Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Czynności, jakie należy wykonać przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2 z Centrum pobierania Microsoft

Streszczenie
Dodatki SP1 dla systemu Windows 7 i dla systemu Windows Server 2008 R2 zawierają wcześniej wydane poprawki dotyczące określonych problemów z niezawodnością, wydajnością i zgodnością tych systemów. Przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla systemu Windows lub dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2 SP1 należy wykonać określone czynności, aby zapewnić pomyślny przebieg instalacji. Zaleca się podjęcie następujących kroków przygotowawczych:

 1. Utworzenie kopii zapasowej ważnych danych (tę czynność należy wykonać przed każdą instalacją większej aktualizacji dowolnego oprogramowania)
 2. Zaktualizowanie sterowników sprzętu (przede wszystkim sterowników wideo, drukarki i karty sieciowej)
 3. Zainstalowanie wszystkich aktualizacji systemu Windows(oprócz dodatków SP1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2) w celu zapewnienia aktualności wszystkich pozostałych składników
  Zainstalowanie aktualizacji systemu Windows KB2454826, KB2534366 i KB2533552 (te aktualizacje umożliwiają pomyślne zainstalowanie dodatku Service Pack)
 4. Sprawdzenie komputera pod kątem obecności wirusów i złośliwego oprogramowania
 5. Uruchom usługę Windows Update i zainstaluj dodatek SP1 dla systemu Windows 7 lub dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2
  Lub
  Zainstaluj dodatek SP1 dla systemu Windows 7 lub dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2 z Centrum pobierania Microsoft
Więcej informacji na temat wykonywania tych czynności znajdziesz w sekcji Więcej informacji w tym artykule z bazy wiedzy.
Więcej informacji
Ważne: Przed zainstalowaniem dodatku SP1 należy wykonać poniższe kroki. 

Krok 1. Wykonanie kopii zapasowej ważnych plików

Należy wykonać kopię zapasową plików na zewnętrznym dysku twardym, dysku DVD lub CD, dysku flash USB lub w folderze sieciowym. Informacje dotyczące sposobu wykonywania kopii zapasowej plików można znaleźć w artykule Wykonywanie kopii zapasowej plików.

Krok 2. Zaktualizowanie sterowników urządzeń


Jeśli to konieczne, należy zaktualizować sterowniki urządzeń. W tym celu można skorzystać z usługi Windows Update w Panelu sterowania lub odwiedzić witrynę producenta urządzenia w sieci Web.

Ważne: W przypadku używania urządzenia zintegrowanej obsługi grafiki firmy Intel występują znane problemy z niektórymi wersjami sterownika urządzeń zintegrowanej obsługi grafiki firmy Intel i aplikacjami z obsługą D2D, takimi jak określone wersje programu Poczta usługi Windows. 

Step 3: Odwiedzenie usługi Windows Update i zainstalowanie aktualizacji systemu Windows KB2454826, KB2534366, KB2533552, jeśli zostaną zaproponowane

Należy uruchomić usługę Windows Update i jeśli zaproponuje ona zainstalowanie aktualizacji KB2454826, KB2534366 lub KB2533552, zainstalować je. W razie zainstalowania dodatku Service Pack z Centrum pobierania Microsoft i niezainstalowania tych aktualizacji w sporadycznych przypadkach w systemie Windows może wystąpić błąd Stop.

W przypadku instalowania dodatku Service Pack za pośrednictwem usługi Windows Update te aktualizacje są instalowane automatycznie. Nie są jednak instalowane automatycznie w przypadku instalowania dodatku Service Pack z Centrum pobierania Microsoft.

Krok 4. Sprawdzenie komputera pod kątem obecności wirusów i złośliwego oprogramowania

Za pomocą oprogramowania antywirusowego należy sprawdzić, czy na komputerze nie ma złośliwego oprogramowania. Jeśli na komputerze nie zostało zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, można użyć programu Microsoft Security Essentials. To bezpłatne oprogramowanie antywirusowe można pobrać w witrynie Microsoft Security Essentials.

