Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Nie można otwierać plików pakietu Office 2011 dla komputerów Mac bezpośrednio z serwera obsługującego tylko uwierzytelnianie podstawowe przez połączenie bez protokołu SSL

Ważne Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.
Symptomy
Na komputerze klienckim zainstalowane są aplikacje z pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Z tego komputera klienckiego podejmowana jest próba uzyskania dostępu do pliku pakietu Microsoft Office przechowywanego na serwerze sieci Web, na przykład serwerze programu SharePoint, skonfigurowanym do obsługi uwierzytelniania podstawowego. Połączenie między komputerem a serwerem sieci Web nie jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer). Podczas próby otwarcia lub pobrania pliku występują następujące symptomy: 
 • Plik pakietu Microsoft Office nie jest otwierany ani pobierany. 
 • Próba otwarcia lub pobrania pliku nie skutkuje monitem o hasło uwierzytelniania podstawowego. 
 • Próba otwarcia pliku nie powoduje zwrócenia komunikatu o błędzie. Uruchamiana jest skojarzona aplikacja z pakietu Office 2011 dla komputerów Mac. Wybrany plik nie zostaje jednak otwarty.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy włączyć szyfrowanie SSL na serwerze sieci Web. Domyślnie aplikacje pakietu Office 2011 dla komputerów Mac mogą uzyskiwać dostęp do plików i pobierać je z serwera sieci Web z uwierzytelnianiem podstawowym przez połączenie SSL.

Obejście problemu
Ostrzeżenie Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Aby obejść ten problem, należy zezwolić aplikacjom pakietu Office 2011 dla komputerów Mac na łączenie się z serwerem sieci Web przy użyciu uwierzytelniania podstawowego przez połączenie bez protokołu SSL.
Przestroga Włączenie uwierzytelniania podstawowego bez protokołu SSL może znacznie zwiększyć ryzyko naruszenia zabezpieczeń.

Ze względu na to, że poświadczenia użytkowników nie są szyfrowane, ale przesyłane przez sieć w postaci zwykłego tekstu, stosowanie uwierzytelniania podstawowego przez niezabezpieczone połączenie HTTP nie jest zalecane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Więcej informacji”. Zaleca się, aby w przypadku stosowania uwierzytelniania podstawowego zawsze włączać szyfrowanie SSL na serwerze.
Poniżej opisano, jak włączyć w aplikacjach pakietu Office 2011 dla komputerów Mac otwieranie plików pakietu Microsoft Office bezpośrednio z serwera obsługującego tylko uwierzytelnianie podstawowe przez połączenie bez protokołu SSL. Ta metoda powinna być stosowana wyłącznie wtedy, gdy ma się pewność, że używany jest szyfrowany kanał pomiędzy użytkownikiem a serwerem sieci Web. Za optymalne dla bezpiecznych połączeń uważa się bezpośrednie połączenie przewodowe lub dedykowaną linię.

Dodanie na komputerze klienckim klucza rejestru basicauthlevel oraz odpowiedniej wartości
Ważne W tej sekcji, metodzie lub zadaniu podano informacje dotyczące zmieniania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr.

 1. W menu Idź kliknij polecenie Narzędzia.
 2. Uruchom program Terminal.
 3. W oknie programu Terminal wklej następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Tekst zastępczy [Authentication] to jedna z następujących wartości:
  • 0 — uwierzytelnianie podstawowe jest wyłączone
  • 1 — uwierzytelnianie podstawowe jest włączone tylko dla połączeń SSL
  • 2 — uwierzytelnianie podstawowe jest włączone dla połączeń SSL i bez SSL
Więcej informacji
Uwierzytelnianie podstawowe jest szeroko stosowaną i standardową w branży metodą pobierania nazwy użytkownika i hasła. Zaletą uwierzytelniania podstawowego jest to, że stanowi część specyfikacji protokołu HTTP i obsługuje je większość przeglądarek. Jednak uwierzytelnianie podstawowe powoduje wyświetlenie użytkownikowi monitu o nazwę użytkownika i hasło. Te informacje są przesyłane przez sieć w postaci nieszyfrowanej. Uwierzytelnianie podstawowe nie jest zalecaną metodą, chyba że wiadomo, że połączenie między użytkownikiem a serwerem sieci Web jest zabezpieczone (na przykład szyfrowaniem SSL lub przez zastosowanie połączenia bezpośredniego). W przypadku uwierzytelniania podstawowego hasło jest przesyłane przez sieć w postaci zwykłego tekstu. Jeśli szperacz sieciowy przechwyci to hasło podczas przesyłania go przez sieć, nazwę użytkownika i hasło może poznać nieautoryzowany użytkownik, a następnie skorzystać z tych poświadczeń. Z powodu tego zagrożenia bezpieczeństwa uwierzytelnianie podstawowe jest domyślnie wyłączone dla aplikacji pakietu Microsoft Office w przypadku połączeń bez protokołu SSL.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2498069 — ostatni przegląd: 05/21/2012 16:23:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

 • KB2498069
Opinia