Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Niska wydajność sieci po zainstalowaniu dodatków Service Pack 4, 5, 6 lub 6a

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Wydajność sieci może się zmniejszyć po zastosowaniu dodatków Service Pack 4, 5, 6 lub 6a w systemie Windows NT 4.0.
Przyczyna
W dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows NT 4.0 wprowadzono zmiany w pliku Rdr.sys, aby rozwiązać problem z brakiem weryfikacji uchwytu podczas dezinstalacji. Może to powodować dodatkowe obciążenie sieci obniżające jej wydajność.
Rozwiązanie

System Windows NT Server lub Workstation 4.0

Poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko na komputerach, na których ten problem występuje.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data    Godzina      Rozmiar  Nazwa pliku  Platforma  ----------------------------------------------------------------  23-12-1999 16:25       265 104  rdr.sys    Intel  23-12-1999 16:24       509 392  rdr.sys    Alpha 				

UWAGA: Należy zainstalować najnowszą wersję dodatku Service Pack (SP6a) dla systemu Windows NT, aby użyć tej poprawki. System Windows NT z dodatkiem SP6 jest wymagany z powodu zależności pliku Rdr.sys w dodatku SP6, co oznacza, że nie można poprawić pliku Rdr.sys w żadnej wcześniejszej wersji dodatku Service Pack.

Poprawionej wersji pliku Rdr.sys, która rozwiązuje opisany problem, nie należy używać z innymi wersjami dodatku Service Pack.

System Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0

Stan

System Windows NT Server lub Workstation 4.0

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemie Windows NT 4.0.

System Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemie Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 4 i 5. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 6 dla systemu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Dezinstalacja jest czynnością wykonywaną na poziomie systemu plików, wywoływaną przez bezpośrednią operację wejścia-wyjścia lub odczyt informacji o stacji dyskietek, dysku twardym, stacji taśm lub stacji CD-ROM itp.

Zmieniono domyślne zachowanie dotyczące funkcjonowania sieci na zachowanie występujące w wersjach systemu Windows NT 4.0 sprzed instalacji dodatku Service Pack 4. Jeśli poprawka jest przyczyną problemu, można zmienić nowe zachowanie domyślne, wykonując następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. W rejestrze zlokalizuj następujący klucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: FileSystemControlFilter
  Typ danych: REG_DWORD
  Wartość: 0 lub 1
  Zauważ, że ustawienie wartości 0 wyłącza filtr, co odpowiada staremu zachowaniu.Ustawienie wartości 1 powoduje filtrowanie FSCTL_IS_VOLUME_MOUNTED, co odpowiada nowemu (domyślnemu) zachowaniu.

 4. Zamknij Edytor rejestru.
rdr.sys
Właściwości

Identyfikator artykułu: 249799 — ostatni przegląd: 02/23/2014 16:19:35 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix KB249799
Opinia