruchowy dysk CD-ROM w celu zainstalowania systemu Windows na komputerze, a następnie naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, aby ponownie uruchomić komputer.
 2. Zainstaluj system Windows. Wykonaj instrukcje instalacji systemu operacyjnego Windows, który chcesz zainstalować na komputerze. Proces instalacji ułatwia tworzenie odpowiednich partycji na komputerze.

Przykłady tabel partycji systemu Linux

Jeden dysk SCSI

Device  Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1 *  1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)/dev/sda2    501 522 176715 82 Linux swap  (SCSI hard drive 1, partition 2)				

Wiele dysków SCSI

  Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1  *  1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)/dev/sda2     501 522 176715 82 Linux swap  (SCSI hard drive 1, partition 2)/dev/sdb1     1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)				

Jeden dysk IDE

  Device Boot Start End Blocks Id System/dev/hda1  *   1   500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)/dev/hda2     501  522 176715 82 Linux swap  (IDE hard drive 1, partition 2)				

Wiele dysków IDE

  Device  Boot Start End Blocks  Id System/dev/hda1   *   1  500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)/dev/hda2      501 522 176715  82 Linux swap  (IDE hard drive 1, partition 2)/dev/hdb1      1  500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)				
System Linux rozpoznaje również ponad 40 różnych typów partycji, takich jak:
 • FAT 12 (Typ 01)
 • FAT 16 > 32 M Primary (Typ 06)
 • FAT 16 Extended (Typ 05)
 • FAT 32 w/o LBA Primary (Typ 0b)
 • FAT 32 w/LBA Primary (Typ 0c)
 • FAT 16 w/LBA (Typ 0e)
 • FAT 16 w/LBA Extended (Typ 0f)
Należy zauważyć, że istnieją inne niż wymienione wcześniej sposoby usunięcia systemu operacyjnego Linux i zainstalowania systemu Windows. Opisana metoda jest umieszczona w tym artykule ze względu na założenie, że system operacyjny Linux już działa i że na dysku twardym nie ma miejsca. Istnieją metody zmieniania rozmiarów partycji za pomocą oprogramowania. Firma Microsoft nie oferuje wsparcia instalacji systemu Windows na partycjach poddawanych takim manipulacjom.

Inną metodą usunięcia systemu operacyjnego z dysku twardego i zainstalowania innego systemu operacyjnego jest użycie dysku rozruchowego MS-DOS w wersji 5.0 lub nowszej, dysku startowego systemu Windows 95 lub systemu Windows 98 zawierającego narzędzie Fdisk. Należy uruchomić narzędzie Fdisk. W przypadku wielu dysków jest dostępnych pięć opcji do wyboru. Opcja 5 umożliwia wybranie dysku twardego z partycją przeznaczoną do usunięcia. Następnie (lub gdy jest zainstalowany tylko jeden dysk twardy) należy wybrać opcję 3 (Usuń partycję lub logiczny dysk DOS), a następnie wybrać opcję 4 (Usuń partycję spoza DOS). W tym momencie powinny zostać wyświetlone partycje spoza systemu MS-DOS, które mają zostać usunięte. Zazwyczaj system operacyjny Linux ma dwie partycje spoza systemu MS-DOS, ale może być ich więcej. Po usunięciu jednej partycji należy usunąć pozostałe partycje spoza systemu MS-DOS, wykonując tę samą procedurę.

Po usunięciu tych partycji można utworzyć nowe partycje i zainstalować odpowiedni system operacyjny. Za pomocą narzędzia Fdisk z systemu MS-DOS w wersji 5.0 lub nowszej (system Windows 95 i Windows 98) można utworzyć tylko jedną partycję podstawową i partycję rozszerzoną zawierającą wiele dysków logicznych. Maksymalny rozmiar partycji podstawowej FAT16 wynosi 2 gigabajty (GB). Maksymalny rozmiar dysku logicznego FAT16 wynosi 2 gigabajty (GB). Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
105074 MS-DOS 6.2: pytania i odpowiedzi dotyczące dzielenia na partycje
W przypadku instalowania systemu Windows NT 4.0 lub Windows 2000 w ramach procesu instalacji można usunąć partycje systemu Linux i utworzyć nowe partycje, a następnie sformatować je za pomocą odpowiedniego systemu plików. System Windows umożliwia tworzenie kilku partycji podstawowych. Największa partycja, jaką można utworzyć w systemie Windows NT 4.0 podczas instalacji, ma rozmiar 4 GB z powodu ograniczeń systemu plików FAT16 w czasie instalacji. Partycje o rozmiarze 4 GB korzystają z klastrów o rozmiarze 64 KB. Systemy MS-DOS 6.x i Windows 95 lub Windows 98 nie rozpoznają systemów plików klastrów o rozmiarze 64 KB, więc ten system plików jest zwykle konwertowany w czasie instalacji na format NTFS. W przeciwieństwie do systemu Windows NT 4.0 system Windows 2000 rozpoznaje system plików FAT32. Podczas instalacji systemu Windows 2000 można utworzyć bardzo duży dysk FAT32. Jeśli jest to potrzebne, dysk FAT32 można skonwertować na format NTFS po zakończeniu instalacji.
kbfaqw2ksetup
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
속성

문서 ID: 247804 - 마지막 검토: 01/08/2014 15:35:00 - 수정: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbhowto kbsetup KB247804
피드백