Podczas uruchamiania brakuje menu rozruchu opcji zaawansowanych systemu Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL249000
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Podczas próby uruchomienia systemu Windows 2000 w konfiguracji do podwójnego rozruchu, może wystąpić jeden z następujących problemów:
 • Może brakować monitu o naciśnięcie klawisza F8 w celu wyświetlenia okna dialogowegoOpcje zaawansowane systemu Windows 2000.
 • Może brakować paska postępu „Uruchamianie systemu Windows” na górze ekranu i grafice początkowej systemu Windows 2000 lub mógł zostać zamieniony przez ekran programu OSLoader systemu Microsoft Windows NT 4.0.
 • Podczas uruchamiania systemu Windows 2000 może pojawić się monit menuProfil sprzętu/Odzyskiwanie konfiguracji, aby wybrać profil sprzętu, nawet wtedy, gdy użytkownik nie korzysta z profili sprzętu. Jeżeli zostanie wybrany profil, system Windows 2000 nie zostanie uruchomiony.
Przyczyna
Taki problem może wystąpić wtedy, gdy dokonujesz podwójnego rozruchu systemu Windows NT 4.0 i Windows 2000 i instalujesz system Windows NT 4.0 po instalacji systemu Windows 2000 lub jeżeli dokonano ponownej instalacji systemu Windows NT 4.0.

Takie zachowanie występuje, ponieważ system Windows NT 4.0 nie zna dodatkowych funkcji uruchamiania systemu Windows 2000 i zamienia współużytkowane pliki rozruchowe systemu Windows (Ntldr i Ntdetect.com).
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem:
 1. Dokonaj rozruchu komputera, tak aby uzyskać dostęp do systemu plików partycji rozruchowej przy użyciu jednej z następujących metod:
  • Wybierz inny system operacyjny z menuRozruch.
  • Uruchom system w dysku CD-ROM z systemem Windows 2000. Na ekranie Instalacjasystemu Windows 2000 naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację systemu Windows 2000. Następnie naciśnij klawisz C, aby użyć Konsoli odzyskiwania.
  • Użyj dysku rozruchowego systemu Windows NT 4.0, zawierającego pliki rozruchowe systemu Windows 2000.
  • Użyj dysku rozruchowego systemu MS-DOS, jeżeli partycja rozruchowa jest dyskiem podstawowym i jest sformatowana za pomocą systemu plików FAT.
 2. Skopiuj pliki Ntldr oraz Ntdetect.com z folderu I386 na dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 do folderu głównego dysku rozruchowego (zazwyczaj jest to dysk C).
UWAGA: Jeżeli dokonujesz zamiany tego pliku z systemu MS-DOS, może pojawić się konieczność usunięcia atrybutów Systemowy,Tylko do odczytuiUkrytyz plików przy użyciu poleceniaattrib. Na przykład wpisz następujące wiersze w wierszu polecenia w systemie MS-DOS. Naciśnij klawisz ENTER po każdym wierszu:
attrib ntdetect.com -r -s -h
attrib ntldr -r -s -h
To polecenie może być niezbędne w systemach Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4.0 lub Windows 2000.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemie Microsoft Windows 4.0.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119467 Creating a Boot Disk for an NTFS or FAT Partition
245808 Prompt for Choosing Hardware Profiles Even if Only One Exists
boot.ini rozruch program ładujący uruchamianie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 249000 — ostatni przegląd: 12/05/2015 17:59:11 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB249000
Opinia