Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS11-024: Opis aktualizacji zabezpieczeń składników MFC Edytora stron tytułowych faksu systemu Windows: 12 kwietnia 2011

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń aplikacje używające obiektów pochodnych od klasy CArchive mogą ulegać awariom. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 2584577. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2584577 POPRAWKA: Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2506212 aplikacje używające obiektów pochodnych od klasy CArchive mogą ulegać awariom
 • Po zainstalowaniu w systemie Windows Server 2003 składnika usług faksowania systemu Windows aktualizacja 2506212 zostaje zaoferowana nawet w przypadku, gdy jest już zainstalowana. Należy ponownie zainstalować aktualizację 2506212, aby zaktualizować komputer.

  Uwaga Usługi faksowania systemu Windows są w systemie Windows Server 2003 składnikiem opcjonalnym. Aby zainstalować składniki usług faksowania systemu Windows, należy kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję Dodaj lub usuń programy, kliknąć pozycję Składniki systemu Windows, a następnie kliknąć pozycję Usługa faksowania.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc42.dll6.2.8081.0978,94408-Feb-201113:33x86SP3SP3GDR
Mfc42u.dll6.2.8081.0974,84809-Feb-201102:03x86SP3SP3GDR
Mfc42.dll6.2.8081.0978,94408-Feb-201113:32x86SP3SP3QFE
Mfc42u.dll6.2.8081.0974,84808-Feb-201113:32x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc42.dll6.5.9151.01,462,27211-Mar-201120:39x64SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.5.9151.01,454,08011-Mar-201120:39x64SP2SP2GDR
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120:39x86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120:39x86SP2SP2GDR\WOW
Mfc42.dll6.5.9151.01,462,27211-Mar-201120:32x64SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.5.9151.01,454,08011-Mar-201120:32x64SP2SP2QFE
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120:32x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201107:56x86SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201107:56x86SP2SP2GDR
Mfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201107:55x86SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201107:55x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc42.dll6.5.9151.03,530,75211-Mar-201120:37IA-64SP2SP2GDR
Mfc42u.dll6.5.9151.03,502,08011-Mar-201120:37IA-64SP2SP2GDR
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120:37x86SP2SP2GDR\WOW
Mfc42.dll6.5.9151.03,530,75211-Mar-201120:32IA-64SP2SP2QFE
Mfc42u.dll6.5.9151.03,502,08011-Mar-201120:32IA-64SP2SP2QFE
Wmfc42.dll6.6.8064.01,163,26411-Mar-201120:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc42u.dll6.6.8064.01,165,82411-Mar-201120:32x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116:12x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116:12x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115:48x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115:48x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117:03x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117:03x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119:32x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119:32x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201116:30x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201116:30x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201116:16x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201116:16x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201117:18x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201117:18x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,398,78410-Mar-201117:19x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,360,38410-Mar-201117:19x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116:12x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116:12x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115:48x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115:48x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117:03x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117:03x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119:32x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119:32x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.03,051,52010-Mar-201116:01IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,36010-Mar-201116:01IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,051,52010-Mar-201115:47IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,36010-Mar-201115:47IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,052,03210-Mar-201116:52IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,87210-Mar-201116:52IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,052,03210-Mar-201116:50IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,023,87210-Mar-201116:50IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201116:12x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201116:12x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201115:48x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,161,72810-Mar-201115:48x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201117:03x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201117:03x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,136,64010-Mar-201119:32x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,162,24010-Mar-201119:32x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,104
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_3b8e183399611dfa11686cb24e1c2cae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_0de75b8a3b225890.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_71f0b7f600d64a59e662603afc141b47_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f63830ad86063b8f.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b4a5cbadd8c72a394f251bcbb6734ba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_9075252dc5db0357.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_e09307e2f472d053f4c830c191a77d43_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_e9eddea57b6b5ace.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)20:31
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_872acb9db78b636903ee001eee5d477f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_8560ec3050c8c31f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8b8169c635949afda5cb2dbc54a23819_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_b1478b9645c9698f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96af2513761bdc9074563afcb3ee7428_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_259573ef1725bf5b.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c6a5269feea6efb723f0d30c6c02c8cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_89ae552df4f4ef54.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d34e0237b48892ab34aaf7a09c5d2a30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_4534d8fbdc8417e3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d53c5ecb9b470da8a7d94a0ae7d0308d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_54f7a9d88a67bee1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_4f1fd5e50dfa83ca.manifest
File versionNot Applicable
File size12,514
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_4f7665d8273df875.manifest
File versionNot Applicable
File size12,514
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_51094a910b1e221a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,514
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)18:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_51ac8a422427ec85.manifest
File versionNot Applicable
File size12,514
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,127
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,054
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,892
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,609
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,550
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,386
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,386
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)20:31
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_51bfc2a3d9e0788ba1f419aee6289547_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_02b6e2a83d487343.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a474d229fa42869055986faecac59905_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_aa1a1b185738769f.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acd0d144bb2a5d6447b6dadb3676a5a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_23bdbdff2dae6586.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ad11f45a8f71ce572c38bd8693bb2663_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f8496477548526d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b19533eef5824aa1819b07281ee577d9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_60eab05531f7f021.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c531e641e6e19406b2c251890b887c8d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_ab55ca2c3e2457ff.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f302de57559b1b90.manifest
File versionNot Applicable
File size12,497
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f3596e4a6ede903b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,497