Natomiast w witrynie dostawców oprogramowania zabezpieczającego dla klientów indywidualnych firmy Microsoft można znaleźć programy antywirusowe innych producentów.

WażneJeśli komputer jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, w przypadku zainstalowania dodatku SP1 mogą pojawiać się błędy zgłaszane na niebieskim ekranie lub błędy usługi Windows Update, takie jak 8007f0f4 lub FFFFFFFF. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania usługa Windows Update nie będzie w stanie zainstalować dodatku SP1.

Krok 5. Zainstalowanie dodatku SP1 dla systemu Windows 7 lub dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2


Należy odwiedzić usługę Windows Update i zainstalować dodatek SP1 dla systemu Windows 7 lub dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2. Jeśli w usłudze Windows Update nie zostanie udostępniona opcja zainstalowania dodatku Service Pack, należy zapoznać się artykułem 2498452 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. W przypadku napotkania problemów w trakcie instalowania dodatku Service Pack z usługi Windows Update należy zapoznać się z artykułem Rozwiązywanie problemów z instalowaniem dodatku Service Pack dla systemu Windows 7. Więcej informacji o instalowaniu dodatku SP1 za pośrednictwem usługi Windows Update można znaleźć w temacie Informacje o instalowaniu dodatku SP1 dla systemu Windows 7.

Lub

Należy zainstalować dodatek SP1 dla systemu Windows 7 lub dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2 z Centrum pobierania Microsoft. W Centrum pobierania jest również dostępny pakiet instalacji sieciowej dodatku SP1 dla systemu Windows 7 dla informatyków i deweloperów.

Dodatkowe uwagi dotyczące instalacji

 • W przypadku używania komputera przenośnego należy podłączyć go do gniazda zasilania. W trakcie instalacji nie należy odłączać zasilania z sieci elektrycznej ani ponownie uruchamiać komputera.
 • Zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Dlatego przed rozpoczęciem należy zapisać wszystkie wyniki pracy i zamknąć otwarte programy.
 • Zainstalowanie dodatku Service Pack z Centrum pobierania Microsoft wymaga nieco więcej miejsca na dysku twardym niż zainstalowanie go za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli brakuje odpowiedniej ilości miejsca, aby zainstalować dodatek Service Pack, zostanie wyświetlony monit o zwolnienie dodatkowego miejsca na dysku twardym.

Znane problemy

Sterownik urządzeń zintegrowanej obsługi grafiki firmy Intel.Wersje sterownika urządzeń zintegrowanej obsługi grafiki firmy Intel, o których wiadomo, że powodują problemy: Igdkmd32.sys i Igdkmd64.sys w wersjach z zakresu od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141. Aby uzyskać więcej informacji o znanym problemie z tymi sterownikami i programem Poczta systemu Windows, zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 2505524.

Aby sprawdzić, czy jest używany sterownik urządzeń zintegrowanej obsługi grafiki firmy Intel Igdkmd32.sys lub Igdkmd64.sys w wersji z zakresu od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom Narzędzie diagnostyczne DirectX. W tym celu kliknij przycisk Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg dxdiag, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę Ekran.
 3. Sprawdź sterownik i wersję sterownika.
 4. Jeśli w systemie jest używany sterownik zintegrowanej obsługi grafiki firmy Intel Igdkmd32.sys lub Igdkmd64.sys w wersji z zakresu od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141, odwiedź witrynę producenta komputera w sieci Web i sprawdź, czy jest dostępny nowszy sterownik, a następnie pobierz go i zainstaluj.

Więcej zasobów

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
971759 Jak wykonać kopię zapasową danych lub przetransferować je na komputerze z systemem Windows
Aby uzyskać więcej informacji o błędzie 8007f0f4 lub FFFFFFFF usługi Windows Update, zobacz Błąd 8007f0f4 lub FFFFFFFF usługi Windows Update.


Windows 7 and Windows Server 2008 R2 SP1 install installing
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2505743 — ostatni przegląd: 04/30/2013 12:11:00 — zmiana: 7.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

 • KB2505743
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" v.clickstreamTracker.init();