Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Ustawienia zabezpieczeń dla filtrów graficznych dla Microsoft Office 2013, pakiet Microsoft Office 2010, Microsoft Office system 2007, Microsoft Office 2003 i Microsoft Office XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2479871

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje, które opisują, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub jak wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Można wprowadzić te zmiany w celu obejścia określonego problemu. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. Jeżeli zastosujesz to obejście, należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie komputera.
Wprowadzenie
Początek w Microsoft Security Doradczy MS10-105, aktualizacji zabezpieczeń opisanej w biuletynie zabezpieczeń pozwala użytkownikom i administratorom kontrolować, kiedy i w jaki sposób program Microsoft Office wczytuje obrazy w programach pakietu Office przez ustawienie "Zezwalaj na liście" w rejestrze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Microsoft Security Doradczy MS10-105 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968095 MS10-105: Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
Aktualizacja zabezpieczeń dotyczy programu Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft FrontPage, Microsoft OneNote, programu Microsoft PowerPoint, program Microsoft Publisher i programów Microsoft Word, które są wymienione w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Domyślnie następujące filtry graficzne są włączone i nie wymagają zmiany podklucza w rejestrze, po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń:
  • Mapy bitowej (bmp)
  • EPS, Encapsulated PostScript (.eps)
  • Graphics Interchange Format (.gif)
  • Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg)
  • Macintosh PICT (.pict)
  • Portable Network Graphics (.png)


Więcej informacji

Najnowsze numery wersji dla filtrów graficznych

Poniższa lista zawiera najnowsze numery wersji dla filtrów graficznych oraz informacje o wersji Microsoft Office, do którego się odnoszą.

Uwaga: W tabeli wymieniono tylko wersji angielskiej pliku.

WpiszOpisPlik znajdujący się w biurze 2013Plik znajdujący się w pakiecie Office 2010Plik znajdujący się w pakiecie Office 2007Plik dołączony do pakietu Office 2003Plik znajdujący się w pakiecie Office XP
BMPBMPIM32. FLT2003.1100.8327.0
CDRCDRIMP32. FLT2003.1100.8169.02003.1100.5531.0
CGMCGMIMP32. FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
EPSEPSIMP32. FLTBrak wersji 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8314.02003.1100.8314.0
GIFGIFIMP32. FLTBrak wersji 2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
JPGJPEGIM32. FLTBrak wersji 2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
PCDPCDIMP32. FLT2003.1100.5510.0
PICTPICTIM32. FLTBrak wersji 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
PNGPNG32. FLTBrak wersji 2003.1100.8329.02003.1100.8329.0
WPGWPGIMP32. FLTBrak wersji 2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8202.02003.1100.8202.0
FPXFPX32. FLT2.0.0.8152
PCDPCDIMP32. FLT2003.1100.5510.0
PCXPCXIMP32. FLT2000.10.2.0
TIFFTIFFIM32. FLT2000.10.25.0
WMFWMFIMP32. FLT1995.4.3.0

Jak włączyć filtr graficzny "Zezwalaj na liście"

Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie według uznania użytkownika. Stosujesz to obejście na własną odpowiedzialność.

"Zezwalaj na liście" i włączone filtrów graficznych można ustawić ręcznie dla pojedynczego komputera lub korzystając z ustawienia zasady grupy.

Filtry grafiki, które trzeba włączyć musi zostać dodany do następujących podkluczy rejestru:
Na pojedynczym komputerze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Na jednym komputerze jest uruchomiony 64-bitowym systemie operacyjnym:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Ustawienia zasady grupy:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Aby włączyć "Zezwalaj na liście" dla filtrów graficznych, wartość AllowListEnabled musi być równa 1. Aby wyłączyć "Zezwalaj na liście", wartość AllowListEnabled musi być równa 0.

Uwaga: Jeśli wartość AllowListEnabled nie istnieje, należy go utworzyć jako typu REG_DWORD.

Gdy wartość AllowListEnabled jest włączone, można określić listę filtrów grafiki, aby włączyć, dodając filtry grafiki jako wartość ciągu o nazwie filtr. FLT (gdzie filtr. FLT zastępuje się z rzeczywistą nazwę filtru) oraz numer wersji filtru. Numer wersji filtru, należy użyć następującego formatu:
XXXX. RRRR. ZZZZ. W

Uwaga: Gdy wartość AllowListEnabled jest ustawiona na 1, domyślną listę włączone filtrów graficznych jest usuwany. Aby ponownie włączyć domyślne filtry graficzne i dodać CGMIMP32. Filtr graficzny FLT, należy określić je na liście"dozwolonych."

Poniższa tabela zawiera przykład "Zezwalaj na liście" zawierający domyślne filtry graficzne wraz z CGMIMP32. Filtr graficzny FLT:

NazwaWpiszDane
(Domyślnie)REG_SZ(wartość nie ustalona)
AllowListEnabledREG_DWORD0x00000001 (1)
CGMIMP32. FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
EPSIMP32. FLTREG_SZ2003.1100.8314.0
GIFIMP32. FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
JPEGIM32. FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
PICTIM32. FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
PNG32. FLTREG_SZ2003.1100.8329.0

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2479871 — ostatni przegląd: 10/07/2015 14:05:00 — zmiana: 5.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Word 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 2003 Service Pack 2, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013, Office 2013 HUP ProPlus

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug kbmt KB2479871 KbMtpl
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" racker.init();