Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD2000: Tabela z wierszami nagłówków w dokumencie o wielu kolumnach wydaje się uszkodzona

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL248651
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
W dokumencie programu Word, który zawiera wiele kolumn i tabelę, która obejmuje wiele stron, komórki tabeli nie są wyświetlane poprawnie na ostatniej stronie lub na dodatkowej stronie wyświetlanej po ostatniej stronie obejmującej tabelę.

W czasie przewijania dokumentu można zobaczyć inne efekty, takie jak powtarzanie kolumn lub ich znikanie w czasie przewijania, szczególnie na ostatniej stronie obejmującej tabelę i stronie następującej po niej. Czasami powtarzany jest tylko wiersz nagłówkowy nad jedną lub kilkoma pustymi kolumnami na końcu tabeli.
Przyczyna
Ten problem występuje wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Dokument został sformatowany z co najmniej dwoma kolumnami.
 • Tabela zawiera wiersz nagłówka, powtarzany na górze każdej kolumny tekstu.
 • Jedna z komórek zawiera automatyczny podział strony.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzyMicrosoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: How to Obtain the Latest Office 2000 Service Pack

Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2000.
Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. W programie Word 2000 utwórz nowy pusty dokument.
 2. W menuFormatkliknij polecenieKolumny.
 3. Wybierz wzorzecDwie,a następnie kliknij przyciskOK.
 4. Wstaw tabelę z jedną kolumną i dwoma wierszami.
 5. W pierwszym wierszu wpiszNagłówek tabeli.
 6. Zaznacz pierwszy wiersz, a następnie kliknij poleceniePowtarzanie nagłówków wierszyw menuTabela.
 7. Wpisz trzy wiersze tekstu w drugiej komórce.
 8. Na pasku narzędziFormatowaniekliknij przyciskNumerowanie,aby włączyć numerację komórek. Nie jest to niezbędne do odtworzenia problemu, ale pomaga w identyfikacji zduplikowanych komórek dzięki ich numerom.
 9. Kopiuj i wklejaj drugą komórkę, aż powstanie tabela o jednej kolumnie i 72 wierszach.
 10. Zobacz ostatnią komórkę na stronie 1, aby sprawdzić, czy zawiera podział strony. Jeżeli nie, wpisz więcej tekstu w komórce do czasu pojawienia się automatycznego podziału strony w komórce tabeli.
 11. Przełącz się do widokuUkład wydrukulubPodgląd wydruku. Zobacz ostatnią stronę i stronę następną po ostatniej w dokumencie.

  Wynik: niektóre komórki na stronie następującej po ostatniej stronie zostają zduplikowane na ostatniej stronie.
word2000 word2k wd2000 wd2k tabela problem
Właściwości

Identyfikator artykułu: 248651 — ostatni przegląd: 02/23/2014 16:18:21 — zmiana: 4.3

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kboffice2000sp2fix KB248651
Opinia