MS11-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2008 R2 QFE: 14 czerwca 2011

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-049. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.
Więcej informacji
Oprócz aktualizacji zabezpieczeń opisanej w biuletynie MS11-049 ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera wszystkie aktualizacje uwzględnione w pakietach aktualizacji skumulowanych 1–7.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kompilacji programu SQL Server 2008 R2 opublikowanych po wydaniu programu SQL Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981356 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2 opublikowane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Użycie przełącznika /? lub /Help dla tego pakietu aktualizacji zabezpieczeń powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

  Przyczyną tego problemu jest to, że pakiety programu Microsoft SQL Server 2008 R2 używają nowego argumentu wiersza polecenia IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS wymaganego dla instalacji wiersza polecenia. Aby wyświetlić Pomoc dla tych pakietów, należy użyć następujących przełączników:
  • /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /?
  • /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /Help
  Aby na przykład wyświetlić informacje Pomocy, należy wpisać następujący ciąg:
  SQLServer2008R2-KB2494086-x64 /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /?
 • Kiedy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana, nazwy związanych z nią pozycji w oknie Dodawanie lub usuwanie programów nie będą zawierać tekstu „Aktualizacja zabezpieczeń”.

  Uwaga Jest to tylko kwestia kosmetyczna, która nie ma wpływu na działanie aktualizacji zabezpieczeń.
 • Gdy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana, będzie wyświetlana w kreatorze instalacji jako program aktualizacji, a nie jako aktualizacja zabezpieczeń.

  Uwaga Jest to tylko kwestia kosmetyczna, która nie ma wpływu na działanie aktualizacji zabezpieczeń.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86


Integracja usług Analysis Services z programem SharePoint


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1790.081289623-Apr-201111:01x860

SQL Analysis Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
2microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.1790.010838423-Apr-201111:00x860
3msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
4msmdspdm.dll10.50.1790.017801623-Apr-201110:53x860
5msmdsrv.exe10.50.1790.02582204823-Apr-201111:02x861033
6msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
7msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
8msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
9sql_as_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
11xmsrv.dll10.50.1790.02077782423-Apr-201110:43x861033

Business Intelligence Development Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2009.100.1790.016521623-Apr-201111:01x861033
2dataprofileviewer.exe10.50.1790.031318423-Apr-201111:04x861033
3ddsshapeslib.dll2009.100.1790.04694423-Apr-201111:02x861033
4dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
5dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
6dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
7dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
8dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
9exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
10excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
11flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
12flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
13mdxquerygenerator.dll10.50.1790.08790423-Apr-201111:01x860
14microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1790.0592060823-Apr-201111:01x860
15microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
16microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1790.0198844823-Apr-201111:01x861033
17microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1790.0100131223-Apr-201111:01x860
18microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1790.0592880023-Apr-201111:01x860
19microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1790.0416342423-Apr-201111:00x860
20microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1790.033366423-Apr-201111:00x860
21microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1790.03465623-Apr-201111:00x860
22microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201110:58x860
23microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1790.012886423-Apr-201110:58x860
24microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.1790.01156489623-Apr-201110:58x860
25microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1790.091120023-Apr-201110:58x860
26microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1790.0125116823-Apr-201110:58x860
27microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1790.025584023-Apr-201110:58x860
28microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1790.0181232023-Apr-201110:58x860
29microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1790.031728023-Apr-201110:58x860
30microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1790.027222423-Apr-201110:58x860
31microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1790.015344023-Apr-201110:58x860
32microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1790.0518332823-Apr-201110:58x860
33microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1790.011248023-Apr-201110:58x860
34microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1790.0255779223-Apr-201110:58x860
35microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1790.0125936023-Apr-201110:58x860
36microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.1790.061219223-Apr-201110:58x860
37microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
38microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
39microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
40microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1790.037872023-Apr-201110:58x860
41microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
42microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1790.019849623-Apr-201110:58x860
43microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
44microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
45microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
46msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
47msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
48msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
49msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
50oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
51oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
52rawdest.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:53x861033
53rawsource.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
54recordsetdest.dll2009.100.1790.011606423-Apr-201110:53x861033
55sql_bids_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
56sqldest.dll2009.100.1790.018057623-Apr-201110:53x861033
57sqlmanagerui.dll10.50.1790.0757948823-Apr-201110:53x860
58sqlmgmt.dll10.50.1790.0349577623-Apr-201110:53x860
60sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
61txagg.dll2009.100.1790.024304023-Apr-201110:43x861033
62txbestmatch.dll2009.100.1790.044425623-Apr-201110:43x861033
63txcharmap.dll2009.100.1790.019542423-Apr-201110:43x861033
64txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033
65txderived.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201110:43x861033
66txfileextractor.dll2009.100.1790.012681623-Apr-201110:43x861033
67txfileinserter.dll2009.100.1790.012528023-Apr-201110:43x861033
68txgroupdups.dll2009.100.1790.025840023-Apr-201110:43x861033
69txlineage.dll2009.100.1790.06844823-Apr-201110:43x861033
70txlookup.dll2009.100.1790.035465623-Apr-201110:43x861033
71txmerge.dll2009.100.1790.013859223-Apr-201110:43x861033
72txmergejoin.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:43x861033
73txpivot.dll2009.100.1790.013040023-Apr-201110:43x861033
74txrowcount.dll2009.100.1790.06537623-Apr-201110:43x861033
75txscd.dll2009.100.1790.012784023-Apr-201110:43x861033
76txsort.dll2009.100.1790.016419223-Apr-201110:43x861033
77txsplit.dll2009.100.1790.041046423-Apr-201110:43x861033
78txtermextraction.dll2009.100.1790.0860860823-Apr-201110:43x861033
79txtermlookup.dll2009.100.1790.0408867223-Apr-201110:43x861033
80txunpivot.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:43x861033

Database Services — wspólne elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201111:01x860
2microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
3microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1790.024355223-Apr-201111:01x860
4microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1790.015344022-Apr-201113:22x860
5microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1790.0286499223-Apr-201110:55x860
6microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1790.01571223-Apr-201110:55x860
7microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1790.06332823-Apr-201110:55x860
8microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1790.045244822-Apr-201113:22x860
9microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1790.011248023-Apr-201110:55x860
10microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1790.0705110423-Apr-201110:55x860
11microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1790.0304931222-Apr-201113:22x860
12microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1790.018620823-Apr-201110:55x860
13microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1790.0114057622-Apr-201113:22x860
14msgprox.dll2009.100.1790.020310423-Apr-201110:54x861033
15replerrx.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
16replisapi.dll2009.100.1790.027273623-Apr-201110:53x861033
17replprov.dll2009.100.1790.057686423-Apr-201110:53x861033
18replrec.dll2009.100.1790.079190423-Apr-201110:53x861033
19replsub.dll2009.100.1790.041302423-Apr-201110:53x861033
20sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
21sqlmanager.dll2009.100.1790.052105623-Apr-201110:53x861033
22sqlmgmprovider.dll2009.100.1790.027171223-Apr-201110:43x861033
23svrenumapi100.dll2009.100.1790.078012823-Apr-201110:43x861033
24xmlsub.dll2009.100.1790.019337623-Apr-201110:42x861033

Database Services — wystąpienie podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1atxcore.dll2009.100.1790.02646423-Apr-201111:01x861033
2datacollectorcontroller.dll2009.100.1790.013552023-Apr-201111:01x861033
7rsfxft.dll2009.100.1790.02134423-Apr-201110:53x861033
8sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
9sqlaccess.dll2009.100.1790.041558423-Apr-201110:53x861033
10sqlagent.exe2009.100.1790.036796823-Apr-201111:02x861033
12sqlos.dll2009.100.1790.01468823-Apr-201110:43x861033
13sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1790.01468823-Apr-201110:43x861033
14sqlscriptupgrade.dll2009.100.1790.0461756823-Apr-201110:43x861033
15sqlservr.exe2009.100.1790.04290544023-Apr-201111:01x861033
16sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
17sqsrvres.dll2009.100.1790.08995223-Apr-201110:43x861033

Database Services — udostępniane elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2009.100.1790.08944023-Apr-201111:04x861033
2commanddest.dll2009.100.1790.016521623-Apr-201111:01x861033
3distrib.exe2009.100.1790.07561623-Apr-201111:02x861033
4dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
5dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
6dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
7dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
8dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
9exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
10excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
11flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
12flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
13logread.exe2009.100.1790.042428823-Apr-201111:02x861033
14mergetxt.dll2009.100.1790.03004823-Apr-201110:54x861033
15microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
16microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1790.015344022-Apr-201113:22x860
17microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595222-Apr-201113:22x860
18microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
19microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1790.08380823-Apr-201110:55x860
20microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1790.045244822-Apr-201113:22x860
21microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1790.0176777623-Apr-201110:55x861033
22microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1790.0304931222-Apr-201113:22x860
23microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1790.018620823-Apr-201110:55x860
24microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1790.0114057622-Apr-201113:22x860
25microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
26oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
27oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
28rawdest.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:53x861033
29rawsource.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
30rdistcom.dll2009.100.1790.065212823-Apr-201110:53x861033
31recordsetdest.dll2009.100.1790.011606423-Apr-201110:53x861033
32replagnt.dll2009.100.1790.01878423-Apr-201110:53x861033
33repldp.dll2009.100.1790.019235223-Apr-201110:53x861033
34replmerg.exe2009.100.1790.034185623-Apr-201111:02x861033
35replsync.dll2009.100.1790.010070423-Apr-201110:53x861033
36snapshot.exe10.50.1790.01366423-Apr-201111:04x861033
37spresolv.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:53x861033
38sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
39sqlcmd.exe2009.100.1790.015446423-Apr-201111:02x861033
40sqlmergx.dll2009.100.1790.019440023-Apr-201110:43x861033
41sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
42sqlwep100.dll2009.100.1790.08944023-Apr-201110:43x861033
43ssradd.dll2009.100.1790.04182423-Apr-201110:43x861033
44ssravg.dll2009.100.1790.04182423-Apr-201110:43x861033
45ssrdown.dll2009.100.1790.02697623-Apr-201110:43x861033
46ssrmax.dll2009.100.1790.04028823-Apr-201110:43x861033
47ssrmin.dll2009.100.1790.04028823-Apr-201110:43x861033
48ssrpub.dll2009.100.1790.02748823-Apr-201110:43x861033
49ssrup.dll2009.100.1790.02697623-Apr-201110:43x861033
50txagg.dll2009.100.1790.024304023-Apr-201110:43x861033
51txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033
52txderived.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201110:43x861033
53txlookup.dll2009.100.1790.035465623-Apr-201110:43x861033
54txmerge.dll2009.100.1790.013859223-Apr-201110:43x861033
55txmergejoin.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:43x861033
56txrowcount.dll2009.100.1790.06537623-Apr-201110:43x861033
57txsort.dll2009.100.1790.016419223-Apr-201110:43x861033
58txsplit.dll2009.100.1790.041046423-Apr-201110:43x861033

