Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS11-066: Opis aktualizacji zabezpieczeń formantów programu Microsoft Chart dla programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1: 9 sierpnia 2011

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-066. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Domyślnie ta aktualizacja próbuje zapisać plik dziennika w katalogu tymczasowym określonym w rejestrze (%USERPROFILE%\Local Settings\Temp). Jeśli ten katalog nie istnieje lub jest niedostępny, instalacja nie powiedzie się. Aby rozwiązać ten problem, można wypróbować następującą metodę:
    • Uruchom instalację z wiersza polecenia i podaj prawidłową ścieżkę do katalogu, w którym ma zostać zapisany plik dziennika. Na przykład w następującym poleceniu zamień ciąg <katalog> na prawidłową ścieżkę do katalogu, taką jak ścieżka C:\Temp:
      MSChart_KB2500170.exe /log <katalog>

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje formantów programu Microsoft Chart dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1
File NameVersionDateTimeSize
System.web.datavisualization.design.dll3.5.30729.568102-May-201105:0481,920
System.web.datavisualization.dll3.5.30729.568102-May-201105:041,728,512
System.windows.forms.datavisualization.design.dll3.5.30729.568102-May-201105:0473,728
System.windows.forms.datavisualization.dll3.5.30729.568102-May-201105:041,753,088
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
Ten artykuł dotyczy następującego produktu firmy Microsoft:
  • Formanty programu Microsoft Chart dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2500170 — ostatni przegląd: 08/17/2011 10:22:00 — zmiana: 1.0

  • kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew KB2500170
Opinia