Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak ręcznie odinstalować program Microsoft Security Essentials 2.0.1963, jeśli nie można go odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2483120
Symptomy
W tym artykule opisano sposób odinstalowania programu Microsoft Security Essentials, jeśli nie można odinstalować w Panelu sterowania przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy lub elementu Programy i funkcje w systemie Windows Vista i Windows 7. Zaleca się sprawdzić, czy nie można odinstalować za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy po raz pierwszy.

Uwaga Numery wersji produkcyjnych programu Microsoft Security Essentials zaczynają się numeru 2. W tym artykule bazy wiedzy Knowledge Base należy używać tylko wtedy, gdy używasz programu Microsoft Security Essentials w wersji 2 lub nowszej. Nie należy używać tego artykułu bazy wiedzy, dla wersji Beta lub wersje, które rozpoczynają się od numeru 1. Aby uzyskać informacje dotyczące odinstalowywania programu Microsoft Security Essentials w wersji 1 odwiedź:

2435760 Jak ręcznie odinstalować program Microsoft Security Essentials 1.0.1963, jeśli nie można go odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy
Rozwiązanie
Uwaga Oprogramowanie antywirusowe służy do ochrony komputera przed wirusami. Nie pobieraj ani nie otwieraj plików ze źródeł, którym nie ufasz, nie odwiedzaj witryn sieci Web, którym nie ufasz ani nie otwieraj załączników wiadomości e-mail, gdy oprogramowanie antywirusowe jest wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wirusów komputerowych kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i odzyskiwanie

W tym artykule opisano sposób odinstalowania programu Microsoft Security Essentials, jeśli nie można odinstalować w Panelu sterowania przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy lub elementu Programy i funkcje w systemie Windows Vista i Windows 7. Zaleca się sprawdzić, czy nie można odinstalować za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy po raz pierwszy.

Użytkownik może ułatwić sobie wykonanie kroków, jeśli wydrukuje ten artykuł.

Najpierw należy sprawdzić, czy program Microsoft Security Essentials nie można odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w systemie Windows XP lub elementu Programy i funkcje w systemie Windows Vista i Windows 7. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz w polu tekstowym Uruchom appwiz.cpl , a następnie kliknij OK.
 2. Wybierz opcję Microsoft Security Essentials, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 3. Uruchom ponownie komputer, a następnie przejdź do sekcji "Krok 3: ponowna instalacja programu Microsoft Security Essentials".
System Windows Vista lub Windows 7
 1. Kliknij przycisk Zwiń przycisk Start i w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki , wpisz Appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft Security Essentials, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 3. Uruchom ponownie komputer, a następnie przejdź do sekcji "Krok 3: ponowna instalacja programu Microsoft Security Essentials".
Jeśli byli w stanie odinstalować programu Microsoft Security Essentials za pomocą poprzednich kroków, po zakończeniu. Jeśli nie można odinstalować programu Microsoft Security Essentials, mogą mieć problemy z okno dialogowe Dodaj lub usuń programy , a niektóre składniki programu Microsoft Security Essentials może być niemożliwe. W takich przypadkach nie można ponownie zainstalować program Microsoft Security Essentials.


Uwaga Przy użyciu konta użytkownika, który jest administratorem komputera, aby zastosować tę metodę, użytkownik musi być zalogowany do systemu Windows. Jeśli jest to komputer osobisty, użytkownik prawdopodobnie już zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli jest to komputer, który jest częścią sieci, trzeba poprosić o pomoc administrator systemu. Aby sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany do systemu Windows przy użyciu konta użytkownika, który jest administratorem komputera, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/admin

Aby odinstalować program Microsoft Security Essentials, jeśli nie można go odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy lub elementu Programy i funkcje , wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Tworzenie kopii zapasowej rejestru

Ważne Niniejsza sekcja, metoda lub zadanie zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym upewnij się, że wykonujesz następujące kroki ostrożnie. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Wtedy będziesz mógł przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base lub pomocy systemu Windows i sposobu:

322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows (Windows XP)

Tworzenie kopii zapasowej rejestru (System Windows Vista)

Tworzenie kopii zapasowej rejestru (Windows 7)

Aby wykonać kopię zapasową rejestru, wykonaj następujące kroki, odpowiednie dla systemu operacyjnego, które są uruchomione.

Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu tekstowym, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W okienku nawigacji (lewe okienko) edytora rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy komputer, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.

