Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XADM: Jak zmienić nazwy wyświetlane użytkowników usługi Active Directory

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL250455
Streszczenie
Gdy w usłudze Active Directory tworzony jest nowy użytkownik, poleImię i nazwiskozawsze jest generowane w formacie Imię Nazwisko. To pole z kolei ustawia poleNazwa wyświetlana, więc na koniec formatem globalnej listy adresów również jest Imię Nazwisko.

To zachowanie można zmienić za pomocą narzędzia Adsiedit. Narzędzie Adsiedit nie tylko zmienia domyślny sposób konstruowania polaNazwa wyświetlana, ale również polaImię i nazwisko (czyli „cn”), dlatego w przystawce Użytkownicy i komputery użytkownicy mogą pojawiać się w wybranym formacie.
Więcej informacji

Instrukcje użycia narzędzia ADSIEdit

OSTRZEŻENIE: Użycie przystawki ADSI Edit, narzędzia LDP lub dowolnego innego klienta protokołu LDAP w wersji 3 i niepoprawna modyfikacja atrybutów obiektów usługi Active Directory może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu Microsoft Windows 2000 Server i/lub programu Microsoft Exchange 2000 Server. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektów usługi Active Directory. Te atrybuty możesz modyfikować na własną odpowiedzialność.
 1. Włóż do stacji CD-ROM dysk CD z systemem Windows 2000.
 2. Przejdź do katalogu\support\tools.
 3. Kliknij dwukrotnie plikSupport.cab.
 4. Zlokalizuj pliki adsiedit.msc i adsiedit.dll. Wyodrębnij je do katalogu%systemroot%\system32.
 5. Uruchom polecenieregsvr32 adsiedit.dll.
 6. Uruchom program Microsoft Management Console (MMC), a następnie dodaj przystawkę ADSI Edit.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł najwyższego poziomu, a następnie kliknij poleceniePodłącz do.
 8. Zmień ustawienie w poluKontekst nazewnictwana „Kontener konfiguracji”, a następnie kliknij przyciskOK w celu utworzenia wiązania i przeprowadzenia uwierzytelniania.
 9. Rozwiń węzełKontener konfiguracji, a następnie rozwiń węzełKonfiguracja.
 10. Rozwiń węzełcn=DisplaySpecifiers, a następnie kliknij dwukrotnie węzełCN=409.UWAGA: 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona.

  Organizacje International Telecommunication Union (ITU) i International Organization for Standardization (ISO) definiują strony kodowe. Niektóre informacje na ten temat można znaleźć pod adresem:lub na stronach głównych organizacji ITU i ISO:Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługi zlokalizowanych klientów programu Exchange, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  150977 XADM: Supporting Localized Exchange Clients
 11. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona.W prawym okienku otwórz właściwości kontenera „CN=user-Display”.
 12. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona.Przewiń do właściwości opcjonalnejcreateDialog.
 13. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona.Ustaw ten atrybut na %<sn>.%<DanaNazwa>. Kliknij przycisk „Ustaw”.

  UWAGA: Możesz użyć dowolnej nazwy atrybutu LDAP, która pojawia się w oknie dialogowymTworzenie; innym oczywistym atrybutem jest %<initials>.
 14. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona.Kliknij przycisk OK, aby zamknąć wyświetlane okno dialogowe.
 15. : 409 to identyfikator ustawień regionalnych dla języka angielskiego (USA). Jeśli pracujesz w środowisku wielojęzycznym, konieczne mogą być zmiany innych kodów. Większość kodów azjatyckich jest już ustawiona.W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory utwórz nowego użytkownika; pole Imię i nazwisko (a więc i Nazwa wyświetlana) jest konstruowane zgodnie z określoną regułą.
Wprowadzenie tych zmian może dać wyniki inne niż oczekiwane.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276266 Group Changes for Users with LDAP-Restricted Characters

Uwagi

 • W tych instrukcjach pokazano, jak modyfikować obiekty typu użytkownik. Istnieje osobne ustawienie dla kontaktów — zmień kontener w kroku 11 na „contact-Display”.
 • Nie trzeba zamykać przystawki Użytkownicy i komputery; zmiany są stosowane automatycznie.
 • W środowisku z wieloma kontrolerami domeny prawdopodobnie trzeba będzie poczekać na zakończenie replikacji, zanim zmiany zostaną odzwierciedlone w interfejsie użytkownika.
Zamieszczone w tym artykule informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
x2kadcht nazwy wyświetlane, Active Directory Użytkownicy adres lista globalna adsiedit dll
Właściwości

Identyfikator artykułu: 250455 — ostatni przegląd: 04/08/2003 23:21:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbhowto KB250455
Opinia