Aktualizacje dla programu Lync Server 2010

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2493736
Wprowadzenie
Ten artykuł zawiera listę dostępnych aktualizacji dla Microsoft Lync Server 2010 i określa możliwości zastosowania aktualizacji dla każdej roli serwera.
Więcej informacji

Aktualizacje, które są dopuszczone do programu Lync Server 2010

 • Aktualizacja zabezpieczeń dla Standard i Enterprise edition Server
  2982385 MS14-055: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Lync Server 2010: 9 września 2014
 • Aktualizacja dla Standard i Enterprise edition Server
  2957044 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010: kwietnia 2014 roku
 • Aktualizacja dla Serwer konferencyjny
  3012065 Grudnia 2014 r. zbiorczą aktualizację 4.0.7577.708 programu Lync Server 2010, Serwer konferencyjny
 • Aktualizacja dla interfejsu API zarządzanego ujednolicona komunikacja 3.0 Runtime
  2884620 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010 Unified Communications zarządzane API 3.0 Runtime: października 2013
 • Aktualizacja dla serwera składniki sieci Web
  2963286 MS14-032: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Lync Server 2010 (składniki serwera sieci Web): 10 czerwca 2014
 • Aktualizacji dla podstawowych składników
  2953590 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, podstawowe składniki: kwietnia 2014 r.
 • Aktualizacja dla usługa archiwizacji
  2859580 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, usługa archiwizacji: lipca 2013
 • Aktualizacja dla usługi mobilności
  2847899 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, usługi mobilności: lipca 2013
 • Aktualizacja dla API zarządzanego ujednolicona komunikacja 3.0 Runtime działania przepływu pracy systemu Windows 64-bitowych
  2847897 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, UCMA 3.0 Windows Workflow działalności Runtime: lipca 2013
 • Aktualizacja dla serwera sieci Web konferencje
  2708616 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010 w sieci Web Conferencing Server: czerwca 2012
 • Aktualizacja dla Attendant konferencji
  2954004 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010 obsługujący konferencje: kwietnia 2014 r.
 • Aktualizacja dla narzędzia administracyjne
  2670358 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, narzędzia administracyjne: luty 2012
 • Aktualizacja dla usługi zasad przepustowości
  2650037 Opis aktualizacji programu Lync Server 2010 przepustowości zasad usługi: grudzień 2011
 • Aktualizacja dla serwera pośredniczącego
  2640253 Opis aktualizacji zbiorczej dla programu Lync Server 2010, serwera pośredniczącego: listopad 2011
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla usługi grupy odpowiedzi
  2982388 MS14-055: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Lync Server 2010 (Usługa grupy odpowiedzi): 9 września 2014

Metody instalacji

Aby zainstalować aktualizacje dla programu Lync Server 2010, możesz wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Instalowanie aktualizacji zbiorczej

Metoda 1 Instalatora aktualizacji zbiorczych serwera
Aby zainstalować te aktualizacje, należy zastosować aktualizacje za pomocą Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera.

UwagaInstalator aktualizacji zbiorczej serwer stosuje wszystkie aktualizacje dla roli odpowiedniego serwera za pomocą jednego kliknięcia.

Aby użyć Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera, wykonaj następujące kroki.

UwagaJeśli Kontrola konta użytkownika (UAC) jest włączona, należy uruchomić Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera korzystając z podwyższonym poziomem uprawnień. Daje to pewność, że wszystkie aktualizacje są poprawnie zainstalowane.
 1. Pobierz instalatora aktualizacji zbiorczych serwera. Aby to zrobić, przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Download Center:

  PobierzPobierz teraz pakiet LyncServerupdateInstaller.exe.

  Aby pobrać aktualizacje zabezpieczeń dla programu Lync Server 2010 (KB2982385, KB2982388), przejdź do następującej witryny sieci Web Microsoft Download Center:
  PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń.
 2. Uruchom Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera przy użyciu interfejsu użytkownika lub przy użyciu wiersza polecenia.

  UwagaInterfejs użytkownika zawiera wyraźne wskazanie, z których aktualizacje są instalowane po kliknięciu przycisku Zainstaluj aktualizacje.

  Aby uruchomić Instalatora za pomocą wiersza polecenia, uruchom następujące polecenie:
  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Uwaga Z poleceniem LyncServerUpdateInstaller.exe można użyć następujących parametrów:
  • Przełącznik/silentmode stosuje się do wszystkich aktualizacji w tle.
  • Przełącznik/silentmode /forcereboot stosuje się do wszystkich aktualizacji w tle. Jeśli to konieczne, następnie automatyczne ponowne uruchomienie serwera na końcu procesu instalacji.
  • Przełącznik extractall wyodrębnia aktualizacje Instalatora, a następnie zapisuje te aktualizacje do podfolderu o nazwie "Wyodrębnione." Ten element znajduje się w folderze, w którym uruchomiono polecenie.
Metoda 2 Microsoft Update
Microsoft Update można użyć, aby zastosować aktualizacje do programu Lync Server 2010.
Metoda 3 Podręcznik instalacji
Jeśli zostanie wybrana opcja ręcznego zainstalowania tych aktualizacji, ten artykuł pomoże Ci określić mapowanie między aktualizacje i różnych ról serwera. Jednakże należy uwzględnić następujące zalecenia dotyczące rozmieszczenia ręcznego:
 • Należy wdrożyć wszystkie aktualizacje dla roli. Dodatkowo wszystkie aktualizacje na tę samą rolę serwera musi być na poziomie najnowszych aktualizacji.
 • Lync Server Standard Edition i programu Lync Server Enterprise Edition skonsolidowane wymagają także wszystkie aktualizacje dla żadnych ról, które są wdrożone na serwerze. Wszystkie aktualizacje również musi być na poziomie najnowszych aktualizacji.
 • Ponadto następujące zalecenia dotyczą programu Lync Server 2010 Distributed Enterprise Edition:
  • Aktualizacja całego topologii z najnowszą aktualizację zbiorczą dla każdego składnika w tym samym czasie. Najlepsza praktyka ta jest wysoce zalecane.
  • Jeśli nie może być stosowana wcześniejszego zalecenia, należy zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą na co najmniej wszystkie pule i dyrektorów w tym samym czasie.

