Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Użytkownicy domeny nie mogą przyłączyć stacji roboczej lub serwera do domeny

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL251335
Symptomy
Podczas próby przyłączenia do domeny Windows 2000 komputera z systemem Windows NT 4.0 Workstation lub Windows NT 4.0 Server może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Konto tego komputera nie istnieje lub jest niedostępne.
Jeżeli stacja robocza lub serwer, które próbujesz przyłączyć, to komputery z systemem Windows 2000 Professional lub Windows 2000 Server, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Nie można dołączyć komputera do domeny. Została przekroczona maksymalna liczba kont, które możesz utworzyć w tej domenie. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby ten limit zresetować lub zwiększyć.
UWAGA: Ten komunikat o błędzie pojawia się tylko wtedy, jeżeli do domeny przyłączono już 10 stacji roboczych.
Przyczyna
System Windows 2000 domyślnie udziela uprawnienia do dodawania stacji roboczych do domeny grupie Użytkownicy uwierzytelnieni. Gdy to uprawnienie jest włączone, użytkownicy uwierzytelnieni mogą pominąć sprawdzenie listy kontroli dostępu (ACL) do uprzednio zdefiniowanej wartości maksymalnej. Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, maksymalna liczba kont komputerów, do których użytkownik uwierzytelniony może się przyłączyć, wynosi domyślnie 10.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody.

Metoda 1: Utwórz wstępnie konto komputera użytkownika

 1. Z przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory kliknij prawym przyciskiem myszy kontener, w którym znajduje się konto.
 2. Kliknij polecenieNowy, a następnie kliknij polecenieKomputer.
 3. W polu Nazwa komputera wpisz nazwę komputera z systemem Windows 2000, który chcesz dodać do domeny.

  Upewnij się, że nazwa komputera został wprowadzona w poluNazwa komputera (systemy starsze niż Windows 2000)(powinno się tak dziać automatycznie).
 4. Kliknij przyciskZmień. Wybierz użytkownika lub grupę, którzy będą mogli przyłączyć ten komputer do domeny, a następnie kliknij przyciskOK.
 5. Jeżeli chcesz, aby system Windows NT 4.0 i poprzednie systemy operacyjne używały tego obiektu nazwy komputera, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboruZezwalaj na korzystanie z tego konta komputerom z systemem starszym niż Windows 2000, a następnie kliknij przyciskOK.

Metoda 2: Przydziel użytkownikowi następujące pozycje kontroli dostępu (ACE, Access Control Entry): "Tworzenie obiektów komputerów" oraz "Usuwanie obiektów komputerów"

 1. Z przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory kliknij polecenieFunkcje zaawansowanew menuWidok, tak aby kartęZabezpieczeniabyło widać po kliknięciu poleceniaWłaściwości.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontener Komputery, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcieZabezpieczenia kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Na karcieUprawnieniakliknij pozycjęUżytkownicy uwierzytelnieni, a następnie kliknij przyciskWyświetl/Edytuj.

  UWAGA: Jeżeli grupa Użytkownicy uwierzytelnieni nie jest wymieniona, kliknij przyciskDodaji dodaj ją do listy pozycji uprawnień.
 5. Upewnij się, że opcjaTen obiekt i wszystkie obiekty podrzędnejest wyświetlona w poluZastosuj dla.
 6. W poluUprawnieniakliknij, aby zaznaczyć, pole wyboruZezwalajobok pozycji kontroli dostępuUtwórz obiekty komputeraiUsuń obiekty komputera, a następnie kliknij przyciskOK.

Metoda 3: Zastąp domyślne ograniczenie liczby komputerów, które użytkownik uwierzytelniony może przyłączyć do domeny

Możesz zastąpić domyślne ograniczenie przy użyciu następujących metod:
 • Użyj narzędzia Ldp (Ldp.exe) dołączonego do zestawuMicrosoft Windows 2000 Resource Kit.
 • Użyj skryptu ADSI (Active Directory Services Interface), aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość atrybutu ms-DS-MachineAccountQuota usługi Active Directory.
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 251335 — ostatni przegląd: 09/19/2003 18:32:00 — zmiana: 1.2

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • kbenv kbprb KB251335
Opinia