Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemu braku zgodności dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder i programu Internet Explorer 9

Symptomy
Dodatek menedżera pobierania Xunlei Thunder powoduje, że program Internet Explorer 9 przestaje odpowiadać lub ulega awarii.
Rozwiązanie
Aby usunąć ten problem niezgodności, należy skorzystać z jednej z poniższych metod.

Metoda 1. Aktualizacja dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder do najnowszej wersji

Aby zaktualizować dodatek menedżera pobierania Xunlei Thunder, należy odwiedzić następującą witrynę w sieci Web: http://dl.xunlei.com/xl7.html
Ta aktualizacja dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder eliminuje problem z brakiem zgodności.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi organizacjami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych organizacji są precyzyjne.

Metoda 2. Wyłączenie dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder

Aby wyłączyć dodatek menedżera pobierania Xunlei Thunder, wykonaj następujące czynności: 
  1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer.
  2. Otwórz nowe okno programu Internet Explorer.
  3. Po wyświetleniu powiadomienia o braku zgodności dodatku menedżera pobierania Xunlei Thunder kliknij opcję Keep it disabled (Pozostaw wyłączony) lub zignoruj to powiadomienie.

Uwaga: Dodatek menedżera pobierania Xunlei Thunder może nie działać poprawnie po wyłączeniu.
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji o dodatkach do przeglądarek, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2520403 — ostatni przegląd: 05/21/2012 16:32:00 — zmiana: 1.0

Windows Internet Explorer 9

  • KB2520403
Opinia