Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis narzędzia Zgodność aplikacji

Streszczenie
Narzędzie Zgodność aplikacji (Apcompat.exe) próbuje przekonać programy sprawdzające zgodność w systemie Windows 2000, że w rzeczywistości działają w starszym systemie operacyjnym.
Więcej informacji
Program Apcompat.exe przesyła do programu inny numer wersji, gdy program pyta o bieżącą wersję systemu operacyjnego. To narzędzie może być pomocne w przypadku korzystania z programów standardowych, ale może nie współpracować z programami specyficznymi dla danego systemu operacyjnego.

Mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:
Ten program wymaga systemu Windows 95.
lub
Ta aplikacja wymaga systemu Windows NT z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym.
Program Apcompat.exe nie jest pomocny w przypadku:
  • programów napisanych dla systemów Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 3.x, które próbują uzyskać bezpośredni dostęp do urządzenia;
  • programów opartych na systemie Windows 95 lub Windows 98, które używają sterowników urządzeń wirtualnych (VXD, Virtual Device Driver) do pracy w systemie Windows 2000.
Program Apcompat.exe jest pomocny w przypadku:
  • programów napisanych dla systemu Microsoft Windows NT, które wymagają odpowiedniego dodatku Service Pack;
  • gier opartych na systemie Windows 95 lub Windows 98, które zostały napisane tylko z myślą o systemie Windows 95/Windows 98 z powodu problemów związanych z oprogramowaniem DirectX (w systemie Windows 2000 jest dostępny program DirectX 7.0, a w systemie Windows NT 4.0 program DirectX 3.0).
UWAGA: Program Apcompat.exe po prostu zgłasza inny numer wersji systemu operacyjnego instalacji programu. Nie modyfikuje programu, tak aby mógł on działać w systemie Windows 2000. Jeżeli występują problemy z działaniem programu w systemie Windows 2000, należy skontaktować się z jego producentem, aby stwierdzić, czy jest dostępna wersja zgodna z systemem Windows 2000.

Narzędzie Apcompat.exe znajduje się na dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 w folderze Support. Należy zwrócić uwagę, że przycisk Pomoc nie działa, jeżeli nie zostały zainstalowane narzędzia obsługi systemu Windows 2000. Z pełną dokumentacją można się zapoznać po zainstalowaniu narzędzi obsługi systemu Windows 2000 znajdujących się na dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 w folderze Support\Tools. For additional information jak korzystać z tej technologii w systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 — informacje, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
279792 JAK: Włączanie technologii trybu zgodności aplikacji w systemie Windows 2000 S i S279792

Dokumentacja narzędzi obsługi

Poniższe informacje dotyczące programu Apcompat.exe pochodzą z dokumentacji narzędzi obsługi:

Program Zgodność aplikacji (Apcompat.exe)

Ten program został zaprojektowany, aby zapobiegać większości typowych przyczyn niezgodności aplikacji w systemie Windows 2000. Tego narzędzia można używać z interfejsem systemu Windows przez uruchomienie programu Zgodność aplikacji lub można je uruchomić w wierszu polecenia.

Aby korzystać z programu Zgodność aplikacji:
  1. Kliknij przycisk Przeglądaj i określ plik wykonywalny (exe) programu, który chcesz uruchomić.
  2. Określ ustawienia programu Zgodność aplikacji i kliknij przycisk OK.

Sprawdzanie wersji systemu operacyjnego

Podczas instalowania lub uruchamiania niektóre programy sprawdzają wersję używanego systemu operacyjnego. Jeżeli program jest przeznaczony tylko dla określonych systemów operacyjnych, a system Windows 2000 nie jest jednym z nich, nie można zainstalować ani uruchomić programu.

W przypadku wystąpienia takiego problemu należy spróbować zainstalować lub uruchomić program z programu Zgodność aplikacji. W obszarze System operacyjny należy określić system operacyjny, w którym poprzednio był uruchamiany program.

Gdy program sprawdza wersję systemu operacyjnego, zwracana jest informacja określona przez użytkownika. W przypadku pomyślnego zainstalowania programu należy sprawdzić, czy działa on prawidłowo.

Jeżeli początkowy błąd wystąpi ponownie, program jest niezgodny i nie można go uruchomić w systemie Windows 2000. Należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą programu i zapytać o uaktualnienie.

Konflikty związane z zarządzaniem pamięcią

Niektóre programy korzystają z pamięci w sposób powodujący konflikt z udoskonaloną funkcją zarządzania pamięcią systemu Windows 2000. Jeżeli błąd, który pojawia się, gdy program działa w systemie Windows 2000, nie występował podczas pracy w starszym systemie operacyjnym, należy spróbować wyłączyć menedżera sterty części pamięci zarezerwowanej dla danego programu.

Zaznacz pole wyboru Disable Heap Manager on Windows 2000 (Wyłącz Menedżera sterty w systemie Windows 2000). Program działający po wyłączeniu menedżera sterty może nie powodować konfliktów z funkcją zarządzania pamięcią systemu Windows 2000, ale mniej wydajnie wykorzystuje pamięć.

Niezgodność ścieżki folderu Temp

W niektórych programach liczba znaków ścieżki przechowywania i nazwy folderu Temp jest ograniczona. Jeżeli liczba znaków użytych do identyfikacji folderu Temp w systemie Windows 2000 jest większa niż długość dozwolona przez program, należy zaznaczyć pole wyboru Use the pre-Windows 2000 temp path (Użyj ścieżki tymczasowej systemu starszego niż Windows 2000), aby określić folder Temp innego systemu niż Windows 2000.

Dany program będzie używać folderu \Temp. Jeżeli ten folder nie istnieje, zostanie utworzony.

Wykrywanie prawidłowej ilości miejsca na dysku

Niektóre aplikacje używają innego typu danych niż system Windows 2000 do przechowywania informacji o dostępnej na komputerze ilości wolnego miejsca na dysku. Dzięki temu aplikacja może określić, że na dysku jest za mało wolnego miejsca na wykonanie danej operacji.

Aby usunąć rozbieżność w wykrywaniu miejsca na dysku, należy zaznaczyć pole wyboru Correct disk space detection for 2-GB+ drives (Popraw wykrywanie miejsca na dyskach o pojemności większej niż 2 GB).

Ustawienia przechowywania programu Zgodność aplikacji

Jeżeli problem ze zgodnością zostanie rozwiązany przy użyciu opcji programu Zgodność aplikacji, można trwale skonfigurować dane ustawienia. Następnie można uruchamiać określoną aplikację bez wykorzystywania programu Zgodność aplikacji.

Aby zapisać ustawienia programu Zgodność aplikacji dla danej aplikacji, należy zaznaczyć pole wyboru Make the above check box settings permanent (Zmień powyższe ustawienia pól wyboru na stałe). Ustawienia zostaną zapisane w rejestrze.

Zgodność produktu

Z listą zgodności produktów można zapoznać się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje dotyczące pisania programów działających w systemie Windows 2000, odwiedź witrynę Microsoft Windows 2000 Development Center:
setver
Właściwości

Identyfikator artykułu: 251062 — ostatni przegląd: 07/13/2006 01:47:10 — zmiana: 4.0

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • kbinfo KB251062
Opinia