JAK: Tworzenie dysku startowego w systemie Windows 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL252448
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
System Windows 2000 nie zawiera narzędzia odpowiadającego narzędziu Administrator klienta sieci w systemie Microsoft Windows NT Server 4.0. Narzędzie to jest używane do tworzenia dysku startowego systemu MS-DOS. Możliwe jest uruchomienie Administratora klienta sieci na platformie x86 w systemie Windows 2000.

Konfigurowanie programu Administrator klienta sieci

 1. Utwórz folder o nazwie C:\Ncadmin.
 2. Skopiuj następujące pliki z folderu I386 na dysku CD-ROM Windows NT Server 4.0 do utworzonego folderu:
  Ncadmin.cn_
  Ncadmin.ex_
  Ncadmin.hl_
  UWAGA:Może być potrzebne użycie składnilitera_stacji_CDROM:\Clients (folder na dysku CD-ROM Windows NT 4.0).

 3. :Może być potrzebne użycie składniUżywając wiersza polecenia, zmień folder na folder C:\Ncadmin, a następnie wpisz następujące polecenie:
  expand -r ncadmin.*
 4. :Może być potrzebne użycie składniKliknij dwukrotnie plikNcadmin.exe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia dysku startowego instalacji sieci.

Materiały referencyjne
Więcej informacji na temat narzędzia Administrator klienta sieci Windows NT Server można uzyskać w pliku Ncadmin.hlp.

Aby uzyskać dodatkowe informacje w przypadku, gdy nie ma obsługiwanych sterowników, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
142857 How to Create a Network Installation Boot Disk

boot disk client 3.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 252448 — ostatni przegląd: 12/05/2015 18:23:08 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool KB252448
Opinia