Aparat pełnotekstowy


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1fd.dll2009.100.1790.046166423-Apr-201111:01x861033
2lrpolish.dll1.10.0.09480019-Apr-201113:07x861045
3sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033

Integration Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2009.100.1790.016521623-Apr-201111:01x861033
2dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
3dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
4dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
5dtsinstall.exe10.50.1790.042787223-Apr-201111:04x861033
6dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
7dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
8exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
9excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
10flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
11flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
12microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
13microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
14microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
15msdtssrvr.exe10.50.1790.021488023-Apr-201111:04x861033
16oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
17oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
18rawdest.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:53x861033
19rawsource.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
20recordsetdest.dll2009.100.1790.011606423-Apr-201110:53x861033
21sql_is_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
22sqldest.dll2009.100.1790.018057623-Apr-201110:53x861033
23txagg.dll2009.100.1790.024304023-Apr-201110:43x861033
24txbestmatch.dll2009.100.1790.044425623-Apr-201110:43x861033
25txcharmap.dll2009.100.1790.019542423-Apr-201110:43x861033
26txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033
27txderived.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201110:43x861033
28txfileextractor.dll2009.100.1790.012681623-Apr-201110:43x861033
29txfileinserter.dll2009.100.1790.012528023-Apr-201110:43x861033
30txgroupdups.dll2009.100.1790.025840023-Apr-201110:43x861033
31txlineage.dll2009.100.1790.06844823-Apr-201110:43x861033
32txlookup.dll2009.100.1790.035465623-Apr-201110:43x861033
33txmerge.dll2009.100.1790.013859223-Apr-201110:43x861033
34txmergejoin.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:43x861033
35txpivot.dll2009.100.1790.013040023-Apr-201110:43x861033
36txrowcount.dll2009.100.1790.06537623-Apr-201110:43x861033
37txscd.dll2009.100.1790.012784023-Apr-201110:43x861033
38txsort.dll2009.100.1790.016419223-Apr-201110:43x861033
39txsplit.dll2009.100.1790.041046423-Apr-201110:43x861033
40txtermextraction.dll2009.100.1790.0860860823-Apr-201110:43x861033
41txtermlookup.dll2009.100.1790.0408867223-Apr-201110:43x861033
42txunpivot.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:43x861033

SQL Reporting Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1790.08790423-Apr-201111:01x860
2mdxquerygenerator.dll10.50.1790.08790423-Apr-201111:01x860
3microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1790.056304023-Apr-201111:01x860
4microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
5microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1790.056713623-Apr-201111:01x860
6microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.1790.07152023-Apr-201111:00x860
7microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1790.03465623-Apr-201111:00x860
8microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1790.03465623-Apr-201111:00x860
9microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1790.056304023-Apr-201110:58x860
10microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201110:58x860
11microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.1790.012886423-Apr-201110:58x860
12microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1790.012886423-Apr-201110:58x860
13microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1790.01156489623-Apr-201110:58x860
14microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1790.0125116823-Apr-201110:58x860
15microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1790.0125116823-Apr-201110:58x860
16microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1790.025584023-Apr-201110:58x860
17microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1790.025584023-Apr-201110:58x860
18microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1790.0181232023-Apr-201110:58x860
19microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1790.0181232023-Apr-201110:58x860
20microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1790.031728023-Apr-201110:58x860
21microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1790.031728023-Apr-201110:58x860
22microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1790.027222423-Apr-201110:58x860
23microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1790.027222423-Apr-201110:58x860
24microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1790.015344023-Apr-201110:58x860
25microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1790.015344023-Apr-201110:58x860
26microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1790.0518332823-Apr-201110:58x860
27microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1790.0518332823-Apr-201110:58x860
28microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1790.011248023-Apr-201110:58x860
29microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1790.011248023-Apr-201110:58x860
30microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1790.0255779223-Apr-201110:58x860
31microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1790.0125936023-Apr-201110:58x860
32microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1790.0125936023-Apr-201110:58x860
33microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.1790.061219223-Apr-201110:58x860
34microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
35microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
37microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
38microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
39microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
40microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1790.037872023-Apr-201110:58x860
41microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1790.037872023-Apr-201110:58x860
42microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.1790.05104023-Apr-201110:58x860
43microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.1790.018211223-Apr-201110:58x860
44microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.1790.05923223-Apr-201110:58x860
45microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.1790.05923223-Apr-201110:58x860
46microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
47microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
48microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1790.019849623-Apr-201110:58x860
49microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1790.019849623-Apr-201110:58x860
50msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
51msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
52msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
53msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
54msreportbuilder.exe.deploy10.50.1790.0130032023-Apr-201111:04x861033
59reportingserviceslibrary.dll10.50.1790.0146006423-Apr-201110:53x860
60reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1790.013193623-Apr-201110:53x861033
61reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1790.013142423-Apr-201110:53x861033
62reportingservicesservice.exe2009.100.1790.0117846423-Apr-201111:02x861033
63reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1790.05513623-Apr-201110:53x860
64reportingserviceswebserver.dll10.50.1790.0161980823-Apr-201110:53x860
65reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1790.0199254423-Apr-201110:53x860
70rsconfigtool.exe10.50.1790.0133308823-Apr-201111:04x861033
71sql_rs_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
73sqlrsos.dll2009.100.1790.01468823-Apr-201110:43x861033

Management Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1appidpackage.dll10.50.1790.0106684823-Apr-201111:03x860
2bcp.exe2009.100.1790.08944023-Apr-201111:04x861033
3commanddest.dll2009.100.1790.016521623-Apr-201111:01x861033
4copydatabasewizard.exe10.50.1790.066134423-Apr-201111:04x861033
5dataprofileviewer.exe10.50.1790.031318423-Apr-201111:04x861033
6dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
7dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
8dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
9dtsinstall.exe10.50.1790.042787223-Apr-201111:04x861033
10dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
11dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
12exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
13excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
14flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
15flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
16microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1790.0416342423-Apr-201111:00x860
17microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1790.033366423-Apr-201111:00x860
18microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1790.0125116823-Apr-201110:58x860
19microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1790.0255779223-Apr-201110:58x860
20microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
21microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
22microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595222-Apr-201113:22x860
23microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
24microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1790.08380823-Apr-201110:55x860
25microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1790.0286499223-Apr-201110:55x860
26microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1790.01571223-Apr-201110:55x860
27microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1790.06332823-Apr-201110:55x860
28microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1790.0329097623-Apr-201110:55x860
29microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1790.0919331223-Apr-201110:55x860
30microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1790.038691223-Apr-201110:55x860
31microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1790.011248023-Apr-201110:55x860
32microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1790.0705110423-Apr-201110:55x860
33microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1790.06332823-Apr-201110:55x860
34microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1790.037872023-Apr-201110:55x860
35microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1790.09200023-Apr-201110:55x860
36microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.1790.0105456023-Apr-201110:55x860
37microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1790.0176777623-Apr-201110:55x861033
38microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
39microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
40microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
41objectexplorer.dll10.50.1790.0337289623-Apr-201110:53x860
42oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
43oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
44radlangsvc.dll10.50.1790.014524823-Apr-201110:53x860
45rawdest.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:53x861033
46rawsource.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
47recordsetdest.dll2009.100.1790.011606423-Apr-201110:53x861033
48replicationmonitor.dll10.50.1790.0291004823-Apr-201110:53x860
49reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1790.013193623-Apr-201110:53x861033
50rsconfigtool.exe10.50.1790.0133308823-Apr-201111:04x861033
51sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
52sqlcmd.exe2009.100.1790.015446423-Apr-201111:02x861033
53sqldest.dll2009.100.1790.018057623-Apr-201110:53x861033
54sqleditors.dll10.50.1790.0124297623-Apr-201110:53x860
55sqlmanagerui.dll10.50.1790.0757948823-Apr-201110:53x860
56sqlmgmt.dll10.50.1790.0349577623-Apr-201110:53x860
57sqlresolver.dll10.50.1790.03875223-Apr-201110:53x861033
58sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
59txagg.dll2009.100.1790.024304023-Apr-201110:43x861033
60txbestmatch.dll2009.100.1790.044425623-Apr-201110:43x861033
61txcharmap.dll2009.100.1790.019542423-Apr-201110:43x861033
62txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033
63txderived.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201110:43x861033
64txfileextractor.dll2009.100.1790.012681623-Apr-201110:43x861033
65txfileinserter.dll2009.100.1790.012528023-Apr-201110:43x861033
66txgroupdups.dll2009.100.1790.025840023-Apr-201110:43x861033
67txlineage.dll2009.100.1790.06844823-Apr-201110:43x861033
68txlookup.dll2009.100.1790.035465623-Apr-201110:43x861033
69txmerge.dll2009.100.1790.013859223-Apr-201110:43x861033
70txmergejoin.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:43x861033
71txpivot.dll2009.100.1790.013040023-Apr-201110:43x861033
72txrowcount.dll2009.100.1790.06537623-Apr-201110:43x861033
73txscd.dll2009.100.1790.012784023-Apr-201110:43x861033
74txsort.dll2009.100.1790.016419223-Apr-201110:43x861033
75txsplit.dll2009.100.1790.041046423-Apr-201110:43x861033
76txtermextraction.dll2009.100.1790.0860860823-Apr-201110:43x861033
77txtermlookup.dll2009.100.1790.0408867223-Apr-201110:43x861033
78txunpivot.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:43x861033