System Windows Vista lub Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start , a następnie wpisz polecenie regedit w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki . Kliknij polecenie Regedit.
 2. Kliknij polecenie Regedit.
 3. W okienku nawigacji (lewe okienko) edytora rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy komputer, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.
Krok 2:Usuń podklucze rejestru programu Microsoft Security Essentials


Zatrzymać proces programu Microsoft Security Essentials:

 1. Otwórz Menedżera zadań. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki, odpowiednie dla systemu operacyjnego, które są uruchomione:
  1. Dla systemu Windows XP:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz taskmgr, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Dla systemów Windows 7 i systemu Windows Vista:
   1. Kliknij przycisk Start , a następnie wpisz taskmgr w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki .
 2. Kliknij kartę proces .
 3. Znajdź wpis pliku msseces.exe . Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis, a następnie kliknij przycisk Zakończ proces. Jeśli zostanie wyświetlone okno potwierdzenia, kliknij przycisk Zakończ proces.
Zatrzymać i wyłączyć usługę Microsoft Security Essentials:
 1. W systemie Windows XPkliknij przycisk Start, lub w Systemie Windows Vista lub Windows7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie net stop msmpsvc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W systemie Windows XPkliknij przycisk Start, lub w Systemie Windows Vista lub Windows7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 4. Typ sc config msmpsvc start = disabled, następnie naciśnij klawisz ENTER.
Usuń klucz uruchomienia programu Microsoft Security Essentials:
 1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start , lub w Systemie Windows Vista lub Windows7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika , kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. W okienku szczegółów (prawe okienko) kliknij Microsoft Security Essentials, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Usuń pozostałe podklucze rejestru MSE:
 1. W systemie Windows XPkliknij przycisk Start , lub w Systemie Windows Vista lub Windows7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika , kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący podklucz: zastosować version\Uninstall\Microsoft zabezpieczeń klienta
 4. W okienku szczegółów (prawe okienko) kliknij Microsoft Security Essentials, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. W obszarze klawisze alfanumeryczne, wyszukaj następujące wpisy, kliknij prawym przyciskiem myszy każdy wpis, a następnie kliknij przycisk Usuń dla każdego wystąpienia, które można znaleźć:
  • Microsoft Antimalware usługi XX-XX językowego (należy pamiętać, że symbol zastępczy XX-XX jest właściwie zainstalowany identyfikator ustawień regionalnych, takich jak DE-DE dla Niemiec MSE. W związku z tym, ten klucz nie jest obecny na en-us instalacje)
  • Ochrony przed złośliwym oprogramowaniem firmy Microsoft
  • Klient Microsoft Security
 6. Zlokalizuj następujący podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. W okienku szczegółów (prawe okienko) kliknij prawym przyciskiem myszy Microsoft Security Client, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 8. Zlokalizuj następujący podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. W okienku szczegółów (prawe okienko) kliknij Microsoft Antimalware, a następnie kliknij przycisk Usuń.
Usuń podklucze Instalatora:
 1. W systemie Windows XPkliknij przycisk Start, lub w Systemie Windows Vista lub Windows7 kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący podklucz: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. W obszarze klawisze alfanumeryczne w polu NazwaProduktu Wyszukaj następujące wpisy. Zanotuj numery każdego wystąpienia, które znajdziesz. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy każdy wpis i kliknij przycisk Usuń dla każdego wystąpienia, które uważasz za:
  • Klient Microsoft Security
  • Ochrony przed złośliwym oprogramowaniem firmy Microsoft
  • Microsoft Antimalware usługi XX-XX językowego (należy pamiętać, że symbol zastępczy XX-XX jest właściwie zainstalowany identyfikator ustawień regionalnych, takich jak DE-DE dla Niemiec MSE. W związku z tym, ten klucz nie jest obecny na en-us instalacje)
Krok 3: Ponowna instalacja programu Microsoft Security Essentials

 1. Odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows/Products/Security-Essentials
 2. Kliknij przycisk Darmowe pobieranie.
 3. Kliknij polecenie Uruchom, a następnie wykonaj wyświetlane na ekranie aż do zakończenia instalacji.
 4. Uruchom ponownie komputer.


Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nie został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, możesz kontakt z pomocą techniczną


Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Microsoft Security Essentials odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows/Products/Security-Essentials

Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi programu Microsoft Security Essentials odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows/Products/Security-Essentials/support

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2483120 — ostatni przegląd: 09/28/2016 00:22:00 — zmiana: 11.0

 • kbmt KB2483120 KbMtpl
Opinia
document.write(" init();