Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie: Dostęp zabroniony: za dużo użytkowników jest połączonych 403.9

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL248074
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W czasie łączenia się z witryną sieci Web usługi IIS (internetowych usług informacyjnych) w wersji 5.0 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Dostęp zabroniony: za dużo użytkowników jest połączonych
Przyczyna
Ten błąd jest wyświetlany w przypadku, gdy liczba użytkowników połączonych z serwerem przekracza limit połączeń, ustawiony przed administratora serwera sieci Web.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, administrator powinien zmienić ustawienia limitu połączeń dla witryny sieci Web.
  1. Otwórz Menedżera usług internetowych.
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij witrynę sieci Web i wybierz polecenieWłaściwości.
  3. Na stronie właściwości witryny sieci Web wybierz opcję Connections.
  4. Wybierz wartośćUnlimitedlub zwiększ wartośćLimited to:.
IIS 5
Właściwości

Identyfikator artykułu: 248074 — ostatni przegląd: 07/31/2001 15:54:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Internet Information Services 5.0

  • kbhttp4039 kbiis500prod2web kboswin2000 kbprb kbprod2web KB248074
Opinia