Narzędzia SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1autoadmin.dll2009.100.1790.093782423-Apr-201111:01x861033
2ddsshapeslib.dll2009.100.1790.04694423-Apr-201111:02x861033
3dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
4dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
5dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
6dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
7dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
8exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
9excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
10flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
11flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
12mdxquerygenerator.dll10.50.1790.08790423-Apr-201111:01x860
13mergetxt.dll2009.100.1790.03004823-Apr-201110:54x861033
14microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1790.050569623-Apr-201111:04x861033
15microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1790.0592060823-Apr-201111:01x860
16microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
17microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1790.0198844823-Apr-201111:01x861033
18microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1790.0100131223-Apr-201111:01x860
19microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1790.0592880023-Apr-201111:01x860
20microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
21microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1790.028041623-Apr-201110:58x860
22microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.1790.0134128023-Apr-201110:58x860
23microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
24msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
25msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
26msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
27msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
28oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
29oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
30spresolv.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:53x861033
31sql_tools_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
33sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
34ssradd.dll2009.100.1790.04182423-Apr-201110:43x861033
35ssravg.dll2009.100.1790.04182423-Apr-201110:43x861033
36ssrdown.dll2009.100.1790.02697623-Apr-201110:43x861033
37ssrmax.dll2009.100.1790.04028823-Apr-201110:43x861033
38ssrmin.dll2009.100.1790.04028823-Apr-201110:43x861033
39ssrpub.dll2009.100.1790.02748823-Apr-201110:43x861033
40ssrup.dll2009.100.1790.02697623-Apr-201110:43x861033
41txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033

SQL Browser Service

#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1msmdsrv.rll10.50.1790.083081623-Apr-201110:06x861033
2sqlbrowser.exe2009.100.1790.026812823-Apr-201111:02x861033
3sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033

Moduł zapisujący programu SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
2sqlwvss_xp.dll2009.100.1790.01520023-Apr-201109:50x641033

Moduł zapisujący programu SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1790.01366423-Apr-201110:54x861033
2sqlwvss_xp.dll2009.100.1790.021027223-Apr-201110:43x861033

SQL Native Client


File nameFile versionFile sizeDateTime
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1790.013,66423-Apr-201117:54
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Sqlncli10.dll2009.100.1790.02,573,66423-Apr-201117:43
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403-Apr-201018:04
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28

SQL Native Client


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1790.014,17623-Apr-201116:57x64
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43x64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1790.02,839,39223-Apr-201116:50x64
Sqlncli10.dll2009.100.1790.02,573,66423-Apr-201117:43x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64


Integracja usług Analysis Services z programem SharePoint


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1790.081289623-Apr-201109:59x860
2microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1790.081289623-Apr-201111:01x860

SQL Analysis Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
2microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.1790.010838423-Apr-201109:59x860
3msmdlocal.dll10.50.1790.05570492823-Apr-201109:57x641033
4msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
5msmdspdm.dll10.50.1790.017801623-Apr-201109:49x860
6msmdsrv.exe10.50.1790.05478640023-Apr-201110:02x641033
7msmgdsrv.dll10.50.1790.01260988823-Apr-201109:49x641033
8msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
9msolap100.dll10.50.1790.0848726423-Apr-201109:57x641033
10msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
11msolui100.dll10.50.1790.031574423-Apr-201109:57x641033
12msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
13sql_as_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
15xmsrv.dll10.50.1790.02144854423-Apr-201109:42x641033

Business Intelligence Development Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2009.100.1790.016521623-Apr-201111:01x861033
2dataprofileviewer.exe10.50.1790.031318423-Apr-201111:04x861033
3ddsshapeslib.dll2009.100.1790.04694423-Apr-201111:02x861033
4dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
5dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
6dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
7dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
8dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
9exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
10excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
11flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
12flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
13mdxquerygenerator.dll10.50.1790.08790423-Apr-201111:01x860
14microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1790.0592060823-Apr-201111:01x860
15microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
16microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1790.0198844823-Apr-201111:01x861033
17microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1790.0100131223-Apr-201111:01x860
18microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1790.0592880023-Apr-201111:01x860
19microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1790.0416342423-Apr-201111:00x860
20microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1790.033366423-Apr-201111:00x860
21microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1790.03465623-Apr-201111:00x860
22microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201110:58x860
23microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1790.012886423-Apr-201110:58x860
24microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.1790.01156489623-Apr-201110:58x860
25microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1790.091120023-Apr-201110:58x860
26microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1790.0125116823-Apr-201110:58x860
27microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1790.025584023-Apr-201110:58x860
28microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1790.0181232023-Apr-201110:58x860
29microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1790.031728023-Apr-201110:58x860
30microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1790.027222423-Apr-201110:58x860
31microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1790.015344023-Apr-201110:58x860
32microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1790.0518332823-Apr-201110:58x860
33microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1790.011248023-Apr-201110:58x860
34microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1790.0255779223-Apr-201110:58x860
35microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1790.0125936023-Apr-201110:58x860
36microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.50.1790.061219223-Apr-201110:58x860
37microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
38microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
39microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
40microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1790.037872023-Apr-201110:58x860
41microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
42microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1790.019849623-Apr-201110:58x860
43microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
44microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
45microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
46msmdlocal.dll10.50.1790.05570492823-Apr-201109:57x641033
47msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
48msmgdsrv.dll10.50.1790.01260988823-Apr-201109:49x641033
49msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
50msolap100.dll10.50.1790.0848726423-Apr-201109:57x641033
51msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
52msolui100.dll10.50.1790.031574423-Apr-201109:57x641033
53msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
54oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
55oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
56rawdest.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:53x861033
57rawsource.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
58recordsetdest.dll2009.100.1790.011606423-Apr-201110:53x861033
59sql_bids_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
60sqldest.dll2009.100.1790.018057623-Apr-201110:53x861033
61sqlmanagerui.dll10.50.1790.0757948823-Apr-201110:53x860
62sqlmgmt.dll10.50.1790.0349577623-Apr-201110:53x860
64sqlsvc.dll2009.100.1790.013142423-Apr-201109:50x641033
65sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
66txagg.dll2009.100.1790.024304023-Apr-201110:43x861033
67txbestmatch.dll2009.100.1790.044425623-Apr-201110:43x861033
68txcharmap.dll2009.100.1790.019542423-Apr-201110:43x861033
69txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033
70txderived.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201110:43x861033
71txfileextractor.dll2009.100.1790.012681623-Apr-201110:43x861033
72txfileinserter.dll2009.100.1790.012528023-Apr-201110:43x861033
73txgroupdups.dll2009.100.1790.025840023-Apr-201110:43x861033
74txlineage.dll2009.100.1790.06844823-Apr-201110:43x861033
75txlookup.dll2009.100.1790.035465623-Apr-201110:43x861033
76txmerge.dll2009.100.1790.013859223-Apr-201110:43x861033
77txmergejoin.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:43x861033
78txpivot.dll2009.100.1790.013040023-Apr-201110:43x861033
79txrowcount.dll2009.100.1790.06537623-Apr-201110:43x861033
80txscd.dll2009.100.1790.012784023-Apr-201110:43x861033
81txsort.dll2009.100.1790.016419223-Apr-201110:43x861033
82txsplit.dll2009.100.1790.041046423-Apr-201110:43x861033
83txtermextraction.dll2009.100.1790.0860860823-Apr-201110:43x861033
84txtermlookup.dll2009.100.1790.0408867223-Apr-201110:43x861033
85txunpivot.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:43x861033

Database Services — wspólne elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201109:59x860
2microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201111:01x860
3microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
4microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1790.024355223-Apr-201109:59x860
5microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1790.024355223-Apr-201111:01x860
6microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1790.015344022-Apr-201113:22x860
7microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1790.015344023-Apr-201109:58x860
8microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1790.0286499223-Apr-201109:58x860
9microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1790.0286499223-Apr-201110:55x860
10microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1790.01571223-Apr-201109:58x860
11microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1790.01571223-Apr-201110:55x860
12microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1790.06332823-Apr-201109:58x860
13microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1790.06332823-Apr-201110:55x860
14microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1790.045244822-Apr-201113:22x860
15microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1790.045244823-Apr-201109:58x860
16microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1790.011248023-Apr-201109:58x860
17microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1790.0705110423-Apr-201109:58x860
18microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1790.0304931222-Apr-201113:22x860
19microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1790.0304931223-Apr-201109:49x860
20microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1790.018620823-Apr-201109:49x860
21microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1790.018620823-Apr-201110:55x860
22microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1790.0114057622-Apr-201113:22x860
23microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1790.0114057623-Apr-201109:49x860
24msgprox.dll2009.100.1790.024713623-Apr-201109:57x641033
25msgprox.dll2009.100.1790.020310423-Apr-201110:54x861033
26replerrx.dll2009.100.1790.013705623-Apr-201109:50x641033
27replerrx.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
28replisapi.dll2009.100.1790.037923223-Apr-201109:50x641033
29replisapi.dll2009.100.1790.027273623-Apr-201110:53x861033
30replprov.dll2009.100.1790.072995223-Apr-201109:50x641033
31replprov.dll2009.100.1790.057686423-Apr-201110:53x861033
32replrec.dll2009.100.1790.097980823-Apr-201109:49x641033
33replrec.dll2009.100.1790.079190423-Apr-201110:53x861033
34replsub.dll2009.100.1790.049596823-Apr-201109:50x641033
35replsub.dll2009.100.1790.041302423-Apr-201110:53x861033
36sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
37sqlmanager.dll2009.100.1790.089686423-Apr-201109:50x641033
38sqlmanager.dll2009.100.1790.052105623-Apr-201110:53x861033
39sqlmgmprovider.dll2009.100.1790.036028823-Apr-201109:50x641033
40sqlmgmprovider.dll2009.100.1790.027171223-Apr-201110:43x861033
41svrenumapi100.dll2009.100.1790.0104278423-Apr-201109:43x641033
42svrenumapi100.dll2009.100.1790.078012823-Apr-201110:43x861033
43xmlsub.dll2009.100.1790.030908823-Apr-201109:43x641033
44xmlsub.dll2009.100.1790.019337623-Apr-201110:42x861033

