Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Odzyskiwanie usuniętego konta komputera kontrolera domeny w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL248132
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób odzyskiwania konta komputera kontrolera domeny, które zostało przypadkowo usunięte.

Ponieważ Kreator instalacji usługi Active Directory wymaga działającego połączenia z innym kontrolerem domeny w danej domenie, nie można go używać do obniżania poziomu, a następnie podwyższania poziomu osieroconego kontrolera domeny.

Aby odzyskać konto komputera osieroconego kontrolera domeny, należy zastosować odpowiednią metodę:

Metoda 1

 1. Uruchomienie Instalatora systemu Windows 2000 na osieroconym kontrolerze domeny w celu ponownego zainstalowania systemu operacyjnego.
 2. Skonfigurowanie komputera jako kontrolera domeny.

Metoda 2

UWAGA: Następujące czynności powinny być wykonane na osieroconym kontrolerze domeny oraz na wszystkich innych kontrolerach danej domeny.
 1. Uruchom ponownie kontroler domeny.
 2. Gdy zostanie wyświetlone menu uruchamiania systemu Windows 2000, wybierz opcję Tryb przywracania usługi katalogowej, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W wierszu polecenia wpisz polecenientdsutil, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Odzyskaj stan systemu z zestawu kopii zapasowej sporządzonej przed usunięciem konta komputera.
 5. Wpiszauthoritative restore, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Wpiszrestore subtree "cn=kontroler domeny, ou=Kontrolery domeny, dc=nazwa domeny, dc=xxx", a następnie naciśnij klawisz ENTER, gdziekontroler domenyjest nazwą komputera będącego kontrolerem domeny,nazwa domenyjest nazwą domeny, w której znajduje się kontroler domeny, axxxjest nazwą kontrolera domeny na najwyższym poziomie domeny, na przykład com, org lub net.
 7. Wpiszquit, naciśnij klawisz ENTER, wpisz quit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Wpiszexit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 9. Uruchom ponownie kontroler domeny.
Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o osieroconych kontrolerach domen, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
230306 How to Remove Orphaned Domains from Active Directory
For additional informationabout demoting and promoting domain controllers, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
238369 JAK: Podwyższanie i obniżanie poziomu kontrolerów domeny w systemie Windows 2000
For additional informationabout performing an authoritative restore, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
241594 JAK: Przywracanie autorytatywne kontrolera domeny w systemie Windows 2000

Właściwości

Identyfikator artykułu: 248132 — ostatni przegląd: 12/05/2015 17:50:46 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool kbnetwork KB248132
Opinia