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4ec530352beb9e0.manifest
File versionNot Applicable
File size12,497
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58f92b46bc8844b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,497
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,279
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,210
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,279
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,210
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)22:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18622_none_f3013a61559d1294.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22875_none_f357ca546ee0873f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)16:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18425_none_f4eaaf0d52c0b0e4.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22609_none_f58deebe6bca7b4f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,480
Date (UTC)10-Mar-2011
Time (UTC)20:31
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:40x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:40x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:49x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:49x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:33x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:33x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:21x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:21x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106:19x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106:19x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106:18x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106:18x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106:34x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106:34x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,395,71211-Mar-201106:11x64
Mfc42u.dll6.6.8064.01,359,87211-Mar-201106:11x64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:40x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:40x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:49x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:49x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:33x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:33x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:21x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:21x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105:19IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105:19IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105:13IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105:13IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105:12IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105:12IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.03,073,53611-Mar-201105:09IA-64
Mfc42u.dll6.6.8064.03,044,86411-Mar-201105:09IA-64
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:40x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:40x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:49x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:49x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:33x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:33x86
Mfc42.dll6.6.8064.01,137,66411-Mar-201105:21x86
Mfc42u.dll6.6.8064.01,164,28811-Mar-201105:21x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,688
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,670
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654cbf8607518ecd.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d754fbe9f7409f.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aabf61b1a4fd44ca.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa0ea48f201e2b4a.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_105393a14aa8d5c042295e258f9e94dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_fae5b811e86d18ab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_11909c2c2bd7c27d7cb264a12efba369_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_bc86b6e5c31b4bec.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1323840e1409dfee015b1f55083c574a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_d76d3b9c81e8061f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_c16b5b09bfaf0003.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_54f5f07fa254b1d5.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_43b34f0731d953624baa1836316b0257_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_a1af7522608fe870.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_06ddfd355d5ab600.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_65b0d4ae858dbd8a1dac828a68429050_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_b02f8fdaec589fc8.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8526e00926ab8fdff559b7ca707daf9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_845fb4238af3b15b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a060d47dbf28d02f2e69103c3e06a07d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_2f569952c2825f70.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e11fbf4bf32434a23bd220aee75a100d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_bf93aafea2412188.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_062d4012d87b9c80.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_4f17984a6f34e471.manifest
File versionNot Applicable
File size5,295
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_4fd044918830444c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,295
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_50fcf5066c5c3706.manifest
File versionNot Applicable
File size5,295
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_5174bfdf85884160.manifest
File versionNot Applicable
File size5,295
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,211
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,697
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,283
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,115
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,821
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,078
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,882
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,910
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_03ecbafc552ab2af3184a2362d05a8b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_3b801ecc21ec20df.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1c69cb5ef3562b4b6be569200f989b32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_654e637c074f97c9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3d08942c4df5da6c02ae09b947e314d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f8d8f8f1e9f5499b.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_539a92a87864069cb035ae3106dc02f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_aac105a7a4fb4dc6.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5b30a17c031445ea78a18e8d825811de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_6cdb43e39bd174d8.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_637b52935cd1ce114c449f94d519eec3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_31e5d8afae7f283b.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6e37dbd34fc8e9c10184bfd3a74eadeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_16fd334439529a23.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f7fb24ab4463206963b25f74202158da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_aa104885201c3446.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2faa0bcb6d57c37.manifest
File versionNot Applicable
File size5,293
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b34d03cfd0dc12.manifest
File versionNot Applicable
File size5,293
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4dffd78b3fccecc.manifest
File versionNot Applicable
File size5,293
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f557c851cd28d926.manifest
File versionNot Applicable
File size5,293
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,793
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,845
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,011
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,072
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,988
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,646
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,206
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2506212~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,872
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,977
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2506212_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16778_none_f2f8fcc6b6d7733b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_f3b1a90dcfd2d316.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17577_none_f4de5982b3fec5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc42x_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_f556245bcd2ad02a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,291
Date (UTC)11-Mar-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2506212 — ostatni przegląd: 01/16/2012 12:42:00 — zmiana: 2.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecbulletin kbsecurity kbexpertiseinter atdownload kbsecvulnerability KB2506212
Opinia