Database Services — wystąpienie podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1atxcore.dll2009.100.1790.03158423-Apr-201109:57x641033
2datacollectorcontroller.dll2009.100.1790.026249623-Apr-201109:57x641033
7rsfxft.dll2009.100.1790.02544023-Apr-201109:50x641033
8sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
9sqlaccess.dll2009.100.1790.040329623-Apr-201109:49x861033
10sqlagent.exe2009.100.1790.042838423-Apr-201109:57x641033
12sqlos.dll2009.100.1790.01571223-Apr-201109:50x641033
13sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1790.01571223-Apr-201109:50x641033
14sqlscriptupgrade.dll2009.100.1790.0461705623-Apr-201109:50x641033
15sqlservr.exe2009.100.1790.06203478423-Apr-201109:57x641033
16sqlsvc.dll2009.100.1790.013142423-Apr-201109:50x641033
17sqsrvres.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201109:50x641033

Database Services — udostępniane elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2009.100.1790.09660823-Apr-201110:02x641033
2commanddest.dll2009.100.1790.024713623-Apr-201109:57x641033
3distrib.exe2009.100.1790.08790423-Apr-201110:02x641033
4dts.dll2009.100.1790.0222345623-Apr-201109:57x641033
5dtscomexpreval.dll2009.100.1790.047344023-Apr-201109:57x641033
6dtsconn.dll2009.100.1790.044886423-Apr-201109:57x641033
7dtspipeline.dll2009.100.1790.0109040023-Apr-201109:57x641033
8dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.04233623-Apr-201109:57x641033
9exceldest.dll2009.100.1790.026096023-Apr-201109:57x641033
10excelsrc.dll2009.100.1790.028041623-Apr-201109:57x641033
11flatfiledest.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201109:57x641033
12flatfilesrc.dll2009.100.1790.042377623-Apr-201109:57x641033
13logread.exe2009.100.1790.051184023-Apr-201110:02x641033
14mergetxt.dll2009.100.1790.03465623-Apr-201109:57x641033
15microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201109:58x860
16microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1790.015344022-Apr-201113:22x860
17microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595222-Apr-201113:22x860
18microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595223-Apr-201109:58x860
19microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
20microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1790.08380823-Apr-201109:58x860
21microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1790.045244822-Apr-201113:22x860
22microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1790.0194288023-Apr-201109:49x641033
23microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1790.0176777623-Apr-201110:55x861033
24microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1790.0304931222-Apr-201113:22x860
25microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1790.018620823-Apr-201110:55x860
26microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1790.0114057622-Apr-201113:22x860
27microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201109:49x860
28oledbdest.dll2009.100.1790.026096023-Apr-201109:50x641033
29oledbsrc.dll2009.100.1790.028604823-Apr-201109:50x641033
30rawdest.dll2009.100.1790.019286423-Apr-201109:50x641033
31rawsource.dll2009.100.1790.018211223-Apr-201109:50x641033
32rdistcom.dll2009.100.1790.079139223-Apr-201109:50x641033
33recordsetdest.dll2009.100.1790.016624023-Apr-201109:50x641033
34replagnt.dll2009.100.1790.01878423-Apr-201109:50x641033
35replagnt.dll2009.100.1790.01878423-Apr-201110:53x861033
36repldp.dll2009.100.1790.023126423-Apr-201109:50x641033
37repldp.dll2009.100.1790.019235223-Apr-201110:53x861033
38replmerg.exe2009.100.1790.040995223-Apr-201110:02x641033
39replsync.dll2009.100.1790.012681623-Apr-201109:50x641033
40snapshot.exe10.50.1790.01366423-Apr-201109:59x861033
41snapshot.exe10.50.1790.01366423-Apr-201111:04x861033
42spresolv.dll2009.100.1790.021692823-Apr-201109:50x641033
43sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
44sqlcmd.exe2009.100.1790.034595223-Apr-201109:57x641033
45sqlmergx.dll2009.100.1790.023126423-Apr-201109:50x641033
46sqlsvc.dll2009.100.1790.013142423-Apr-201109:50x641033
47sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
48sqlwep100.dll2009.100.1790.010736023-Apr-201109:50x641033
49ssradd.dll2009.100.1790.04694423-Apr-201109:50x641033
50ssravg.dll2009.100.1790.04745623-Apr-201109:43x641033
51ssrdown.dll2009.100.1790.03107223-Apr-201109:43x641033
52ssrmax.dll2009.100.1790.04540823-Apr-201109:43x641033
53ssrmin.dll2009.100.1790.04540823-Apr-201109:43x641033
54ssrpub.dll2009.100.1790.03158423-Apr-201109:43x641033
55ssrup.dll2009.100.1790.03056023-Apr-201109:43x641033
56txagg.dll2009.100.1790.036643223-Apr-201109:43x641033
57txdataconvert.dll2009.100.1790.030499223-Apr-201109:43x641033
58txderived.dll2009.100.1790.061884823-Apr-201109:43x641033
59txlookup.dll2009.100.1790.053539223-Apr-201109:43x641033
60txmerge.dll2009.100.1790.023228823-Apr-201109:43x641033
61txmergejoin.dll2009.100.1790.027273623-Apr-201109:43x641033
62txrowcount.dll2009.100.1790.08995223-Apr-201109:43x641033
63txsort.dll2009.100.1790.024611223-Apr-201109:43x641033
64txsplit.dll2009.100.1790.061168023-Apr-201109:43x641033

Aparat pełnotekstowy


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1fd.dll2009.100.1790.069001623-Apr-201109:57x641033
2lrpolish.dll1.10.0.010043219-Apr-201113:00x641045
3sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033

Integration Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2009.100.1790.024713623-Apr-201109:57x641033
2dts.dll2009.100.1790.0222345623-Apr-201109:57x641033
3dtscomexpreval.dll2009.100.1790.047344023-Apr-201109:57x641033
4dtsconn.dll2009.100.1790.044886423-Apr-201109:57x641033
5dtsinstall.exe10.50.1790.042787223-Apr-201111:04x861033
6dtspipeline.dll2009.100.1790.0109040023-Apr-201109:57x641033
7dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.04233623-Apr-201109:57x641033
8exceldest.dll2009.100.1790.026096023-Apr-201109:57x641033
9excelsrc.dll2009.100.1790.028041623-Apr-201109:57x641033
10flatfiledest.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201109:57x641033
11flatfilesrc.dll2009.100.1790.042377623-Apr-201109:57x641033
12microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201109:58x860
13microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
14microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201109:49x860
15msdtssrvr.exe10.50.1790.021078423-Apr-201109:59x641033
16oledbdest.dll2009.100.1790.026096023-Apr-201109:50x641033
17oledbsrc.dll2009.100.1790.028604823-Apr-201109:50x641033
18rawdest.dll2009.100.1790.019286423-Apr-201109:50x641033
19rawsource.dll2009.100.1790.018211223-Apr-201109:50x641033
20recordsetdest.dll2009.100.1790.016624023-Apr-201109:50x641033
21sql_is_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
22sqldest.dll2009.100.1790.026454423-Apr-201109:50x641033
23txagg.dll2009.100.1790.036643223-Apr-201109:43x641033
24txbestmatch.dll2009.100.1790.083491223-Apr-201109:43x641033
25txcharmap.dll2009.100.1790.028860823-Apr-201109:43x641033
26txdataconvert.dll2009.100.1790.030499223-Apr-201109:43x641033
27txderived.dll2009.100.1790.061884823-Apr-201109:43x641033
28txfileextractor.dll2009.100.1790.018979223-Apr-201109:43x641033
29txfileinserter.dll2009.100.1790.018774423-Apr-201109:43x641033
30txgroupdups.dll2009.100.1790.047753623-Apr-201109:43x641033
31txlineage.dll2009.100.1790.09609623-Apr-201109:43x641033
32txlookup.dll2009.100.1790.053539223-Apr-201109:43x641033
33txmerge.dll2009.100.1790.023228823-Apr-201109:43x641033
34txmergejoin.dll2009.100.1790.027273623-Apr-201109:43x641033
35txpivot.dll2009.100.1790.020105623-Apr-201109:43x641033
36txrowcount.dll2009.100.1790.08995223-Apr-201109:43x641033
37txscd.dll2009.100.1790.019542423-Apr-201109:43x641033
38txsort.dll2009.100.1790.024611223-Apr-201109:43x641033
39txsplit.dll2009.100.1790.061168023-Apr-201109:43x641033
40txtermextraction.dll2009.100.1790.0872585623-Apr-201109:43x641033
41txtermlookup.dll2009.100.1790.0418544023-Apr-201109:43x641033
42txunpivot.dll2009.100.1790.019440023-Apr-201109:43x641033

