Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak się przygotować do uaktualnienia systemu Windows 95 lub Windows 98 do systemu Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL250297
Streszczenie
W tym artykule są podane wskazówki dotyczące przygotowania komputera do uaktualnienia systemu Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 98 do systemu Windows 2000 Professional. Przestrzeganie tych wskazówek nie rozwiązuje wszystkich problemów, które mogą wystąpić, ale pomaga wyeliminować tych, które występują najczęściej.
Więcej informacji

Sprawdzanie wymagań systemowych

Komputer powinien spełniać następujące wymagania sprzętowe:
  • Procesor 133 MHz lub szybszy, zgodny z Pentium
  • Minimalnie 64 megabajty (MB) pamięci RAM; więcej pamięci zwykle zwiększa szybkość (maksymalnie 4 gigabajty [GB] pamięci RAM)
  • Dysk twardy o pojemności 2 GB, w tym minimum 650 MB wolnego miejsca (podczas instalowania przez sieć wymagane jest dodatkowe wolne miejsce na dysku twardym)
UWAGA: System Windows 2000 Professional obsługuje zarówno komputery z jednym, jak i z dwoma procesorami. Bieżący stan komputera można również przeanalizować za pomocą narzędzia Microsoft Windows 2000 Readiness Analyzer, które wyświetli raport dotyczący problemów ze zgodnością sprzętu i oprogramowania wykrytych w czasie testów przeprowadzonych przez firmę Microsoft. Jeśli wyniki tego raportu budzą zastrzeżenia co do zgodności, nie należy wykonywać uaktualnienia, dopóki problemy nie zostaną rozwiązane. Aktualizacje umożliwiające prawidłową współpracę produktów sprzętowych lub programów z systemem Windows 2000 można uzyskać, kontaktując się z ich producentami.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o uaktualnieniu do systemu Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje o produktach sprzętowych zgodnych z systemem Windows 2000, zobacz listę zgodności sprzętu (HCL) firmy Microsoft. Jest to lista komputerów i sprzętu komputerowego, których stabilność i zgodność gruntownie przetestowano w systemie Windows. Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft korzysta z listy HCL w celu ustalenia, czy określone komputery są obsługiwane przez system operacyjny Windows. Najnowsza lista HCL jest dostępna w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Aby pobrać plik tekstowy z listą HCL systemu Windows 2000, odwiedź następującą witrynę FTP firmy Microsoft:

Wykonywanie kopii zapasowej komputera

OSTRZEŻENIE: W systemie Windows 2000 nie ma opcji odinstalowania. Po uaktualnieniu do systemu Windows 2000 nie można go odinstalować.

Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania należy wykonać pełną kopię zapasową komputera, włącznie ze wszystkimi danymi. Nie tylko zapewnia to ochronę danych, ale umożliwia również powrót do poprzedniego systemu operacyjnego przez przywrócenie plików kopii zapasowej.

Uaktualnienie systemu BIOS komputera

Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania należy uzyskać od producenta komputera najnowsze uaktualnienie jego systemu BIOS oraz je zainstalować. Jeśli system BIOS zostanie zaktualizowany po uaktualnieniu komputera, może być wymagane ponowne zainstalowanie systemu Windows 2000, aby można było korzystać z takich funkcji jak obsługa interfejsu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) w systemie BIOS. Jeśli to jest możliwe, oprogramowanie układowe należy zaktualizować przed rozpoczęciem uaktualniania.

Utworzenie raportu o uaktualnieniu

W wierszu polecenia wykonaj następujące polecenie z folderu I386 na dysku CD-ROM z systemem Windows 2000:
winnt32 /checkupgradeonly
Jeśli nie masz dysku CD-ROM z systemem Windows 2000, możesz pobrać to narzędzie z następującej witryny sieci Web: Narzędzie to bada komputer i wyświetla listę znanych problemów ze sprzętem i oprogramowaniem. Może to być pomocne w podjęciu decyzji, czy uaktualniać komputer do systemu Windows 2000. Po przeczytaniu raportu upewnij się, czy dla wszystkich urządzeń wymienionych jako nieobsługiwane są dostępne sterowniki do systemu Windows 2000 od ich producentów (jeśli potrzebujesz danego urządzenia, aby pracować w systemie Windows 2000). Sprawdź na liście programów, czy masz programy, które mogą wymagać ponownego zainstalowania po uaktualnieniu, lub programy, które wymagają uaktualnienia, aby mogły pracować w systemie Windows 2000. Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania warto ustalić, czy są dostępne aktualizacje lub dodatki Service Pack do tych programów. Dostęp do tych elementów podczas procesu uaktualniania może umożliwić poprawne działanie programów w systemie Windows 2000.