Krok 2: Zastosowanie aktualizacji back-end bazy danych

Po zainstalowaniu aktualizacji dla podstawowych składników roli serwera na serwerze frontonu programu Lync Server 2010 Enterprise Edition zaktualizowane pliki bazy danych SQL są usuwane z komputerem, który ma zainstalowaną rolą serwera podstawowe składniki. Dotyczy to również serwera Lync Server 2010 Standard Edition. Aby zastosować zmiany bazy danych, uruchom następujące polecenia cmdlet:

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -UseDefaultSqlPaths
Uwagi
 • W środowisku programu Lync Server 2010 Standard Edition należy uruchomić polecenie cmdlet w wersji Standard Edition server.
 • W środowisku programu Lync Server 2010 Enterprise Edition którego archiwizacji lub monitorowanie usług przechowywane wraz z serwerem zaplecza Enterprise Edition uruchomienia tego apletu polecenia na serwerze zaplecza Enterprise Edition.
 • W środowisku programu Lync Server 2010 Enterprise Edition, który nie ma archiwizacji i monitorowanie usług przechowywane wraz z serwerem zaplecza Enterprise Edition uruchomienia tego apletu polecenia na serwerze frontonu Enterprise Edition.
Jeśli zostanie uruchomione polecenie cmdlet bez parametru UseDefaultSqlPaths , RTCDyn baz danych mogą zostać usunięte. W związku z tym uruchom następujące polecenie cmdlet, aby zastosować:

Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <EEBE.Fqdn> -DatabasePaths <RtcDyn log path>, <RtcDyn data path>
Uwaga Dziennik RtcDyn znajduje się w ścieżce pliku rtcdyn.ldf. RtcDyn danych znajduje się w ścieżce pliku rtcdyn.mdf.
Lista ról serwera i aktualizacje, które się do nich

Lync Server 2010 — Server Standard Edition

 • Aktualizacji dla podstawowych składników - KB 2953590
 • Aktualizacja Conferencing Server - KB 3012065
 • Aktualizacja dla serwera składników Web - KB 2963286
 • Aktualizacja dla wersji Standard i Enterprise Server - KB 2957044
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla Standard i Enterprise edition Server - KB 2982385
 • Aktualizacja dla sieci Web Conferencing Server - KB 2708616
 • Aktualizacja dla konferencji Attendant - KB 2954004
 • Aktualizacja dla interfejsu API zarządzanego ujednolicona komunikacja 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 — Enterprise Edition — typu Front-end

 • Aktualizacji dla podstawowych składników - KB 2953590
 • Aktualizacja Conferencing Server - KB 3012065
 • Aktualizacja dla serwera składników Web - KB 2963286
 • Aktualizacja dla wersji Standard i Enterprise Server - KB 2957044
 • Aktualizacja zabezpieczeń dla Standard i Enterprise edition Server - KB 2982385
 • Aktualizacja dla sieci Web Conferencing Server - KB 2708616
 • Aktualizacja dla konferencji Attendant - KB 2954004
 • Aktualizacja dla interfejsu API zarządzanego ujednolicona komunikacja 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 — Enterprise Edition — autonomiczne A / V Conferencing Server

 • Aktualizacji dla podstawowych składników - KB 2953590
 • Aktualizacja Conferencing Server - KB 3012065
 • Aktualizacja dla interfejsu API zarządzanego ujednolicona komunikacja 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 — serwer monitorowania

 • Aktualizacji dla podstawowych składników - KB 2953590
 • Aktualizacja dla interfejsu API zarządzanego ujednolicona komunikacja 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 — serwera granicznego

 • Aktualizacji dla podstawowych składników - KB 2953590
 • Aktualizacja dla interfejsu API zarządzanego ujednolicona komunikacja 3.0 Runtime - KB 2884620

Lync Server 2010 — serwera pośredniczącego autonomiczne

 • Aktualizacji dla podstawowych składników - KB 2953590
 • Aktualizacja dla serwera pośredniczącego - KB 2502810
 • Aktualizacja dla interfejsu API zarządzanego ujednolicona komunikacja 3.0 Runtime - KB 2884620

Konstruktor topologii programu Lync Server 2010 — narzędzia administracyjne —

 • Aktualizacji dla podstawowych składników - KB 2953590
 • Aktualizację Administration Tools - KB 2670358

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2493736 — ostatni przegląd: 12/02/2014 12:59:00 — zmiana: 15.0

Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition, Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition

 • kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2493736 KbMtpl
Opinia