SQL Reporting Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1790.08790423-Apr-201111:01x860
2mdxquerygenerator.dll10.50.1790.08790423-Apr-201109:59x860
3microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1790.056304023-Apr-201111:01x860
4microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
5microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1790.056713623-Apr-201109:59x860
6microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.1790.07152023-Apr-201109:59x860
7microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1790.03465623-Apr-201111:00x860
8microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1790.03465623-Apr-201109:59x860
9microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1790.056304023-Apr-201110:58x860
10microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201109:59x860
11microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.1790.012886423-Apr-201110:58x860
12microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1790.012886423-Apr-201109:59x860
13microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1790.01156489623-Apr-201110:58x860
14microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1790.0125116823-Apr-201110:58x860
15microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1790.0125116823-Apr-201109:59x860
16microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1790.025584023-Apr-201110:58x860
17microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1790.025584023-Apr-201109:59x860
18microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1790.0181232023-Apr-201110:58x860
19microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1790.0181232023-Apr-201109:59x860
20microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1790.031728023-Apr-201110:58x860
21microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1790.031728023-Apr-201109:59x860
22microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1790.027222423-Apr-201110:58x860
23microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1790.027222423-Apr-201109:59x860
24microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1790.015344023-Apr-201110:58x860
25microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1790.015344023-Apr-201109:59x860
26microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1790.0518332823-Apr-201110:58x860
27microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1790.0518332823-Apr-201109:59x860
28microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1790.011248023-Apr-201110:58x860
29microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1790.011248023-Apr-201109:59x860
30microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1790.0255779223-Apr-201110:58x860
31microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1790.0125936023-Apr-201110:58x860
32microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1790.0125936023-Apr-201109:58x860
33microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.1790.061219223-Apr-201110:58x860
34microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
35microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1790.010428823-Apr-201109:58x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
37microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1790.010428823-Apr-201109:59x860
38microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
39microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1790.029270423-Apr-201109:58x860
40microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1790.037872023-Apr-201110:58x860
41microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1790.037872023-Apr-201109:58x860
42microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.1790.05104023-Apr-201109:58x860
43microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.1790.018211223-Apr-201109:58x860
44microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.1790.05923223-Apr-201109:58x860
45microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.1790.05923223-Apr-201109:58x860
46microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
47microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1790.029270423-Apr-201109:58x860
48microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1790.019849623-Apr-201110:58x860
49microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1790.019849623-Apr-201109:58x860
50msmdlocal.dll10.50.1790.05570492823-Apr-201109:57x641033
51msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
52msmgdsrv.dll10.50.1790.01260988823-Apr-201109:49x641033
53msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
54msolap100.dll10.50.1790.0848726423-Apr-201109:57x641033
55msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
56msolui100.dll10.50.1790.031574423-Apr-201109:57x641033
57msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
58msreportbuilder.exe.deploy10.50.1790.0130032023-Apr-201111:04x861033
63reportingserviceslibrary.dll10.50.1790.0146006423-Apr-201109:49x860
64reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1790.016368023-Apr-201109:49x641033
65reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1790.013193623-Apr-201110:53x861033
66reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1790.016470423-Apr-201109:49x641033
67reportingservicesservice.exe2009.100.1790.0217584023-Apr-201110:02x641033
68reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1790.05513623-Apr-201109:49x860
69reportingserviceswebserver.dll10.50.1790.0161980823-Apr-201109:49x860
70reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1790.0199254423-Apr-201109:49x860
75rsconfigtool.exe10.50.1790.0133308823-Apr-201111:04x861033
76sql_rs_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
78sqlrsos.dll2009.100.1790.01520023-Apr-201109:50x641033

Management Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1appidpackage.dll10.50.1790.0106684823-Apr-201111:03x860
2bcp.exe2009.100.1790.09660823-Apr-201110:02x641033
3commanddest.dll2009.100.1790.016521623-Apr-201111:01x861033
4copydatabasewizard.exe10.50.1790.066134423-Apr-201111:04x861033
5dataprofileviewer.exe10.50.1790.031318423-Apr-201111:04x861033
6dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
7dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
8dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
9dtsinstall.exe10.50.1790.042787223-Apr-201111:04x861033
10dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
11dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
12exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
13excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
14flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
15flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
16microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1790.0416342423-Apr-201111:00x860
17microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1790.033366423-Apr-201111:00x860
18microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1790.0125116823-Apr-201110:58x860
19microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1790.0255779223-Apr-201110:58x860
20microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
21microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
22microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595222-Apr-201113:22x860
23microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595223-Apr-201109:58x860
24microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
25microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1790.08380823-Apr-201110:55x860
26microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1790.0286499223-Apr-201110:55x860
27microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1790.01571223-Apr-201110:55x860
28microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1790.06332823-Apr-201110:55x860
29microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1790.0329097623-Apr-201110:55x860
30microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1790.0919331223-Apr-201110:55x860
31microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1790.038691223-Apr-201110:55x860
32microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1790.011248023-Apr-201110:55x860
33microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1790.0705110423-Apr-201110:55x860
34microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1790.06332823-Apr-201110:55x860
35microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1790.037872023-Apr-201110:55x860
36microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1790.09200023-Apr-201110:55x860
37microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.1790.0105456023-Apr-201110:55x860
38microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1790.0176777623-Apr-201110:55x861033
39microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
40microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
41microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
42objectexplorer.dll10.50.1790.0337289623-Apr-201110:53x860
43oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
44oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
45radlangsvc.dll10.50.1790.014524823-Apr-201110:53x860
46rawdest.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:53x861033
47rawsource.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
48recordsetdest.dll2009.100.1790.011606423-Apr-201110:53x861033
49replicationmonitor.dll10.50.1790.0291004823-Apr-201110:53x860
50reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1790.013193623-Apr-201110:53x861033
51rsconfigtool.exe10.50.1790.0133308823-Apr-201111:04x861033
52sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
53sqlcmd.exe2009.100.1790.034595223-Apr-201109:57x641033
54sqldest.dll2009.100.1790.018057623-Apr-201110:53x861033
55sqleditors.dll10.50.1790.0124297623-Apr-201110:53x860
56sqlmanagerui.dll10.50.1790.0757948823-Apr-201110:53x860
57sqlmgmt.dll10.50.1790.0349577623-Apr-201110:53x860
58sqlresolver.dll10.50.1790.03875223-Apr-201110:53x861033
59sqlsvc.dll2009.100.1790.013142423-Apr-201109:50x641033
60sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
61txagg.dll2009.100.1790.024304023-Apr-201110:43x861033
62txbestmatch.dll2009.100.1790.044425623-Apr-201110:43x861033
63txcharmap.dll2009.100.1790.019542423-Apr-201110:43x861033
64txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033
65txderived.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201110:43x861033
66txfileextractor.dll2009.100.1790.012681623-Apr-201110:43x861033
67txfileinserter.dll2009.100.1790.012528023-Apr-201110:43x861033
68txgroupdups.dll2009.100.1790.025840023-Apr-201110:43x861033
69txlineage.dll2009.100.1790.06844823-Apr-201110:43x861033
70txlookup.dll2009.100.1790.035465623-Apr-201110:43x861033
71txmerge.dll2009.100.1790.013859223-Apr-201110:43x861033
72txmergejoin.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:43x861033
73txpivot.dll2009.100.1790.013040023-Apr-201110:43x861033
74txrowcount.dll2009.100.1790.06537623-Apr-201110:43x861033
75txscd.dll2009.100.1790.012784023-Apr-201110:43x861033
76txsort.dll2009.100.1790.016419223-Apr-201110:43x861033
77txsplit.dll2009.100.1790.041046423-Apr-201110:43x861033
78txtermextraction.dll2009.100.1790.0860860823-Apr-201110:43x861033
79txtermlookup.dll2009.100.1790.0408867223-Apr-201110:43x861033
80txunpivot.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:43x861033

Narzędzia SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1autoadmin.dll2009.100.1790.093782423-Apr-201111:01x861033
2ddsshapeslib.dll2009.100.1790.04694423-Apr-201111:02x861033
3dts.dll2009.100.1790.0222345623-Apr-201109:57x641033
4dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
5dtscomexpreval.dll2009.100.1790.047344023-Apr-201109:57x641033
6dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
7dtsconn.dll2009.100.1790.044886423-Apr-201109:57x641033
8dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
9dtspipeline.dll2009.100.1790.0109040023-Apr-201109:57x641033
10dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
11dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.04233623-Apr-201109:57x641033
12dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
13exceldest.dll2009.100.1790.026096023-Apr-201109:57x641033
14exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
15excelsrc.dll2009.100.1790.028041623-Apr-201109:57x641033
16excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
17flatfiledest.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201109:57x641033
18flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
19flatfilesrc.dll2009.100.1790.042377623-Apr-201109:57x641033
20flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
21mdxquerygenerator.dll10.50.1790.08790423-Apr-201111:01x860
22mergetxt.dll2009.100.1790.03465623-Apr-201109:57x641033
23mergetxt.dll2009.100.1790.03004823-Apr-201110:54x861033
24microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1790.050569623-Apr-201111:04x861033
25microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1790.0592060823-Apr-201111:01x860
26microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
27microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1790.0198844823-Apr-201111:01x861033
28microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1790.0100131223-Apr-201111:01x860
29microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1790.0592880023-Apr-201111:01x860
30microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201109:58x860
31microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
32microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1790.028041623-Apr-201109:58x860
33microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.1790.0134128023-Apr-201109:58x860
34microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201109:49x860
35microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
36msmdlocal.dll10.50.1790.05570492823-Apr-201109:57x641033
37msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
38msmgdsrv.dll10.50.1790.01260988823-Apr-201109:49x641033
39msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
40msolap100.dll10.50.1790.0848726423-Apr-201109:57x641033
41msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
42msolui100.dll10.50.1790.031574423-Apr-201109:57x641033
43msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
44oledbdest.dll2009.100.1790.026096023-Apr-201109:50x641033
45oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
46oledbsrc.dll2009.100.1790.028604823-Apr-201109:50x641033
47oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
48spresolv.dll2009.100.1790.021692823-Apr-201109:50x641033
49spresolv.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:53x861033
50sql_tools_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
52sqlsvc.dll2009.100.1790.013142423-Apr-201109:50x641033
53sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
54ssradd.dll2009.100.1790.04694423-Apr-201109:50x641033
55ssradd.dll2009.100.1790.04182423-Apr-201110:43x861033
56ssravg.dll2009.100.1790.04745623-Apr-201109:43x641033
57ssravg.dll2009.100.1790.04182423-Apr-201110:43x861033
58ssrdown.dll2009.100.1790.03107223-Apr-201109:43x641033
59ssrdown.dll2009.100.1790.02697623-Apr-201110:43x861033
60ssrmax.dll2009.100.1790.04540823-Apr-201109:43x641033
61ssrmax.dll2009.100.1790.04028823-Apr-201110:43x861033
62ssrmin.dll2009.100.1790.04540823-Apr-201109:43x641033
63ssrmin.dll2009.100.1790.04028823-Apr-201110:43x861033
64ssrpub.dll2009.100.1790.03158423-Apr-201109:43x641033
65ssrpub.dll2009.100.1790.02748823-Apr-201110:43x861033
66ssrup.dll2009.100.1790.03056023-Apr-201109:43x641033
67ssrup.dll2009.100.1790.02697623-Apr-201110:43x861033
68txdataconvert.dll2009.100.1790.030499223-Apr-201109:43x641033
69txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033