Odinstalowanie lub wyłączenie oprogramowania antywirusowego

Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania należy odinstalować (lub przynajmniej wyłączyć) wszystkie uruchomione programy antywirusowe. W niektórych przypadkach instalator systemu Windows 2000 sam wyłącza programy antywirusowe podczas procesu uaktualniania, ale w pozostałych przypadkach należy wyłączyć je wcześniej. Większość programów antywirusowych należy zaktualizować, aby mogły poprawnie działać w systemie Windows 2000.

Należy również wyłączyć wszystkie uruchomione sprzętowe funkcje antywirusowe. Funkcję antywirusową w niektórych komputerach zawiera na przykład system BIOS.

Dekompresowanie skompresowanych dysków

System Windows 2000 obsługuje tylko kompresję zawartą w systemie plików NTFS. Najpierw należy zdekompresować wszystkie dyski, które zostały skompresowane przy użyciu programu DoubleSpace, DriveSpace lub dowolnego innego programu do kompresowania dysku. Jeśli dysk nie zostanie zdekompresowany, zawarte na nim dane będą niedostępne w systemie Windows 2000. Dane na dysku będą nietknięte, ale nie będzie można ich odczytać w systemie Windows 2000. Korzystanie z danych na skompresowanym dysku będzie wymagało podwójnego rozruchu z systemem operacyjnym, w którym metoda kompresji jest obsługiwana. Jeśli dysk C jest skompresowany, nie można zainstalować systemu Windows 2000.

Zamykanie uruchomionych programów

Zamknij wszystkie uruchomione programy. Aby wyświetlić listę wszystkich uruchomionych programów w oknie dialogowym Zamykanie programu, naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE. Zmniejszenie liczby uruchomionych programów pozwoli na udostępnienie dodatkowych zasobów dla instalatora. Ograniczy również prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów między instalatorem a uruchomionymi programami.

Uruchamianie programu ScanDisk

Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania należy uruchomić program ScanDisk na wszystkich dyskach. Może to zapobiec występowaniu błędów dysku lub kopiowania plików podczas instalowania i pozwolić uniknąć dodatkowych operacji ponownego uruchamiania podczas procesu uaktualniania, które wydłużyłyby instalację.

Opróżnienie pamięci podręcznej tymczasowych plików internetowych

Należy opróżnić pamięć podręczną tymczasowych plików internetowych. System Windows 2000 stara się zachować jak najwięcej tych plików, ale bardzo duże foldery mogą powodować problemy podczas instalowania. Może być wtedy wymagane usunięcie tymczasowych plików internetowych przez instalatora. Usunięcie tych plików przed rozpoczęciem procesu uaktualniania może przyspieszyć i uprościć proces instalowania.

Pobranie zaktualizowanych sterowników

Należy pobrać wszystkie sterowniki do systemu Windows 2000, które zostały wykryte jako niedostępne, aby dysponować nimi w przypadku monitu lub po zakończeniu uaktualniania.

Dostępne sterowniki można wyszukać, korzystając z witryny sieci Web Microsoft Windows Update (http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=pl-pl/). Informacje o tym, czy są dostępne pakiety uaktualniające, można również uzyskać od producentów oprogramowania. Jeśli program wymaga pakietu uaktualniającego, aby działać w systemie Windows 2000, będzie on potrzebny podczas procesu uaktualniania. Jeśli pakiet jest niedostępny, może być wymagane ponowne zainstalowanie programu po uaktualnieniu do systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pakietów uaktualniających, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
231418 Specifying additional upgrade packs when upgrading from Windows 95/98 to Windows 2000

Aby wyświetlić emisję internetową Pomocy technicznej firmy Microsoft dotyczącą problemów z instalacją systemu Windows 2000, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
migration migrate dll win2000hotsetup
Właściwości

Identyfikator artykułu: 250297 — ostatni przegląd: 10/19/2006 15:43:39 — zmiana: 9.0

  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • kbinfo kbsetup kbupgrade KB250297
Opinia
om/ms.js" '="">