Rozwiązywanie problemów z dostępem do poczty w sieci Web za pomocą programu Internet Explorer

Streszczenie
Próba uzyskania dostępu do poczty e-mail za pomocą witryny Windows Live Hotmail, Yahoo! lub Gmail może spowodować awarię lub zawieszenie się programu Internet Explorer.
Rozwiązanie
Niepoprawne ustawienia daty i godziny na komputerze mogą powodować problemy podczas próby uzyskania dostępu do serwerów e-mail poczty w sieci Web. Należy się upewnić, że ustawienia daty i godziny komputera są poprawne. Aby sprawdzić datę i godzinę, wykonaj następujące czynności:

  1. W Panelu sterowania otwórz aplet Data i godzina. Kliknij przycisk Start , wpisz ciąg data i godzina w polu wyszukiwania przycisku Start, a następnie kliknij pozycję Data i godzina na liście Programy.
  2. Kliknij pozycję Zmień datę i godzinę.
  3. W oknie dialogowym Ustawienia daty i godziny ustaw poprawną datę i godzinę.
  4. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Jeśli ustawienia daty i godziny na komputerze były poprawne, działanie witryny sieci Web mogą zakłócać niezgodne lub uszkodzone dodatki programu Internet Explorer. Wyłączenie tych dodatków może ponownie umożliwić wyświetlenie witryn sieci Web. Aby automatycznie wyłączyć dodatki z listy znanych niezgodnych dodatków, należy uruchomić narzędzie Fix it dotyczące dodatków programu Internet Explorer. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy uruchomić lub zapisać plik, należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora.
Rozwiąż ten problem
Program Internet Explorer zawiesza się lub ulega awarii


Jeśli uruchomienie powyższej poprawki Fix it nie rozwiązało problemu, być może wyświetlanie witryny poczty e-mail uniemożliwiają zmiany wprowadzone w opcjach programu Internet Explorer. Przywrócenie ustawień pierwotnych programu Internet Explorer spowoduje usunięcie wszystkich zmian wprowadzonych w programie bez usuwania ulubionych i kanałów informacyjnych. Aby automatycznie zresetować ustawienia programu Internet Explorer, należy uruchomić poprawkę Fix it Resetowanie ustawień programu Internet Explorer. Gdy zostanie wyświetlone pytanie, czy uruchomić lub zapisać plik, należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora.


Rozwiąż ten problem
Resetowanie ustawień programu Internet Explorer
Więcej informacji
Jeśli po wykonaniu czynności przedstawionych w tym artykule nadal nie można uzyskać dostępu do niektórych witryn sieci Web, należy wybrać jedną z następujących opcji dodatkowej pomocy technicznej: Dodatkowe artykuły firmy Microsoft w trybie online


Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2483955 — ostatni przegląd: 04/17/2012 14:07:00 — zmiana: 1.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

  • KB2483955
Opinia