SQL Browser Service


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
2msmdsrv.rll10.50.1790.083081623-Apr-201110:06x861033
3sqlbrowser.exe2009.100.1790.026812823-Apr-201111:02x861033

Moduł zapisujący programu SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1790.01417623-Apr-201109:57x641033
2sqlwvss_xp.dll2009.100.1790.01520023-Apr-201109:50x641033

SQL Native Client


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1790.014,17623-Apr-201116:57x64
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43x64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1790.02,839,39223-Apr-201116:50x64
Sqlncli10.dll2009.100.1790.02,573,66423-Apr-201117:43x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64


SQL Native Client


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1790.081289623-Apr-201109:17x860
2microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1790.081289623-Apr-201111:01x860

SQL Analysis Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
2msmdlocal.dll10.50.1790.07051913623-Apr-201109:15ia641033
3msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
4msmdspdm.dll10.50.1790.017801623-Apr-201109:12x860
5msmdsrv.exe10.50.1790.07238537623-Apr-201109:19ia641033
6msmgdsrv.dll10.50.1790.01583395223-Apr-201109:12ia641033
7msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
8msolap100.dll10.50.1790.01051888023-Apr-201109:15ia641033
9msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
10msolui100.dll10.50.1790.046371223-Apr-201109:15ia641033
11msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
12sql_as_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
14xmsrv.dll10.50.1790.04773462423-Apr-201109:04ia641033

Integracja usług Analysis Services z programem SharePoint


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1790.081289623-Apr-201109:17x860
2microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1790.081289623-Apr-201111:01x860

Database Services — wspólne elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201109:17x860
2microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201111:01x860
3microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
4microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1790.024355223-Apr-201109:17x860
5microsoft.analysisservices.xmla.dll10.50.1790.024355223-Apr-201111:01x860
6microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1790.015344022-Apr-201113:22x860
7microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1790.015344023-Apr-201109:16x860
8microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1790.0286499223-Apr-201109:15x860
9microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1790.0286499223-Apr-201110:55x860
10microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1790.01571223-Apr-201109:15x860
11microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1790.01571223-Apr-201110:55x860
12microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1790.06332823-Apr-201109:15x860
13microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1790.06332823-Apr-201110:55x860
14microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1790.045244822-Apr-201113:22x860
15microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1790.045244823-Apr-201109:15x860
16microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1790.011248023-Apr-201109:15x860
17microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1790.0705110423-Apr-201109:15x860
18microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1790.0304931222-Apr-201113:22x860
19microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1790.0304931223-Apr-201109:15x860
20microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1790.018620823-Apr-201109:15x860
21microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1790.018620823-Apr-201110:55x860
22microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1790.0114057622-Apr-201113:22x860
23microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1790.0114057623-Apr-201109:15x860
24msgprox.dll2009.100.1790.053846423-Apr-201109:15ia641033
25msgprox.dll2009.100.1790.020310423-Apr-201110:54x861033
26replerrx.dll2009.100.1790.030192023-Apr-201109:13ia641033
27replerrx.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
28replisapi.dll2009.100.1790.076630423-Apr-201109:13ia641033
29replisapi.dll2009.100.1790.027273623-Apr-201110:53x861033
30replprov.dll2009.100.1790.0164848023-Apr-201109:13ia641033
31replprov.dll2009.100.1790.057686423-Apr-201110:53x861033
32replrec.dll2009.100.1790.0213436823-Apr-201109:12ia641033
33replrec.dll2009.100.1790.079190423-Apr-201110:53x861033
34replsub.dll2009.100.1790.0112112023-Apr-201109:13ia641033
35replsub.dll2009.100.1790.041302423-Apr-201110:53x861033
36sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
37sqlmanager.dll2009.100.1790.0153430423-Apr-201109:04ia641033
38sqlmanager.dll2009.100.1790.052105623-Apr-201110:53x861033
39sqlmgmprovider.dll2009.100.1790.071254423-Apr-201109:04ia641033
40sqlmgmprovider.dll2009.100.1790.027171223-Apr-201110:43x861033
41svrenumapi100.dll2009.100.1790.0272726423-Apr-201109:04ia641033
42svrenumapi100.dll2009.100.1790.078012823-Apr-201110:43x861033
43xmlsub.dll2009.100.1790.056355223-Apr-201109:04ia641033
44xmlsub.dll2009.100.1790.019337623-Apr-201110:42x861033

Database Services — wystąpienie podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1atxcore.dll2009.100.1790.06332823-Apr-201109:15ia641033
2datacollectorcontroller.dll2009.100.1790.047702423-Apr-201109:15ia641033
7rsfxft.dll2009.100.1790.05616023-Apr-201109:13ia641033
8sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
9sqlaccess.dll2009.100.1790.039203223-Apr-201109:12x861033
10sqlagent.exe2009.100.1790.0120611223-Apr-201109:19ia641033
12sqlos.dll2009.100.1790.02236823-Apr-201109:04ia641033
13sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1790.02083223-Apr-201109:04ia641033
14sqlscriptupgrade.dll2009.100.1790.0462320023-Apr-201109:04ia641033
15sqlservr.exe2009.100.1790.012180720023-Apr-201109:19ia641033
16sqlsvc.dll2009.100.1790.037769623-Apr-201109:04ia641033
17sqsrvres.dll2009.100.1790.018876823-Apr-201109:04ia641033

Database Services — udostępniane elementy podstawowe


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1bcp.exe2009.100.1790.016931223-Apr-201109:20ia641033
2commanddest.dll2009.100.1790.055945623-Apr-201109:15ia641033
3distrib.exe2009.100.1790.020924823-Apr-201109:20ia641033
4dts.dll2009.100.1790.0429398423-Apr-201109:15ia641033
5dtscomexpreval.dll2009.100.1790.095728023-Apr-201109:15ia641033
6dtsconn.dll2009.100.1790.080009623-Apr-201109:15ia641033
7dtspipeline.dll2009.100.1790.0203145623-Apr-201109:15ia641033
8dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.08380823-Apr-201109:15ia641033
9exceldest.dll2009.100.1790.058812823-Apr-201109:15ia641033
10excelsrc.dll2009.100.1790.064393623-Apr-201109:15ia641033
11flatfiledest.dll2009.100.1790.095318423-Apr-201109:15ia641033
12flatfilesrc.dll2009.100.1790.097724823-Apr-201109:15ia641033
13logread.exe2009.100.1790.0112880023-Apr-201109:19ia641033
14mergetxt.dll2009.100.1790.07305623-Apr-201109:15ia641033
15microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201109:16x860
16microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1790.015344022-Apr-201113:22x860
17microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595222-Apr-201113:22x860
18microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595223-Apr-201109:16x860
19microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
20microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1790.08380823-Apr-201109:15x860
21microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.50.1790.045244822-Apr-201113:22x860
22microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1790.0266377623-Apr-201109:15ia641033
23microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1790.0176777623-Apr-201110:55x861033
24microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1790.0304931222-Apr-201113:22x860
25microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1790.018620823-Apr-201110:55x860
26microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1790.0114057622-Apr-201113:22x860
27microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201109:15x860
28oledbdest.dll2009.100.1790.059068823-Apr-201109:13ia641033
29oledbsrc.dll2009.100.1790.065571223-Apr-201109:13ia641033
30rawdest.dll2009.100.1790.043811223-Apr-201109:13ia641033
31rawsource.dll2009.100.1790.041609623-Apr-201109:13ia641033
32rdistcom.dll2009.100.1790.0184150423-Apr-201109:13ia641033
33recordsetdest.dll2009.100.1790.038691223-Apr-201109:13ia641033
34replagnt.dll2009.100.1790.02902423-Apr-201109:13ia641033
35replagnt.dll2009.100.1790.01878423-Apr-201110:53x861033
36repldp.dll2009.100.1790.052771223-Apr-201109:13ia641033
37repldp.dll2009.100.1790.019235223-Apr-201110:53x861033
38replmerg.exe2009.100.1790.097366423-Apr-201109:19ia641033
39replsync.dll2009.100.1790.027888023-Apr-201109:13ia641033
40snapshot.exe10.50.1790.01366423-Apr-201109:20x861033
41snapshot.exe10.50.1790.01366423-Apr-201111:04x861033
42spresolv.dll2009.100.1790.050979223-Apr-201109:13ia641033
43sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
44sqlcmd.exe2009.100.1790.054614423-Apr-201109:19ia641033
45sqlmergx.dll2009.100.1790.043606423-Apr-201109:04ia641033
46sqlsvc.dll2009.100.1790.037769623-Apr-201109:04ia641033
47sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
48sqlwep100.dll2009.100.1790.020105623-Apr-201109:04ia641033
49ssradd.dll2009.100.1790.09558423-Apr-201109:04ia641033
50ssravg.dll2009.100.1790.09558423-Apr-201109:04ia641033
51ssrdown.dll2009.100.1790.06179223-Apr-201109:04ia641033
52ssrmax.dll2009.100.1790.08995223-Apr-201109:04ia641033
53ssrmin.dll2009.100.1790.08995223-Apr-201109:04ia641033
54ssrpub.dll2009.100.1790.06486423-Apr-201109:04ia641033
55ssrup.dll2009.100.1790.06230423-Apr-201109:04ia641033
56txagg.dll2009.100.1790.088201623-Apr-201109:04ia641033
57txdataconvert.dll2009.100.1790.067619223-Apr-201109:04ia641033
58txderived.dll2009.100.1790.0127676823-Apr-201109:04ia641033
59txlookup.dll2009.100.1790.0118768023-Apr-201109:04ia641033
60txmerge.dll2009.100.1790.051337623-Apr-201109:04ia641033
61txmergejoin.dll2009.100.1790.062192023-Apr-201109:04ia641033
62txrowcount.dll2009.100.1790.019747223-Apr-201109:04ia641033
63txsort.dll2009.100.1790.056201623-Apr-201109:04ia641033
64txsplit.dll2009.100.1790.0125782423-Apr-201109:04ia641033

Aparat pełnotekstowy


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1fd.dll2009.100.1790.0114160023-Apr-201109:15ia641033
2lrpolish.dll1.10.0.020948819-Apr-201113:01ia641045
3sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033

Integration Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1commanddest.dll2009.100.1790.055945623-Apr-201109:15ia641033
2dts.dll2009.100.1790.0429398423-Apr-201109:15ia641033
3dtscomexpreval.dll2009.100.1790.095728023-Apr-201109:15ia641033
4dtsconn.dll2009.100.1790.080009623-Apr-201109:15ia641033
5dtsinstall.exe10.50.1790.042787223-Apr-201111:04x861033
6dtspipeline.dll2009.100.1790.0203145623-Apr-201109:15ia641033
7dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.08380823-Apr-201109:15ia641033
8exceldest.dll2009.100.1790.058812823-Apr-201109:15ia641033
9excelsrc.dll2009.100.1790.064393623-Apr-201109:15ia641033
10flatfiledest.dll2009.100.1790.095318423-Apr-201109:15ia641033
11flatfilesrc.dll2009.100.1790.097724823-Apr-201109:15ia641033
12microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201109:16x860
13microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
14microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201109:15x860
15msdtssrvr.exe10.50.1790.021078423-Apr-201109:20ia641033
16oledbdest.dll2009.100.1790.059068823-Apr-201109:13ia641033
17oledbsrc.dll2009.100.1790.065571223-Apr-201109:13ia641033
18rawdest.dll2009.100.1790.043811223-Apr-201109:13ia641033
19rawsource.dll2009.100.1790.041609623-Apr-201109:13ia641033
20recordsetdest.dll2009.100.1790.038691223-Apr-201109:13ia641033
21sql_is_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
22sqldest.dll2009.100.1790.060502423-Apr-201109:13ia641033
23txagg.dll2009.100.1790.088201623-Apr-201109:04ia641033
24txbestmatch.dll2009.100.1790.0169968023-Apr-201109:04ia641033
25txcharmap.dll2009.100.1790.065622423-Apr-201109:04ia641033
26txdataconvert.dll2009.100.1790.067619223-Apr-201109:04ia641033
27txderived.dll2009.100.1790.0127676823-Apr-201109:04ia641033
28txfileextractor.dll2009.100.1790.043401623-Apr-201109:04ia641033
29txfileinserter.dll2009.100.1790.043196823-Apr-201109:04ia641033
30txgroupdups.dll2009.100.1790.094396823-Apr-201109:04ia641033
31txlineage.dll2009.100.1790.021795223-Apr-201109:04ia641033
32txlookup.dll2009.100.1790.0118768023-Apr-201109:04ia641033
33txmerge.dll2009.100.1790.051337623-Apr-201109:04ia641033
34txmergejoin.dll2009.100.1790.062192023-Apr-201109:04ia641033
35txpivot.dll2009.100.1790.045859223-Apr-201109:04ia641033
36txrowcount.dll2009.100.1790.019747223-Apr-201109:04ia641033
37txscd.dll2009.100.1790.044425623-Apr-201109:04ia641033
38txsort.dll2009.100.1790.056201623-Apr-201109:04ia641033
39txsplit.dll2009.100.1790.0125782423-Apr-201109:04ia641033
40txtermextraction.dll2009.100.1790.0911241623-Apr-201109:04ia641033
41txtermlookup.dll2009.100.1790.0453308823-Apr-201109:04ia641033
42txunpivot.dll2009.100.1790.044784023-Apr-201109:04ia641033

SQL Reporting Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1790.08790423-Apr-201111:01x860
2mdxquerygenerator.dll10.50.1790.08790423-Apr-201109:17x860
3microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1790.056304023-Apr-201111:01x860
4microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
5microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1790.056713623-Apr-201109:17x860
6microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.1790.07152023-Apr-201109:16x860
7microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1790.03465623-Apr-201111:00x860
8microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1790.03465623-Apr-201109:16x860
9microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1790.056304023-Apr-201110:58x860
10microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1790.056304023-Apr-201109:16x860
11microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy10.50.1790.012886423-Apr-201110:58x860
12microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.50.1790.012886423-Apr-201109:16x860
13microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1790.01156489623-Apr-201110:58x860
14microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1790.0125116823-Apr-201110:58x860
15microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1790.0125116823-Apr-201109:16x860
16microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1790.025584023-Apr-201110:58x860
17microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1790.025584023-Apr-201109:16x860
18microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1790.0181232023-Apr-201110:58x860
19microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1790.0181232023-Apr-201109:16x860
20microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1790.031728023-Apr-201110:58x860
21microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1790.031728023-Apr-201109:16x860
22microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1790.027222423-Apr-201110:58x860
23microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1790.027222423-Apr-201109:16x860
24microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1790.015344023-Apr-201110:58x860
25microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1790.015344023-Apr-201109:16x860
26microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1790.0518332823-Apr-201110:58x860
27microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1790.0518332823-Apr-201109:16x860
28microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1790.011248023-Apr-201110:58x860
29microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1790.011248023-Apr-201109:16x860
30microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1790.0255779223-Apr-201110:58x860
31microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1790.0125936023-Apr-201110:58x860
32microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1790.0125936023-Apr-201109:16x860
33microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy10.50.1790.061219223-Apr-201110:58x860
34microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
35microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1790.010428823-Apr-201109:16x860
36microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.1790.010428823-Apr-201110:58x860
37microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll10.50.1790.010428823-Apr-201109:16x860
38microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
39microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1790.029270423-Apr-201109:16x860
40microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1790.037872023-Apr-201110:58x860
41microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1790.037872023-Apr-201109:16x860
42microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.1790.05104023-Apr-201109:16x860
43microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.1790.018211223-Apr-201109:16x860
44microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.1790.05923223-Apr-201109:16x860
45microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.1790.05923223-Apr-201109:16x860
46microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
47microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1790.029270423-Apr-201109:16x860
48microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1790.019849623-Apr-201110:58x860
49microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1790.019849623-Apr-201109:16x860
50msmdlocal.dll10.50.1790.07051913623-Apr-201109:15ia641033
51msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
52msmgdsrv.dll10.50.1790.01583395223-Apr-201109:12ia641033
53msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
54msolap100.dll10.50.1790.01051888023-Apr-201109:15ia641033
55msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
56msolui100.dll10.50.1790.046371223-Apr-201109:15ia641033
57msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
58msreportbuilder.exe.deploy10.50.1790.0130032023-Apr-201111:04x861033
63reportingserviceslibrary.dll10.50.1790.0146006423-Apr-201109:12x860
64reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1790.026659223-Apr-201109:12ia641033
65reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1790.013193623-Apr-201110:53x861033
66reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1790.024201623-Apr-201109:12ia641033
67reportingservicesservice.exe2009.100.1790.0358179223-Apr-201109:19ia641033
68reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1790.05513623-Apr-201109:12x860
69reportingserviceswebserver.dll10.50.1790.0161980823-Apr-201109:12x860
70reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1790.0199254423-Apr-201109:12x860
75rsconfigtool.exe10.50.1790.0133308823-Apr-201111:04x861033
76sql_rs_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
78sqlrsos.dll2009.100.1790.02236823-Apr-201109:04ia641033

Management Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1appidpackage.dll10.50.1790.0106684823-Apr-201111:03x860
2bcp.exe2009.100.1790.016931223-Apr-201109:20ia641033
3commanddest.dll2009.100.1790.016521623-Apr-201111:01x861033
4copydatabasewizard.exe10.50.1790.066134423-Apr-201111:04x861033
5dataprofileviewer.exe10.50.1790.031318423-Apr-201111:04x861033
6dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
7dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
8dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
9dtsinstall.exe10.50.1790.042787223-Apr-201111:04x861033
10dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
11dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
12exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
13excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
14flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
15flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
16microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1790.0416342423-Apr-201111:00x860
17microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1790.033366423-Apr-201111:00x860
18microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1790.0125116823-Apr-201110:58x860
19microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1790.0255779223-Apr-201110:58x860
20microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1790.029270423-Apr-201110:58x860
21microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
22microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595222-Apr-201113:22x860
23microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1790.034595223-Apr-201109:16x860
24microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
25microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1790.08380823-Apr-201110:55x860
26microsoft.sqlserver.management.dac.dll10.50.1790.0286499223-Apr-201110:55x860
27microsoft.sqlserver.management.dacenum.dll10.50.1790.01571223-Apr-201110:55x860
28microsoft.sqlserver.management.dacserialization.dll10.50.1790.06332823-Apr-201110:55x860
29microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1790.0329097623-Apr-201110:55x860
30microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.50.1790.0919331223-Apr-201110:55x860
31microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1790.038691223-Apr-201110:55x860
32microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll10.50.1790.011248023-Apr-201110:55x860
33microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1790.0705110423-Apr-201110:55x860
34microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.actions.dll10.50.1790.06332823-Apr-201110:55x860
35microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.explorer.dll10.50.1790.037872023-Apr-201110:55x860
36microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1790.09200023-Apr-201110:55x860
37microsoft.sqlserver.management.ui.rsclient.dll10.50.1790.0105456023-Apr-201110:55x860
38microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1790.0176777623-Apr-201110:55x861033
39microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1790.029680023-Apr-201110:55x860
40microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
41microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
42objectexplorer.dll10.50.1790.0337289623-Apr-201110:53x860
43oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
44oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
45radlangsvc.dll10.50.1790.014524823-Apr-201110:53x860
46rawdest.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:53x861033
47rawsource.dll2009.100.1790.012067223-Apr-201110:53x861033
48recordsetdest.dll2009.100.1790.011606423-Apr-201110:53x861033
49replicationmonitor.dll10.50.1790.0291004823-Apr-201110:53x860
50reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1790.013193623-Apr-201110:53x861033
51rsconfigtool.exe10.50.1790.0133308823-Apr-201111:04x861033
52sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
53sqlcmd.exe2009.100.1790.054614423-Apr-201109:19ia641033
54sqldest.dll2009.100.1790.018057623-Apr-201110:53x861033
55sqleditors.dll10.50.1790.0124297623-Apr-201110:53x860
56sqlmanagerui.dll10.50.1790.0757948823-Apr-201110:53x860
57sqlmgmt.dll10.50.1790.0349577623-Apr-201110:53x860
58sqlresolver.dll10.50.1790.03875223-Apr-201110:53x861033
59sqlsvc.dll2009.100.1790.037769623-Apr-201109:04ia641033
60sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
61txagg.dll2009.100.1790.024304023-Apr-201110:43x861033
62txbestmatch.dll2009.100.1790.044425623-Apr-201110:43x861033
63txcharmap.dll2009.100.1790.019542423-Apr-201110:43x861033
64txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033
65txderived.dll2009.100.1790.041404823-Apr-201110:43x861033
66txfileextractor.dll2009.100.1790.012681623-Apr-201110:43x861033
67txfileinserter.dll2009.100.1790.012528023-Apr-201110:43x861033
68txgroupdups.dll2009.100.1790.025840023-Apr-201110:43x861033
69txlineage.dll2009.100.1790.06844823-Apr-201110:43x861033
70txlookup.dll2009.100.1790.035465623-Apr-201110:43x861033
71txmerge.dll2009.100.1790.013859223-Apr-201110:43x861033
72txmergejoin.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:43x861033
73txpivot.dll2009.100.1790.013040023-Apr-201110:43x861033
74txrowcount.dll2009.100.1790.06537623-Apr-201110:43x861033
75txscd.dll2009.100.1790.012784023-Apr-201110:43x861033
76txsort.dll2009.100.1790.016419223-Apr-201110:43x861033
77txsplit.dll2009.100.1790.041046423-Apr-201110:43x861033
78txtermextraction.dll2009.100.1790.0860860823-Apr-201110:43x861033
79txtermlookup.dll2009.100.1790.0408867223-Apr-201110:43x861033
80txunpivot.dll2009.100.1790.012886423-Apr-201110:43x861033

Narzędzia SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1autoadmin.dll2009.100.1790.093782423-Apr-201111:01x861033
2ddsshapeslib.dll2009.100.1790.04694423-Apr-201111:02x861033
3dts.dll2009.100.1790.0429398423-Apr-201109:15ia641033
4dts.dll2009.100.1790.0143907223-Apr-201111:01x861033
5dtscomexpreval.dll2009.100.1790.095728023-Apr-201109:15ia641033
6dtscomexpreval.dll2009.100.1790.033468823-Apr-201111:01x861033
7dtsconn.dll2009.100.1790.080009623-Apr-201109:15ia641033
8dtsconn.dll2009.100.1790.028502423-Apr-201111:01x861033
9dtspipeline.dll2009.100.1790.0203145623-Apr-201109:15ia641033
10dtspipeline.dll2009.100.1790.069667223-Apr-201111:01x861033
11dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.08380823-Apr-201109:15ia641033
12dtspipelineperf100.dll2009.100.1790.03260823-Apr-201111:01x861033
13exceldest.dll2009.100.1790.058812823-Apr-201109:15ia641033
14exceldest.dll2009.100.1790.017392023-Apr-201111:01x861033
15excelsrc.dll2009.100.1790.064393623-Apr-201109:15ia641033
16excelsrc.dll2009.100.1790.018364823-Apr-201111:01x861033
17flatfiledest.dll2009.100.1790.095318423-Apr-201109:15ia641033
18flatfiledest.dll2009.100.1790.027632023-Apr-201111:01x861033
19flatfilesrc.dll2009.100.1790.097724823-Apr-201109:15ia641033
20flatfilesrc.dll2009.100.1790.028451223-Apr-201111:01x861033
21mdxquerygenerator.dll10.50.1790.08790423-Apr-201111:01x860
22mergetxt.dll2009.100.1790.07305623-Apr-201109:15ia641033
23mergetxt.dll2009.100.1790.03004823-Apr-201110:54x861033
24microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1790.050569623-Apr-201111:04x861033
25microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1790.0592060823-Apr-201111:01x860
26microsoft.analysisservices.dll10.50.1790.0134947223-Apr-201111:01x860
27microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1790.0198844823-Apr-201111:01x861033
28microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1790.0100131223-Apr-201111:01x860
29microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1790.0592880023-Apr-201111:01x860
30microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201109:16x860
31microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1790.06742423-Apr-201110:58x860
32microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1790.028041623-Apr-201109:16x860
33microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll10.50.1790.0134128023-Apr-201109:16x860
34microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201109:15x860
35microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1790.010838423-Apr-201110:53x860
36msmdlocal.dll10.50.1790.07051913623-Apr-201109:15ia641033
37msmdlocal.dll10.50.1790.02806256023-Apr-201110:54x861033
38msmgdsrv.dll10.50.1790.01583395223-Apr-201109:12ia641033
39msmgdsrv.dll10.50.1790.0867209623-Apr-201110:53x861033
40msolap100.dll10.50.1790.01051888023-Apr-201109:15ia641033
41msolap100.dll10.50.1790.0667171223-Apr-201110:54x861033
42msolui100.dll10.50.1790.046371223-Apr-201109:15ia641033
43msolui100.dll10.50.1790.027273623-Apr-201110:54x861033
44oledbdest.dll2009.100.1790.059068823-Apr-201109:13ia641033
45oledbdest.dll2009.100.1790.017443223-Apr-201110:53x861033
46oledbsrc.dll2009.100.1790.065571223-Apr-201109:13ia641033
47oledbsrc.dll2009.100.1790.018672023-Apr-201110:53x861033
48spresolv.dll2009.100.1790.050979223-Apr-201109:13ia641033
49spresolv.dll2009.100.1790.018006423-Apr-201110:53x861033
50sql_tools_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
52sqlsvc.dll2009.100.1790.037769623-Apr-201109:04ia641033
53sqlsvc.dll2009.100.1790.010582423-Apr-201110:43x861033
54ssradd.dll2009.100.1790.09558423-Apr-201109:04ia641033
55ssradd.dll2009.100.1790.04182423-Apr-201110:43x861033
56ssravg.dll2009.100.1790.09558423-Apr-201109:04ia641033
57ssravg.dll2009.100.1790.04182423-Apr-201110:43x861033
58ssrdown.dll2009.100.1790.06179223-Apr-201109:04ia641033
59ssrdown.dll2009.100.1790.02697623-Apr-201110:43x861033
60ssrmax.dll2009.100.1790.08995223-Apr-201109:04ia641033
61ssrmax.dll2009.100.1790.04028823-Apr-201110:43x861033
62ssrmin.dll2009.100.1790.08995223-Apr-201109:04ia641033
63ssrmin.dll2009.100.1790.04028823-Apr-201110:43x861033
64ssrpub.dll2009.100.1790.06486423-Apr-201109:04ia641033
65ssrpub.dll2009.100.1790.02748823-Apr-201110:43x861033
66ssrup.dll2009.100.1790.06230423-Apr-201109:04ia641033
67ssrup.dll2009.100.1790.02697623-Apr-201110:43x861033
68txdataconvert.dll2009.100.1790.067619223-Apr-201109:04ia641033
69txdataconvert.dll2009.100.1790.020720023-Apr-201110:43x861033

Moduł zapisujący programu SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
2sqlwvss_xp.dll2009.100.1790.01980823-Apr-201109:04ia641033

SQL Browser Service


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1msmdsrv.rll10.50.1790.083081623-Apr-201108:42ia641033
2sqlbrowser.exe2009.100.1790.052412823-Apr-201109:19ia641033
3sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1790.01929623-Apr-201109:15ia641033
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE DOTYCZĄ
Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” ten problem dotyczy też następującego produktu:
 • SQL Server 2008 R2 Management Studio Express
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2494086 — ostatni przegląd: 06/24/2011 13:03:00 — zmiana: 3.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2494086
Opinia